Ontdek › Plan

Blijvend uit de Bajes

Aangemaakt: 26 april 2018

Veilige stad

Om recidiven te verlagen, gaan wij (ex-)gedetineerden begeleiden met inzet van ervaringsdeskundigen, rolmodellen en sport.

45 % van ex-gedetineerden valt terug en gaat opnieuw in de fout. Onder jeugdige daders ligt het terugvalpercentage zo’n 10% hoger dan onder volwassen daders. In Rotterdam zijn er met name veel kortgestraften die wanneer zij vrijkomen terugvallen. Een deel van deze groep zijn ‘niet-willers,’ mensen die bewust kiezen voor criminele activiteiten en de risico’s die dit met zich meebrengt. Er is gebleken uit werk -en brainstorm sessies op locatie bij PI de Schie dat er een grote groep ‘gehinderden’ is. Dit zijn individuen die wel willen maar niet weten hoe ze zich buiten de gevangenis op een maatschappelijk acceptabele wijze kunnen redden. Onze begeleiding begint ‘binnen’ en continueert middels een intensief traject wanneer de gedetineerde vrijkomt. Doel is dat ex-gedetineerden bij uitstroom voldoende basis te hebben en wij recidive voorkomen. In potentie wordt er veel geld bespaard; één gevangene kost 160 euro p dag, bijna € 60.000 per jaar, en tonnen per jaar inclusief overheadkosten.

Waarom goed voor Rotterdam?

Kort na vrijlating is voor kortgestraften het moment waar het snel weer de verkeerde kant op kan gaan omdat zij terugkeren in hun oude netwerk of simpelweg geen dagbesteding hebben en geen idee hebben hoe zich anders te redden. Omdat wij ‘binnen’ al een vertrouwensband opbouwen en als vangnet fungeren wanneer zij vrijkomen, vergroten wij niet alleen de kans op een positieve toekomst voor de ex-gedetineerden, maar draagt dit bij aan het verbeteren van de veiligheid en beperken van criminaliteit.

Waarom vernieuwend?

Dit initiatief kent niet alleen draagvlak onder de leiding van PI Rotterdam en Challenge Sports, maar ook onder de bewaarders en gedetineerden, die hun input gaven tijdens inspiratie-sessies en de behoefte uitspraken. Hierdoor willen wij dit initiatief met veel enthousiasme en vertrouwen in een goed resultaat uitvoeren. Op dit moment is er geen externe organisatie met bewezen track record die in de gevangenis al aan de slag gaat om dit vervolgens na vrijlating intensief te continueren.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo

Doe mee

Organisatie: Challenge Sports

Contactpersoon: Robert Krabbendam

Wij zoeken

Financiële ondersteuning.

Gerelateerde Plannen

Sympfonie de veilige straat

Symfonie ‘De Veilige Straat’

Door het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband tussen partners op het gebied van veiligheid, onderwijs, radicalisering, welzijn en cultuur, willen we de overlast van jongeren op straat verhelpen en jongeren een nieuwe kans geven.

Bekijk dit plan
Pond afbeelding

POND. Power of New Discoveries

POND. wordt wereldwijd het eerste verlichtingsnetwerk dat brandt op circulaire energie terwijl het de stad een stukje veiliger maakt.

Bekijk dit plan
Logo10

Maxed Guardian

Een alarmerings-applicatie die je vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden alarmeert met je huidige locatie, wanneer je wordt aangerand of wordt beroofd.

Bekijk dit plan
Beukelswij

Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

Bekijk dit plan
Psst.... er zijn ook grenzen!

PSST.....er zijn ook grenzen!!

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Bekijk dit plan
Stadsverfraaiingrotterdam

Stadsverfraaiing Rotterdam: Testcase Oude Noorden

Transformatie van twee lelijke plaatgevelpanden voor verbetering publieke buitenruimte en veiligheid om nieuwe samenwerkingen en locaties aan te jagen en waarmee participatie, materiaalverwerking en haalbaarheid opschalen verder wordt onderzocht.

Bekijk dit plan
Afbeelding1

MiRaS

Mitigatie van Radicalisering van jongeren door Self-empowerment

Bekijk dit plan
Meer plannen