Ontdek › Plan

AL DOENDE, LEER JE

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en het werken aan een beter toekomstperspectief voor leerlingen van het Mbo door het bieden van een baan of hen te begeleiden naar een voor hun passend onderwijs.

Om te voorkomen dat leerlingen van een mbo-opleiding vroegtijdig de opleiding verlaten, heeft stichting B&C werk en scholing, in samenwerking met functionarissen uit het onderwijs, en het bedrijfsleven programma's opgezet t.b.v. het voorkomen van vroegtijdig schooluitval. Het betreft dan ook vroegtijdige schoolverlaters van 16 jaar of ouder die al dan niet leerplichtig zijn of leerlingen met of zonder startkwalificatie
Deze leerlingen krijgen een programma op maat aangeboden voor de duur van zes maanden, waarbij naast adaptieve schoolvakken, cursussen en trainingen ook werkervaringsplaatsen worden aangeboden.Het hele traject wordt begeleid door buddy's of coaches uit het befrijfsleven.Na het volgen van het traject, stroomt de leerling uit naar een baan of een door hem of haar gewenste opleiding.

Waarom goed voor Rotterdam?

Door het aanbieden van een op maat gerichte programma voor leerlingen van niveau 3 en 4, hoopt de stichting in haar werkwijze dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters vermindert en dat daarnaast een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van het aantal mensen zonder opleiding. Rotterdam scoort hierin, vergeleken met de andere grote steden, op dit gebied het hoogst.

Waarom vernieuwend?

Uit onderzoek bij verschillende opleidingen binnen het Zadkine blijkt, dat er tot op heden nog geen dergelijk project bestaat. Weliswaar zijn er trajecten voor de begeleiding van leerlingen van niveau 1 en 2 opleidingen, echter deze ontbreken voor de opleidingen 3 en 4. Dit geldt ook voor de begeleiding van leerlingen op het gebied van arbeidsmarktbenadering, die op zoek zijn naar een voor hun passende baan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: Stichting B&C werk en scholing

Contactpersoon: Ruud Buijk

E-mail: r.buyk@bencwerkenscholing.com

Wij zoeken

Wij zoeken functionarissen uit het bedrijfsleven, die met ons willen samenwerken voor wat betreft het aanbod van werkervaringsplaatsen. Daarnaast zoeken wij een geschikte werkruimte voor de begeleiding van onze doelgroep.

Gerelateerde Plannen

Knikkergek

KnikkerGEK

Experimenteren, leren in het basisonderwijs met en door knikkers: knettergek van knikkers.

Bekijk dit plan
Bij artikel

"Samen voor Taal"

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan.

Bekijk dit plan

Teach de Teacher-blijvend professionaliseren.

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen een actuele LAB omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.

Bekijk dit plan
Veerkracht010 gr

VEERKRACHT010

Onze jongeren van nu, zijn de Rotterdammers van morgen. Samen bouwen wij aan hun veerkracht en zelfredzaamheid

Bekijk dit plan
Ruimtereis 2016

Ruimtemissie voor leerlingen

Leerlingen van het Vreewijk Lyceum organiseren en maken hun eigen ruimtereis! Iedereen kan mee doen vanwege de verschillende disciplines.

Bekijk dit plan
Projc

"Maak je eigen vliegplan"

Innovatief en uniek onderwijsproject luchtvaart voor de Rotterdamse VMBO-BB/KB/GL scholen binnen het vak Technologie & Toepassing!

Bekijk dit plan

Flippen in Rotterdam; actieve leerlingen in de klas!

De leerling en docent creëren samen in een theaterlab kunstgeschiedenis instructiefilmpjes voor het voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Aanvraag

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Bekijk dit plan
Meer plannen