Ontdek › Plan

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Aangemaakt: 23 maart 2018

Heb hart voor onderwijs

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bizzy B. is een trainingsprogramma voor jongeren in de bovenbouw, waarin zij worden op een actieve en positieve manier worden gestimuleerd om de (mentale) veerkracht en de emotionele intelligentie te vergroten. Deze vaardigheden helpen de jongeren om zich beter te kunnen aanpassen aan de eisen van de 21e eeuw, zodat burn-out en/of depressieproblematiek kan worden voorkomen en het welzijn van de jongere (en daarmee ook de omgeving) wordt verhoogd.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor de jongeren en 2 bijeenkomsten voor de ouders. De training wordt uitgevoerd door professionals van de school, zodat er een direct vangnet voor de jongeren beschikbaar is wanneer zij meer ondersteuning nodig blijken te hebben.

Het trainingsprogramma maakt gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van stress en gezondheid. Het programma gelooft in de kracht van jongeren en het belang van een stimulerende omgeving om deze te kunnen ontplooien.

Waarom goed voor Rotterdam?

Tegenwoordig kampt 43% van de jongeren met depressieve klachten en vindt 38% van de jongeren zichzelf niet stressbestendig. Deze jongeren hebben een hoog risico op het ontwikkelen van mentale problematiek, wanneer zij niet op tijd worden ondersteund.
Wanneer Rotterdam haar jongeren kan ondersteunen om hun plekje te vinden in de 21e eeuw, bieden wij onze nieuwe generatie de kans om Rotterdam - en zichzelf - steeds een stukje mooier te maken.

Waarom vernieuwend?

Na veel gesprekken met jeugdzorg-professionals blijkt dat er steeds meer jongeren gebukt gaan onder snelle veranderingen, depressieve gevoelens en hoge verwachtingen.
Bizzy B. werkt preventief, voorkomt de noodzaak om op lange ggz-wachtlijsten te belanden en werkt vanuit het snel beschikbare netwerk van de jongere: ouders, school & lotgenoten. Bizzy B. koppelt lichamelijke -, mentale - en emotionele gezondheid aan elkaar voor een langduriger effect op het welzijn van de jongere.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Doe mee

Organisatie: Avant sanare

Contactpersoon: Domien Theuvenet

Wij zoeken

- Scholen die trainers willen opleiden als officiële Bizzy B.-trainer
- Jongeren die hun school willen stimuleren om de Bizzy B. training aan te bieden
- Financiële ondersteuning om het project breed te verspreiden in Rotterdam

Gerelateerde Plannen

Logo

The Science Tour & Junior ScienceBattle

Middelbare scholieren helpen bij hun profielkeuze en hun profielwerkstuk laten presenteren voor een publiek in het theater.

Bekijk dit plan
Perpetual plastic

Perpetual Plastic 010

Waar lespakketten vaak in de schoolbanken blijven hangen willen wij de eerste interactieve recycle-les-machines in de klassen van Rotterdam introduceren zodat Rotterdams plastic afval een bron wordt voor een nieuwe ding.

Bekijk dit plan
Buitenzijde denktank grijs logo vmbo

Livestream community

Leren binnen en buiten de school door drempelloze kennisdeling

Bekijk dit plan
Img 6344

"Maak nieuwsgierig onderwijs"

Een nieuw onderwijsconcept. Binnen -en buitenschools worden nieuwe kennis en vaardigheden gekoppeld aan innovatie op alle gebieden

Bekijk dit plan
Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
Plaatje city lab

Thuis in Taal

Met Thuis in Taal werken we op o.a. peuterscholen samen met laaggeletterde ouders om overdracht van taalproblemen te voorkomen.

Bekijk dit plan
Buitenspelen

De Buitenwereld

We breiden de lesruimte van OBS De Kleine Wereld uit naar het plein en de buurt, zodat kinderen uitdagingen aan kunnen gaan in een veilige omgeving. Nieuwsgierigheid, ontmoeting en zorg voor de omgeving zijn sleutelwoorden van De Buitenruimte.

Bekijk dit plan
Citylab 2018

Huiswerkbegeleiding en sporten in samenwerking

Ouders / buurtbewoners worden in samenwerking met de Valentijnschool en SportSchool010 opgeleid tot huiswerkbegeleider van basisschoolkinderen. Huiswerk maken en sporten m.m.v. ouders zelf!

Bekijk dit plan
Meer plannen