Ontdek › Plan

Blijvend uit de Bajes

Aangemaakt: 26 april 2018

Veilige stad

Om recidiven te verlagen, gaan wij (ex-)gedetineerden begeleiden met inzet van ervaringsdeskundigen, rolmodellen en sport.

45 % van ex-gedetineerden valt terug en gaat opnieuw in de fout. Onder jeugdige daders ligt het terugvalpercentage zo’n 10% hoger dan onder volwassen daders. In Rotterdam zijn er met name veel kortgestraften die wanneer zij vrijkomen terugvallen. Een deel van deze groep zijn ‘niet-willers,’ mensen die bewust kiezen voor criminele activiteiten en de risico’s die dit met zich meebrengt. Er is gebleken uit werk -en brainstorm sessies op locatie bij PI de Schie dat er een grote groep ‘gehinderden’ is. Dit zijn individuen die wel willen maar niet weten hoe ze zich buiten de gevangenis op een maatschappelijk acceptabele wijze kunnen redden. Onze begeleiding begint ‘binnen’ en continueert middels een intensief traject wanneer de gedetineerde vrijkomt. Doel is dat ex-gedetineerden bij uitstroom voldoende basis te hebben en wij recidive voorkomen. In potentie wordt er veel geld bespaard; één gevangene kost 160 euro p dag, bijna € 60.000 per jaar, en tonnen per jaar inclusief overheadkosten.

Waarom goed voor Rotterdam?

Kort na vrijlating is voor kortgestraften het moment waar het snel weer de verkeerde kant op kan gaan omdat zij terugkeren in hun oude netwerk of simpelweg geen dagbesteding hebben en geen idee hebben hoe zich anders te redden. Omdat wij ‘binnen’ al een vertrouwensband opbouwen en als vangnet fungeren wanneer zij vrijkomen, vergroten wij niet alleen de kans op een positieve toekomst voor de ex-gedetineerden, maar draagt dit bij aan het verbeteren van de veiligheid en beperken van criminaliteit.

Waarom vernieuwend?

Dit initiatief kent niet alleen draagvlak onder de leiding van PI Rotterdam en Challenge Sports, maar ook onder de bewaarders en gedetineerden, die hun input gaven tijdens inspiratie-sessies en de behoefte uitspraken. Hierdoor willen wij dit initiatief met veel enthousiasme en vertrouwen in een goed resultaat uitvoeren. Op dit moment is er geen externe organisatie met bewezen track record die in de gevangenis al aan de slag gaat om dit vervolgens na vrijlating intensief te continueren.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo

Doe mee

Organisatie: Challenge Sports

Contactpersoon: Robert Krabbendam

Wij zoeken

Financiële ondersteuning.

Gerelateerde Plannen

Beukelswij

BeukelsWij: Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving rondom Beukelsweg en Beukelsdijk realiseren doort gedrag van verkeersdeelnemers met innovatieve maatregelen te beïnvloeden. Onze missie: het gevoel van een woonwijk creëren voor bewoners aan deze doorgaande weg.

Bekijk dit plan
Logo10

Maxed Guardian

Een alarmerings-applicatie die je vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden alarmeert met je huidige locatie, wanneer je wordt aangerand of wordt beroofd.

Bekijk dit plan
1618122 463433943759162 2084847145617161354 o

Van Voedseltuin naar Voedselpark

Méér dan een tuin alleen: de Voedseltuin Rotterdam wordt een park voor iedereen!

Bekijk dit plan
Safty app

Safer Rotterdam

Create a safety app that makes life in Rotterdam safer for its inhabitants

Bekijk dit plan
Beukelswij

Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

Bekijk dit plan
Psst.... er zijn ook grenzen!

PSST.....er zijn ook grenzen!!

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Bekijk dit plan
Tourbuzz

Tour-buzz

Met een groeiende groep ondernemende Rotterdammers gaat Voz di Rua de kansen en mogelijkheden voor Rotterdam als superdiverse stad onderzoeken. De resultaten worden in samenwerking met Museum Rotterdam gepresenteerd.

Bekijk dit plan
010 analytics 01

010 ANALYTICS

010 Analytics is een experiment gericht op het vergroten van de sociale veiligheid in de stad Rotterdam door aan de slag te gaan met het analyseren van maatschappelijke spanningen, polarisatie en sentimenten op digitale platformen

Bekijk dit plan
Meer plannen