Ontdek › Plan

Blommersdijkselaan

Subsidie toegekend € 15.000,00

Aangemaakt: 09 juni 2017

Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Ruimtelijke verbetering Blommersdijkselaan

Een Droomstraat-project zou wat ons betreft kunnen worden ingezet om dit plan te ontwikkelen: zodat
bij iedere toekomstige verbetering kan worden teruggevallen op hetzelfde ʻmasterplanʼ, of het nu gaat
om bestrating, verlichting of de plaatsing van bloembakken. Uitgangspunt is: het is niet erg om kleine
stappen te maken of kleine ingrepen te doen, zo lang ze bijdragen een het eindbeeld van de
Droomstraat zoals we deze voor ogen hebben.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het plan voorziet een in ere herstelde Blommersdijkselaan: een straat met een belangrijke
toegansroute tot het achtergelegen oude Noorden. Hoewel de ruimtelijke kwaliteit van de straten in de
achterliggende wijk te wensen overlaat, is de Blommersdijkselaan rond ±1900 met veel charme en
kunde aangelegd, met daarin een belangrijke rol voor (rijksmonument) Hildegardiskerk.

Waarom vernieuwend?

1 We reconstrueren de oude kwaliteiten van de straat, maar integreren huidige eisen en wensen als spelen en (fiets)parkeren. 2 We maken een -eenvoudig te realiseren- kwaliteitslag die de omliggende wijk kan inspireren. 3 We plaatsen geplande ingrepen als bestrating riolering en verkoop corporatiewoningen in eensamenhangend 'masterplan'. we zorgen dat de stakeholders tegelijkertijd aan tafel komen.4 We combineren leefbaarheid en bruikbaarheid met voor bewoners

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Img 0472

Doe mee

Contactpersoon: Jorrit Sipkes

Gerelateerde Plannen

Img 0469

Peperklip vergroent

Experimenteren met vergroening van de buitenruimte

Bekijk dit plan
Sparkjes soetendaalseweg

Sparkjes aan de Soetendaalseweg

Stoepparkjes of Sparkjes zijn multifunctionele parkmeubels die bewoners verleiden om de deuren te openen en samen buiten te leven!

Bekijk dit plan
Assendelftplein droomplein

Assendelftplein: spelen, ontmoeten, bewegen

Meer groen, avonuurlijk spelen en elkaar ontmoeten op het Assendelftplein. Daar gaan we voor! Dit grote plein is een unieke plek in Kralingen die niet ten volle wordt benut. Bewoners willen met behulp van CityLab010 daar verandering in brengen.

Bekijk dit plan
969218 456253891116366 1718818298 n

Droomstraten De Drie Straatjes

Verbeteren buitenruimte en inrichting tijdelijk plein als 'centrum' voor Beatrijs,- Persijn- en Frank van Borselenstraat

Bekijk dit plan
20160921 schets

Een leefstoep voor de Ruilstraat

Een levendige stoep, en openheid en kwaliteit in de gevels van de Ruilstraat. Met relatief kleine fysieke ingrepen op het snijpunt van gevel en straat, bereiken we een tijdens de experimentperiode een groot effect op ruimtelijk en sociaal gebied.

Bekijk dit plan
Collage lucht park

- Lucht Park - een buurt park op hoogte

Een tijdelijk Lucht Park aanleggen in de Robertfruinstraat om te onderzoeken of het mogelijk is om de reguliere functies van een straat samen te laten gaan met de wensen van de bewoners. Het is geïnspireerd door de uitkomst van 2 Droomworkshops.

Bekijk dit plan
Logo nieuw groen

Kaap Workout

Een workoutpark waar kunst en sport samensmelten, waar kunstobjecten als sporttoestellen fungeren. Buitensporten op Katendrecht, toegankelijk voor een ieder, voor zowel jong als oud.

Bekijk dit plan

Samen & Anders: samen leven en anders doen.

Het ontwikkelen en implementeren van een tool (zoals een app of een site) zodat de burger niet alleen kan toetsen of hij geschikt is om in onze woongemeenschap te komen wonen, maar wordt door de tool intrinsiek gemotiveerd actief wederkerig te zijn.

Bekijk dit plan
Meer plannen