Van biomassa naar bioplastic.

Startbudget toegekend € 204780,-

MetroMining gaat voedselresten van Rotterdamse bedrijven converteren naarenergie en in een volgende fase naarbioplastics.

Wie MetroMining
Jaar 2015
Thema Rotterdam economisch vooruit

Omschrijving

Het doel is een modulaire opzet te verkrijgen die herhaalbaar is naar anderelocaties in stedelijke gebieden of met inpassing in bestaande bedrijven zelfstandig een product vormen. De gekozen vergistingsopzet is ontwikkeld in Rotterdam door MetroMining in samenwerking met diverse partners en experts op het gebied van engineering, afvalmanagement, biogasproductie en bio-plastics. De demo-installatie gaat naast de commerciële haalbaarheid ook de technische werking onderzoeken van kleinschalige bioplastics productie.. De demo-fabriek van MetroMining zal in 2017starten met de verwerking van organische voedselresten. De installatie is een innovatieve bio-vergisting installatie met een geintegreerd duurzaam energieproductie systeem. Het eindresultaat is een proces dat veelzijdig ingezet kan worden in stedelijke omgeving met eenvoudige mogelijkheden voor opschaling en een hoge mate van herhalingspotentieel.

Sociale relevantie

Met dit project wordt een begin gemaakt met de circulaire economie en worden afvalstromen, in de nabijheid van haar ontstaan, omgezet naar energie en nieuwe grondstoffen. De productie wordt ondersteund met de modernste productie middelen zoals, bioreactoren en diverse conversietechnieken in een nieuwe constellatie, waarmee het een innovatief technologisch project is en een visitekaartje voor het Vierhavengebied.

Innovatie

De innovatieve installatie van MetroMiningdraagt bij aan een circulaire economie. Tijdens de demonstratie wordt onderzoek gedaan naar de productie van bio-plastics door het Innovatiecentrum Kunststoffen. De productie van bioplastics uit methaangas moet gaan zorgen voor een afname van kunststoffen uit niet-duurzame bronnen die voortkomen uit de wijze van gebruik van voedselresten.
MetroMining
Voorheen was het CityLab010 project “MetroMining” bekend onder de naam “Stadsgas”.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Gilbert Curtessi