Wijkbuddy. Wijkbuddy haalt het maximale uit jongeren.

Wijkbuddy biedt een werkruimte aan voor jongeren waar zij gebruik kunnen maken van computers en een printer voor huiswerkopdrachten. Of het nu een basisschoolleerling is die een werkstuk moet maken, een brugklasser die zijn eerste PowerPoint presentatie moet voorbereiden of een 15-jarige die een CV moet maken voor zijn eerste bijbaan. Deze jongeren kunnen bij Wijkbuddy terecht. De buddy’s ondersteunen en begeleiden de jongeren waar nodig. Ook willen wij vanuit een vertrouwensband jongeren triggeren om na te denken over hun studiekeuze door kritische vragen te stellen, een beroepskeuzetest aan te bieden en te koppelen aan netwerkpartners voor eventuele snuffelstages. Hiervoor worden regelmatig verdiepende bijeenkomsten georganiseerd. Naast deze kernactiviteit wordt er voor jongeren meer aangeboden waarbij het uitgangspunt is dat het een bijdrage levert aan de ontwikkeling en zelfontplooiing van het kind. Door iedereen dezelfde kansen te bieden proberen we kansenongelijkheid tegen te gaan. Hoofdzakelijk houdt Wijkbuddy zich bezig met het vraagstuk welke sector of vervolgopleiding studenten gaan kiezen en waarom. We staan naast de jongere en stellen kritische vragen, zodat er een weloverwogen keuzen wordt gemaakt. Wijkbuddy wilt zijn kennis/expertise uitbreiden om jongeren te matchen aan een geschikte opleiding. Uit onderzoek van PWC Strategy& (2021) blijkt dat de uitval in het hbo het hoogst is met 31%, voor het mbo is dat 23% en voor wo is dat 15%. Naast het thema onderwijs houdt Wijkbuddy zich ook bezig met thema's gericht op Financiën, Werk en Inkomen. De buddy's van Wijkbuddy kunnen hulpvragen van de jongeren oppakken en beantwoorden. Middels voorlichten en themabijeenkomsten willen wij jongeren en ouders informeren over onderwerpen als drugs, seksualiteit, jeugdcriminaliteit en opvoeding. Wijkbuddy is om die reden breder dan enkel het thema onderwijs.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Oprichter Yassine el Boudakhani heeft een zware en lastige afslag gemaakt vanuit de economische sector naar het sociaal domein middels een omscholing. Yassine wilt jongeren aan het begin van hun studieloopbaan kritischer van start laten gaan met de opleiding(en) die zij kiezen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Yassine el Boudakhani