Ontdek › Plan

AL DOENDE, LEER JE

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en het werken aan een beter toekomstperspectief voor leerlingen van het Mbo door het bieden van een baan of hen te begeleiden naar een voor hun passend onderwijs.

Om te voorkomen dat leerlingen van een mbo-opleiding vroegtijdig de opleiding verlaten, heeft stichting B&C werk en scholing, in samenwerking met functionarissen uit het onderwijs, en het bedrijfsleven programma's opgezet t.b.v. het voorkomen van vroegtijdig schooluitval. Het betreft dan ook vroegtijdige schoolverlaters van 16 jaar of ouder die al dan niet leerplichtig zijn of leerlingen met of zonder startkwalificatie
Deze leerlingen krijgen een programma op maat aangeboden voor de duur van zes maanden, waarbij naast adaptieve schoolvakken, cursussen en trainingen ook werkervaringsplaatsen worden aangeboden.Het hele traject wordt begeleid door buddy's of coaches uit het befrijfsleven.Na het volgen van het traject, stroomt de leerling uit naar een baan of een door hem of haar gewenste opleiding.

Waarom goed voor Rotterdam?

Door het aanbieden van een op maat gerichte programma voor leerlingen van niveau 3 en 4, hoopt de stichting in haar werkwijze dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters vermindert en dat daarnaast een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van het aantal mensen zonder opleiding. Rotterdam scoort hierin, vergeleken met de andere grote steden, op dit gebied het hoogst.

Waarom vernieuwend?

Uit onderzoek bij verschillende opleidingen binnen het Zadkine blijkt, dat er tot op heden nog geen dergelijk project bestaat. Weliswaar zijn er trajecten voor de begeleiding van leerlingen van niveau 1 en 2 opleidingen, echter deze ontbreken voor de opleidingen 3 en 4. Dit geldt ook voor de begeleiding van leerlingen op het gebied van arbeidsmarktbenadering, die op zoek zijn naar een voor hun passende baan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: Stichting B&C werk en scholing

Contactpersoon: Ruud Buijk

E-mail: r.buyk@bencwerkenscholing.com

Wij zoeken

Wij zoeken functionarissen uit het bedrijfsleven, die met ons willen samenwerken voor wat betreft het aanbod van werkervaringsplaatsen. Daarnaast zoeken wij een geschikte werkruimte voor de begeleiding van onze doelgroep.

Gerelateerde Plannen

Logo schoolkassa

SchoolKassa

SchoolKassa is een digitaal incasseringssysteem voor het innen van betaalopdrachten naar ouders (denk hierbij aan het innen van de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes en TSO).

Bekijk dit plan
Img 6344

"Maak nieuwsgierig onderwijs"

Een nieuw onderwijsconcept. Binnen -en buitenschools worden nieuwe kennis en vaardigheden gekoppeld aan innovatie op alle gebieden

Bekijk dit plan
Gelukshuislogo

Gelukkige scholen op Zuid

Geluk implementeren op de basisscholen in Zuid door middel van de gelukskoffermethodiek.

Bekijk dit plan
Bij artikel

"Samen voor Taal"

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan.

Bekijk dit plan
15027785 1453632861328632 8517574308174883803 n

De onderneming, dat ben jij!

De leerlingen van Rotterdam-Zuid willen wij ondernemende vaardigheden mee geven, zodat zij niet alleen nu, maar ook in de toekomst in staat zijn onze wijk naar “the next level” te tillen.

Bekijk dit plan
Rekenen in beweging app 2

Reken in Beweging

Met onze Webapp kunnen leerlingen en docenten actief rekenen in het klaslokaal!

Bekijk dit plan
Aware online   training bewust op het internet voor ouders3

Rotterdam: bewust en veilig op het internet

Rotterdamse jeugd, ouders en professionals bewuster en veiliger op het internet maken.

Bekijk dit plan
Zuiderlokaal

ZuiderLokaal

Het bieden van extra taal en rekenlessen en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het PO en van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het VO in Rotterdam Zuid, voor wier ouders dit financieel onbereikbaar is.

Bekijk dit plan
Meer plannen