Ontdek › Plan

AL DOENDE, LEER JE

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en het werken aan een beter toekomstperspectief voor leerlingen van het Mbo door het bieden van een baan of hen te begeleiden naar een voor hun passend onderwijs.

Om te voorkomen dat leerlingen van een mbo-opleiding vroegtijdig de opleiding verlaten, heeft stichting B&C werk en scholing, in samenwerking met functionarissen uit het onderwijs, en het bedrijfsleven programma's opgezet t.b.v. het voorkomen van vroegtijdig schooluitval. Het betreft dan ook vroegtijdige schoolverlaters van 16 jaar of ouder die al dan niet leerplichtig zijn of leerlingen met of zonder startkwalificatie
Deze leerlingen krijgen een programma op maat aangeboden voor de duur van zes maanden, waarbij naast adaptieve schoolvakken, cursussen en trainingen ook werkervaringsplaatsen worden aangeboden.Het hele traject wordt begeleid door buddy's of coaches uit het befrijfsleven.Na het volgen van het traject, stroomt de leerling uit naar een baan of een door hem of haar gewenste opleiding.

Waarom goed voor Rotterdam?

Door het aanbieden van een op maat gerichte programma voor leerlingen van niveau 3 en 4, hoopt de stichting in haar werkwijze dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters vermindert en dat daarnaast een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van het aantal mensen zonder opleiding. Rotterdam scoort hierin, vergeleken met de andere grote steden, op dit gebied het hoogst.

Waarom vernieuwend?

Uit onderzoek bij verschillende opleidingen binnen het Zadkine blijkt, dat er tot op heden nog geen dergelijk project bestaat. Weliswaar zijn er trajecten voor de begeleiding van leerlingen van niveau 1 en 2 opleidingen, echter deze ontbreken voor de opleidingen 3 en 4. Dit geldt ook voor de begeleiding van leerlingen op het gebied van arbeidsmarktbenadering, die op zoek zijn naar een voor hun passende baan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: Stichting B&C werk en scholing

Contactpersoon: Ruud Buijk

E-mail: r.buyk@bencwerkenscholing.com

Wij zoeken

Wij zoeken functionarissen uit het bedrijfsleven, die met ons willen samenwerken voor wat betreft het aanbod van werkervaringsplaatsen. Daarnaast zoeken wij een geschikte werkruimte voor de begeleiding van onze doelgroep.

Gerelateerde Plannen

Beweeglokaal

BeweegPlus School

Minder zitten - meer bewegen!

Bekijk dit plan
Citylab 2018

Huiswerkbegeleiding en sporten in samenwerking

Ouders / buurtbewoners worden in samenwerking met de Valentijnschool en SportSchool010 opgeleid tot huiswerkbegeleider van basisschoolkinderen. Huiswerk maken en sporten m.m.v. ouders zelf!

Bekijk dit plan
Image

debat010

Rotterdamse leerlingen uit verschillende culturen, religies en lagen van de bevolking gaan met elkaar in debat.

Bekijk dit plan
Shutterstock 113457850

ONDERWIJSLAB & TALENTSCOUTPROGRAMMA

Het realiseren van een voltijds onderwijsvoorziening voor hoog-intelligente én hoog-sensitieve leerlingen, waarbij de school op een innovatieve manier als onderwijslab en talentscoutprogramma wordt ingericht.

Bekijk dit plan
1218 rotterdam marketing

Smart port, meiden aan boord

Wij stimuleren meiden te kiezen voor een carrière in de Rotterdamse haven en industrie. Dit doen we met een magazine vol rolmodellen, voor en door meiden, de "Havenskills"-netwerktraining en praktijkbezoeken.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
Foto citylab010

The Next School

The Next School organiseert evenementen waar docenten samen met mensen uit de beroepspraktijk een opdracht ontwikkelen voor leerlingen. We matchen docent en professional en begeleiden ze in het ontwikkelen van een goede opdracht.

Bekijk dit plan
Meer plannen