Ontdek › Plan

010 ANALYTICS

Aangemaakt: 29 oktober 2018

Veilige stad

010 Analytics is een experiment gericht op het vergroten van de sociale veiligheid in de stad Rotterdam door aan de slag te gaan met het analyseren van maatschappelijke spanningen, polarisatie en sentimenten op digitale platformen

De digitale wereld beïnvloedt steeds meer de ontwikkeling van bewoners. Veel bewoners maken in hoge mate gebruik van sociale media. Het gebruik van digitale middelen brengt enerzijds veel goeds met zich mee in de vorm van het opbouwen van een netwerk, maken van contact en ontspanning. Anderzijds liggen voornamelijk bij het gebruik van sociale media meerdere valkuilen op de loer zoals bijvoorbeeld Fake News en polarisatie in de vorm van het wij-zij denken. Het wij-zij denken is schadelijk voor de sociale cohesie in de samenleving. Uit het verleden is meerdere keren gebleken hoe individuen of groepen door digitale kanalen meer kwetsbaar zijn voor een negatieve identiteitsvorming. Denk hierbij aan bewoners die op sociale media alleen negatieve geluiden horen over hun groep waardoor hun beeld van de samenleving negatief uitwijst en dit hun wereldbeeld beïnvloedt.

Waarom goed voor Rotterdam?

Bovenstaande plan is goed voor Rotterdam omdat het de mogelijkheid geeft om als grote stad na te gaan in welke mate we de online wereld waarin bewoners gebruikt kan worden om het beleid van de stad te optimaliseren. Vervolgens kunnen de professionals in het sociale veiligheidsdomein handvaten aangereikt krijgen om hiermee te werken. Als internationale stad kan je hiermee laten zien vooruitstrevend te zijn op dit vlak.

Waarom vernieuwend?

Dit plan is vernieuwend omdat het de grenzen opzoekt van hoe de digitale wereld ingezet kan worden om bewoners in de stad Rotterdam beter te begrijpen. We duiken in de werelden van bewoners waardoor andere perspectieven ontstaan ten aanzien van de ontwikkeling, leef- en belevingswerelden van bewoners. Dat biedt meer aanknopingspunten om beleid te vormen. In het heden is het niet meer mogelijk om de ogen te sluiten voor het gebruik van digitale kanalen en de invloed van deze knalen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

010 analytics 01

Doe mee

Organisatie: Luvenis Veldwerk & Preventie

Contactpersoon: Mustafa Amezrine

Gerelateerde Plannen

Jellyfish

STRAATManieren

Wij willen bereiken dat iedereen, en vrouwen in het bijzonder, gebruik kan maken van de openbare ruimte zonder te worden lastiggevallen.

Bekijk dit plan
Safty app

Safer Rotterdam

Create a safety app that makes life in Rotterdam safer for its inhabitants

Bekijk dit plan
De toolkit

Durf te delen

De toolkit Durf te delen is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon om het onzegbare spreekbaar te maken en van de ‘chaos’ een logisch verhaal te maken.

Bekijk dit plan
E learning wijwijs

#Jij, Ik & de Wereld. (preventie radicalisering)

Lesmateriaal, Educatieve clips, Foto's en Film in een E-Learning omgeving. Waarbij zowel het gesprek op school als op straat en thuis worden ondersteund en gefaciliteerd.

Bekijk dit plan
Person 2910695 1920

Raise A Flag

Raise A Flag verhoogt de (ervaren) veiligheid en stelt mensen in staat om te durven doen wat ze willen. Het zegt: Hier ben ik! Bij mij ben je veilig.

Bekijk dit plan
Tourbuzz

Tour-buzz

Met een groeiende groep ondernemende Rotterdammers gaat Voz di Rua de kansen en mogelijkheden voor Rotterdam als superdiverse stad onderzoeken. De resultaten worden in samenwerking met Museum Rotterdam gepresenteerd.

Bekijk dit plan
Beukelswij

Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

Bekijk dit plan
Ban

Delicious Rotterdam

Sociale ontmoeting, ontwikkelen van jong talent, en netwerkvorming voor biculturele LHBTI’s.

Bekijk dit plan
Meer plannen