Ontdek › Plan

Ben jij werkfit?

Aangemaakt: 04 juni 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Voor iedere burger in Rotterdam, die het recht heeft op een eerlijke kans om aan zichzelf te werken en werkfit te worden.

Hoe: Onze unieke simulatie – (werk) ervaringsruimten vormen een middel om anders werkfit te worden. Zijn vernieuwend en een schakel in een proces waar mensen nog beter in hun kracht kunnen en mogen komen en hierdoor anders werkfit worden.Deze aanpak is niet of niet te vergelijken met een leerwerkplek, een stageplek, een vrijwilligersplek of een werkervaringsplaats bij een bedrijf. Mensen zullen bijvoorbeeld hun talenten ontdekken op het gebied van catering, keuken assistent, hulpkok, administratie, toezicht, gastvrouw / heer, coördinator, onderhoud, schilder en receptie.

Waarom goed voor Rotterdam?

De Gemeente Rotterdam en de overheid heeft een beleidsdoel in het ontwikkelen van de eigen kracht van burgers en participeren in de samenleving. Met deze vernieuwende aanpak gaan mensen meedoen in de samenleving en worden zij anders werkfit en terug geleid naar betaald werk.

Waarom vernieuwend?

De Gemeente Rotterdam en de overheid heeft een beleidsdoel in het ontwikkelen van de eigen kracht van burgers en participeren in de samenleving. Met deze vernieuwende aanpak gaan mensen meedoen in de samenleving en worden zij anders werkfit en terug geleid naar betaald werk.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Contactpersoon: Marty Picauly

E-mail: mp@smartplus4u.nl

Gerelateerde Plannen

Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan

lerenondernemerteworden praktijkopleiding

moelijk plaatsbaren jongeren? een doel tegeven

Bekijk dit plan
Logo midden

De Blauwe Krokodil

Mensen met een arbeidsbeperking die hun digitale talent inzetten en hiermee aanvullend inkomen genereren. Ze kunnen op deze manier deelnemen aan de veranderende arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt.

Bekijk dit plan
Verbindingsofficier 3

High Performance Solide Plus

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Bekijk dit plan
Afbeelding link2work

Link2Work 2.0

Maatwerk coachingstraject voor uitgevallen Rotterdamse jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 27 jaar. Het doel is zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitstromen naar een betaalde baan, stage of opleiding.

Bekijk dit plan

Project Bijstand

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Bekijk dit plan
Images

Re-integratie - van kansloos naar kansrijk

Ieder burger in Rotterdam heeft recht op een eerlijke kans om zichzelf te scholen en te werken. Met dit plan stimuleren wij jongeren om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien tot een waardevolle werknemer/ondernemer

Bekijk dit plan
Meer plannen