Ontdek › Plan

27+ en op weg naar een goede toekomst!

Aangemaakt: 26 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Vangnet tussen wal en het schip, 27 plus duurzaam uit de uitkering. Wij doen dit door middel van een unieke combinatie van coaching door ervaringsdeskundigen, inzet van rolmodellen, dagelijks sporten en een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

Bij re-integratie van werkloze uitkeringsgerechtigden wordt een leeftijdsgrens van 27 jaar gehanteerd; mensen vallen op deze leeftijd niet meer onder het participatiebudget van de gemeente en zij kunnen geen gebruik meer maken van het Jongerenloket om doorverwezen te worden naar een passend begeleidingstraject. 27 jaar of ouder betekent dat je wordt overgedragen naar Werkpleinen van Werk en Inkomen. Na onderzoek is gebleken dat substantiële aantallen jaarlijks overgedragen worden. Wij willen het vangnet bieden voor deze doelgroep zodat wij hen met een passend, efficiënt en intensief traject binnen een half jaar duurzaam naar school of werk kunnen leiden. Indien dit plan niet direct slaagt, geeft ons traject tenminste een stevigere basis zodat zij nadien makkelijker en efficiënter geplaatst kunnen worden door W&I en niet in het systeem blijven hangen. Wij gaan deze jong volwassen helpen hun leven op de rit te krijgen op weg naar een goede toekomst!

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij bieden een intensieve dagbesteding waarbij vaardigheden opgedaan worden die niet alleen henzelf mentaal en fysiek helpen, maar daarmee ook bijdragen aan een socialer en veiliger klimaat in de stad Rotterdam. De druk op de werkpleinen wordt verlaagd, uitkeringsgelden bespaard en ervaringsdeskundigen, rolmodellen uit de sport en van tv zetten zich in om jaarlijks honderden 27+ Rotterdammers uit de uitkering naar een beter en gelukkiger leven te kunnen begeleiden.

Waarom vernieuwend?

Er moet ergens een leeftijdsgrens gesteld worden, maar wij vinden het als Challenge Sports dat zich al 25 jaar inzet voor Rotterdamse jongeren merkwaardig dat iemand op 27-jarige leeftijd geen gebruik meer kan maken van op maat ontwikkelde voorzieningen voor hun doelgroep. ‘Elke jongere telt’ in Rotterdam, maar wij willen een 27 of 28-jarige met dezelfde passie helpen zoals wij decennia succesvol gedaan hebben met de leeftijdsgroep net eronder.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Dsc 3472

Doe mee

Organisatie: Challenge Sports

Contactpersoon: Robert Krabbendam

Wij zoeken

Financiële ondersteuning

Gerelateerde Plannen

Logo eigendraads

EigenDraads

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Bekijk dit plan
Nwelogouitjezelf

van SPANG ONDERNEMEN tot ....Starrenbucks

Spang Ondernemen: Leren, ondernemen en zorgen voor elkaar vanuit een betrokken gemeenschap als basis voor succesvol ondernemerchap

Bekijk dit plan
Vangnet

Vangnetovereenkomst

Basisinkomen via een private Vangnetovereenkomst

Bekijk dit plan

Facilicom Traineeship

Inrichten van een traineeship voor jongeren (jongens en meisjes) die net hun opleiding niveau 2 bij het Albeda hebben afgerond.

Bekijk dit plan

'T WERKT!

zet cultuur, erfgoed en ondernemerschap in om langdurig werklozen te helpen aan betaald werk. Deelnemers volgen een intensief, persoonlijk programma van 6-8 weken (o.m. coaching, workshops en trainingen)

Bekijk dit plan
Offcourse

TALENT ONTWIKKELT

In Rotterdam is een grote vraag naar IT-ers. Tegelijkertijd is het vooral voor kwetsbare doelgroepen lastig om en baan te vinden. Het doel van het project is om binnen 1,5 jaar tijd een innovatieve sociale leer-werkplaats op te zetten.

Bekijk dit plan
Meer plannen