Ontdek › Plan

27+ en op weg naar een goede toekomst!

Aangemaakt: 26 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Vangnet tussen wal en het schip, 27 plus duurzaam uit de uitkering. Wij doen dit door middel van een unieke combinatie van coaching door ervaringsdeskundigen, inzet van rolmodellen, dagelijks sporten en een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

Bij re-integratie van werkloze uitkeringsgerechtigden wordt een leeftijdsgrens van 27 jaar gehanteerd; mensen vallen op deze leeftijd niet meer onder het participatiebudget van de gemeente en zij kunnen geen gebruik meer maken van het Jongerenloket om doorverwezen te worden naar een passend begeleidingstraject. 27 jaar of ouder betekent dat je wordt overgedragen naar Werkpleinen van Werk en Inkomen. Na onderzoek is gebleken dat substantiële aantallen jaarlijks overgedragen worden. Wij willen het vangnet bieden voor deze doelgroep zodat wij hen met een passend, efficiënt en intensief traject binnen een half jaar duurzaam naar school of werk kunnen leiden. Indien dit plan niet direct slaagt, geeft ons traject tenminste een stevigere basis zodat zij nadien makkelijker en efficiënter geplaatst kunnen worden door W&I en niet in het systeem blijven hangen. Wij gaan deze jong volwassen helpen hun leven op de rit te krijgen op weg naar een goede toekomst!

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij bieden een intensieve dagbesteding waarbij vaardigheden opgedaan worden die niet alleen henzelf mentaal en fysiek helpen, maar daarmee ook bijdragen aan een socialer en veiliger klimaat in de stad Rotterdam. De druk op de werkpleinen wordt verlaagd, uitkeringsgelden bespaard en ervaringsdeskundigen, rolmodellen uit de sport en van tv zetten zich in om jaarlijks honderden 27+ Rotterdammers uit de uitkering naar een beter en gelukkiger leven te kunnen begeleiden.

Waarom vernieuwend?

Er moet ergens een leeftijdsgrens gesteld worden, maar wij vinden het als Challenge Sports dat zich al 25 jaar inzet voor Rotterdamse jongeren merkwaardig dat iemand op 27-jarige leeftijd geen gebruik meer kan maken van op maat ontwikkelde voorzieningen voor hun doelgroep. ‘Elke jongere telt’ in Rotterdam, maar wij willen een 27 of 28-jarige met dezelfde passie helpen zoals wij decennia succesvol gedaan hebben met de leeftijdsgroep net eronder.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Dsc 3472

Doe mee

Organisatie: Challenge Sports

Contactpersoon: Robert Krabbendam

Wij zoeken

Financiële ondersteuning

Gerelateerde Plannen

Entree werk

Entree Werk: een succesvolle start!

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Logo taal werk

Taal/Werk

Wij maken werk van en voor werkzoekenden met een taalachterstand. Dit doen wij samen met werkgevers die werk voor deze doelgroep creëren.

Bekijk dit plan
Schoenfabriek wim 1953

Stadswerker

Wij geven mensen de kans om op een van onze projecten aan het werk te gaan. Op basis van hun competenties zorgen wij voor de match naar diverse werkgevers.

Bekijk dit plan
Sparespace ondernemers jpeg

SpareSpace; Verborgen ondernemerschap in Rotterdam

Veel ondernemerschap is verborgen op zolderkamers of schuurtjes en kan niet/ durft niet een onderneming te starten. SpareSpace bouwwt samen met lokale experts een platform om verborgen ondernemerschap te vinden, verbinden en zichtbaar te maken.

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan
170522 rmunt oaseopzuid inbeeld

Stadskruidentuin R'Munt maakt de Oase op Zuid

Wij maken een oase op Zuid van meer van 100 soorten kruiden en eetbare bloemen, uit alle windstreken. In deze oase groeit plezier in het werk, inzicht in je eigen kracht en de kracht van je omgeving, en vakkunde over natuurlijke groei & echte smaak.

Bekijk dit plan
Vangnet

Vangnetovereenkomst

Basisinkomen via een private Vangnetovereenkomst

Bekijk dit plan

Groen Rekruten @ CityLab010

Deze (nieuwe) business case richt zich op het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen met een taalachterstand bij het scoren

Bekijk dit plan
Meer plannen