Ontdek › Plan

27+ en op weg naar een goede toekomst!

Aangemaakt: 26 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Vangnet tussen wal en het schip, 27 plus duurzaam uit de uitkering. Wij doen dit door middel van een unieke combinatie van coaching door ervaringsdeskundigen, inzet van rolmodellen, dagelijks sporten en een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

Bij re-integratie van werkloze uitkeringsgerechtigden wordt een leeftijdsgrens van 27 jaar gehanteerd; mensen vallen op deze leeftijd niet meer onder het participatiebudget van de gemeente en zij kunnen geen gebruik meer maken van het Jongerenloket om doorverwezen te worden naar een passend begeleidingstraject. 27 jaar of ouder betekent dat je wordt overgedragen naar Werkpleinen van Werk en Inkomen. Na onderzoek is gebleken dat substantiële aantallen jaarlijks overgedragen worden. Wij willen het vangnet bieden voor deze doelgroep zodat wij hen met een passend, efficiënt en intensief traject binnen een half jaar duurzaam naar school of werk kunnen leiden. Indien dit plan niet direct slaagt, geeft ons traject tenminste een stevigere basis zodat zij nadien makkelijker en efficiënter geplaatst kunnen worden door W&I en niet in het systeem blijven hangen. Wij gaan deze jong volwassen helpen hun leven op de rit te krijgen op weg naar een goede toekomst!

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij bieden een intensieve dagbesteding waarbij vaardigheden opgedaan worden die niet alleen henzelf mentaal en fysiek helpen, maar daarmee ook bijdragen aan een socialer en veiliger klimaat in de stad Rotterdam. De druk op de werkpleinen wordt verlaagd, uitkeringsgelden bespaard en ervaringsdeskundigen, rolmodellen uit de sport en van tv zetten zich in om jaarlijks honderden 27+ Rotterdammers uit de uitkering naar een beter en gelukkiger leven te kunnen begeleiden.

Waarom vernieuwend?

Er moet ergens een leeftijdsgrens gesteld worden, maar wij vinden het als Challenge Sports dat zich al 25 jaar inzet voor Rotterdamse jongeren merkwaardig dat iemand op 27-jarige leeftijd geen gebruik meer kan maken van op maat ontwikkelde voorzieningen voor hun doelgroep. ‘Elke jongere telt’ in Rotterdam, maar wij willen een 27 of 28-jarige met dezelfde passie helpen zoals wij decennia succesvol gedaan hebben met de leeftijdsgroep net eronder.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Dsc 3472

Doe mee

Organisatie: Challenge Sports

Contactpersoon: Robert Krabbendam

Wij zoeken

Financiële ondersteuning

Gerelateerde Plannen

Sollicitatietraing voor Turkse uitkeringsgerechtigden

De Turkse uitkeringsgerechtigden beschikken over een curriculum vitae en ze kunnen een motivatiebrief schrijven.

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan
Foto deelnemer wmo radar %283%29

Talent aan het werk

Traineeship van 23 maanden voor jongeren met een afgeronde Mbo 2 opleiding bij diverse bedrijven van de Facillicom Group

Bekijk dit plan

Young & FamousFestival

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Bekijk dit plan
Img 5126

GEEN woorden maar BEELDEN

Dit plan helpt iedereen aan een baan dmv beelden!

Bekijk dit plan
Favicon werkenvoorelkaar

Expeditie Rotterdam

Vijftigplussers met een taalachterstand aan het werk. Op een vernieuwende manier taalachterstand inlopen en werk vinden.

Bekijk dit plan
Robin   emma at work

Experience LAB Rotterdam

Jongeren met een chronische fysieke aandoening stimuleren naar een zelfstandige toekomst, door een lokaal netwerk te vormen dat draagvlak creëert en jongeren ondersteunt met als doel een duurzame werkplek te vinden voor deze jongeren.

Bekijk dit plan
Logo5.0 01

GenderTalent: Aan 't werk met Talent van Transgenders

GenderTalent helpt trans personen concreet aan het werk door vanuit een veilige haven trans personen te coachen, trainen en bemiddelen naar een werkplek bij een veilige werkgever.

Bekijk dit plan
Meer plannen