Groei van de stad.

Rotterdam groeit. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke dynamiek van Rotterdam. De ruimte die in de stad beschikbaar is wordt minder. Hierdoor moet slimmer worden omgegaan met de beperkte ruimte die er binnen de stad is. Maar het gaat om meer dan alleen woningen. Verdichten vraagt om een goede leefkwaliteit.

Wat we ook niet moeten vergeten is de klimaatverandering. Dit zorgt er de komende jaren voor dat de stad te maken krijgt met extremer weer met als gevolg wateroverlast en periodes van droogte en hitte. We zoeken naar oplossingen in de hele stedelijke ruimte die het systeem ontlasten en veerkrachtiger maken, zowel voor een openbare ruimte als particulier terrein.

Welke technische/innovatieve maatregelen zijn interessant en kunnen toegepast worden op gebied van energie, water, groen, lucht, materialen en ondergrond om van Rotterdam een duurzame stad te maken?

Inspirerende voorbeelden.