Samenleven.

Samenleven gaat over vitale Rotterdammers die zich veilig, welkom en thuis voelen in de stad. We zijn op zoek naar innovatieve plannen die de sociale weerbaarheid (zoals eenzaamheid), de veiligheid en veerkracht van onze stad en zijn inwoners vergroten. We verwelkomen initiatieven die Rotterdammers uitnodigen om te sporten, spelen, bewegen, recreëren, of elkaar te ontmoeten in de openbare buitenruimte.

Veiligheid is de voedingsbodem voor een bloeiende stad. De gemeente neemt samen met bewoners, ondernemers en professionals maatregelen om onveiligheid te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan ondermijning, cybercriminaliteit, radicalisering, extremisme, maatschappelijke spanningen en polarisatie. Vernieuwende initiatieven die deze zaken en ook andere veiligheidsissues aanpakken zijn welkom. Kijk ook eens op www.Rotterdam.nl/veilig en www.rotterdam.nl/relax

Inspirerende voorbeelden.