Ontdek › Plan

Blijvend uit de Bajes

Aangemaakt: 26 april 2018

Veilige stad

Om recidiven te verlagen, gaan wij (ex-)gedetineerden begeleiden met inzet van ervaringsdeskundigen, rolmodellen en sport.

45 % van ex-gedetineerden valt terug en gaat opnieuw in de fout. Onder jeugdige daders ligt het terugvalpercentage zo’n 10% hoger dan onder volwassen daders. In Rotterdam zijn er met name veel kortgestraften die wanneer zij vrijkomen terugvallen. Een deel van deze groep zijn ‘niet-willers,’ mensen die bewust kiezen voor criminele activiteiten en de risico’s die dit met zich meebrengt. Er is gebleken uit werk -en brainstorm sessies op locatie bij PI de Schie dat er een grote groep ‘gehinderden’ is. Dit zijn individuen die wel willen maar niet weten hoe ze zich buiten de gevangenis op een maatschappelijk acceptabele wijze kunnen redden. Onze begeleiding begint ‘binnen’ en continueert middels een intensief traject wanneer de gedetineerde vrijkomt. Doel is dat ex-gedetineerden bij uitstroom voldoende basis te hebben en wij recidive voorkomen. In potentie wordt er veel geld bespaard; één gevangene kost 160 euro p dag, bijna € 60.000 per jaar, en tonnen per jaar inclusief overheadkosten.

Waarom goed voor Rotterdam?

Kort na vrijlating is voor kortgestraften het moment waar het snel weer de verkeerde kant op kan gaan omdat zij terugkeren in hun oude netwerk of simpelweg geen dagbesteding hebben en geen idee hebben hoe zich anders te redden. Omdat wij ‘binnen’ al een vertrouwensband opbouwen en als vangnet fungeren wanneer zij vrijkomen, vergroten wij niet alleen de kans op een positieve toekomst voor de ex-gedetineerden, maar draagt dit bij aan het verbeteren van de veiligheid en beperken van criminaliteit.

Waarom vernieuwend?

Dit initiatief kent niet alleen draagvlak onder de leiding van PI Rotterdam en Challenge Sports, maar ook onder de bewaarders en gedetineerden, die hun input gaven tijdens inspiratie-sessies en de behoefte uitspraken. Hierdoor willen wij dit initiatief met veel enthousiasme en vertrouwen in een goed resultaat uitvoeren. Op dit moment is er geen externe organisatie met bewezen track record die in de gevangenis al aan de slag gaat om dit vervolgens na vrijlating intensief te continueren.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo

Doe mee

Organisatie: Challenge Sports

Contactpersoon: Robert Krabbendam

Wij zoeken

Financiële ondersteuning.

Gerelateerde Plannen

Logo10

Maxed Guardian

Een alarmerings-applicatie die je vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden alarmeert met je huidige locatie, wanneer je wordt aangerand of wordt beroofd.

Bekijk dit plan
Images

Vrij radicaal?

Preventie van radicalisering door inzet op de veerkracht van de sociale omgeving met ervaren ambassadeurs

Bekijk dit plan

Secure ticketing 010 - voorkom ticketfraude

Met Securitix willen wij ticketingfraude tegengaan bij evenementen zoals populaire concerten en sportwedstrijden binnen de stad. Dit willen wij bereiken door (pop)cultuurpartners te verenigen en hen een veilig ticketingplatform te bieden.

Bekijk dit plan
Banner

Het Goede Gebeuren

Het Goede Gebeuren wil de sociale cohesie in de stad Rotterdam versterken door meer aandacht te besteden aan vriendelijkheid en behulpzaamheid.

Bekijk dit plan
Psst.... er zijn ook grenzen!

PSST.....er zijn ook grenzen!!

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Bekijk dit plan
Person 2910695 1920

Raise A Flag

Raise A Flag verhoogt de (ervaren) veiligheid en stelt mensen in staat om te durven doen wat ze willen. Het zegt: Hier ben ik! Bij mij ben je veilig.

Bekijk dit plan
Vr bril

Moet ik me hiermee bemoeien? Doe ik hieraan mee!?

Jongeren ervaren met behulp van VR-technologie hoe zij reageren in Rotterdamse concrete lastige situaties. Wat is hun ‘Freeze’, ‘Flight’ of ‘Fight’ reactie en is het altijd noodzakelijk om je ergens mee te bemoeien of ergens aan mee te doen?

Bekijk dit plan
Ocolus samsung gear aut vrij

Virtual Buurtpreventie Academy Rotterdam

Om buurtpreventieteams optimaal voor te bereiden op onveilige situaties, ontwikkelen wij een Virtual Reality training. Dankzij deze levensechte en vernieuwende aanpak krijgen teamleden meer zelfvertrouwen en is Buurtpreventie klaar voor de toekomst.

Bekijk dit plan
Meer plannen