Ontdek › Plan

Brugwachtershuisjes Lab 010

Aangemaakt: 31 mei 2018

Fijne Rotterdamse buitenruimte

experiment voor collectief hergebruik van 7 eenzame Rotterdamse brugwachtershuisjes

Steeds meer Rotterdamse bruggen worden op afstand bediend of er komt nog maar af en toe een brugwachter. Daardoor is de brugwachter steeds minder aanwezig en staan de huisjes er eenzaam bij. Deze kleine gebouwtjes bieden mooie kansen om de stad te verfraaien en te beleven.

Het project 'Brugwachtershuisjes Lab Rotterdam' experimenteert daarom gedurende 2 jaar met een ensemble van 7 brugwachtershuisjes met als doel ze actief onderdeel te laten zijn van de ruimte en de samenleving. Het overkoepelende thema is water in de breedste zin van het woord. Ook een ontwerpend onderzoek, het onderzoeken van de praktische mogelijkheden van de huisjes en (tijdelijke) oplossingen voor technische en toegankelijkheidsaspecten krijgen hierin een plek. Het lange termijn doel: nieuwe gebruik van deze huisjes met een collectieve functie.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam verdient het om net als Amsterdam, Zwolle en Den Bosch haar unieke brugwachtershuisjes als collectief toegankelijk en beleefbaar te maken voor het publiek. Rotterdam doet het goed qua architectuur, maar qua erfgoedbeleving en -verbeelding is er nog een wereld te winnen, zo bleek onlangs nog uit onderzoek (Atlas Nederlandse gemeenten).

Waarom vernieuwend?

- geen plan voor één huisje, maar voor een collectief van Rotterdamse brugwachtershuisjes;
- koppeling met een belangrijk Rotterdams thema als havenstad: leven en werken met water;
- afdelingsoverstijgend project voor gemeente: het project laat zien dat de beperkingen van techniek en veilige toegankelijkheid oplosbaar zijn en dat dubbel ruimtegebruik mogelijk is;
- de huisjes gaan frequenter gebruikt worden en daardoor weer een actieve bijdrage aan de stad en de samenleving leveren.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Collage bwh

Doe mee

Organisatie: Stichting Brugwachtershuisjes

Contactpersoon: Lotti Hesper

E-mail: lotti@brugwachtershuisjes.nl

Telefoon: 06-4421 5656

Wij zoeken

- We zoeken medewerking van de eigenaren van de betreffende huisjes.
- We zoeken samenwerkingen met organisaties of personen die hergebruik van brugwachtershuisjes een warm hart toedragen en/of iets met water doen en/of gevestigd zijn in de omgeving van de betreffende huisjes brugwachtershuisjes
- We zoeken een co-projectleider die in het gebied van de betreffende huisjes woont en het project samen met ons wil vormgeven en realiseren
- We zoeken lokale makers die de huisjes met thema water nieuw leven willen inblazen.

Gerelateerde Plannen

Gezonde Hotspots Delfshaven

Gedurende een jaar transformeren we een openbaar plein in Delfshaven in een helende, stressverlichtende omgeving.

Bekijk dit plan

ketting ruimen

door middel van een ketting brief constructie mensen aansporen een keer per dag een stuks zwerfvuil oppakken en weggooien met hulp van een speciaal ontwikkelde app

Bekijk dit plan
Impressie website

Recycled park Rotterdam

Een drijvend landschap, gemaakt van gerecycled plastic. Zo stimuleren we drijvend groen en de circulaire economie!

Bekijk dit plan
Urbanmining jvdt

Urban Mining with Credits

Wij introduceren een nieuwe vorm van crowdfunden. Met als inzet de waarde van afval en het circulair toepassen van grondstoffen.

Bekijk dit plan
Route    initiatieven groen recreatie

De Groene Marathon Rotterdam

De Groene Marathon is een recreatieve natuurroute van meer dan veertig kilometer dwars door Rotterdam die de mooiste stukken stadsnatuur met elkaar verbindt.

Bekijk dit plan
Voorbeeld container bijplaatsing

AI foto analyse buitenruimte

Het ontwikkelen van een algoritme waarmee foto's van de buitenruimte geanalyseerd kunnen worden, zodat automatisch bepaald kan worden of er misstanden in de omgeving aanwezig zijn.

Bekijk dit plan
Meer plannen