Ontdek › Plan

Chance 2 Change

Aangemaakt: 30 april 2018

Veilige stad

De totaalaanpak die overlast van problematische jeugdgroepen laat afnemen en mogelijk verdwijnen door inzet op alle leefgebieden.

"Veilige Stad"

Wat Chance 2 Change wil bereiken met de jongeren is dat het gevoel van eigenwaarde, het algemeen welzijn en de sociaal economische positie van de jongeren verbetert. Met als doel dat de jongeren hun waardevolle positie in de maatschappij terug vinden en geen overlast en of delicten meer plegen.

Chance 2 Change zorgt, door hechte samenwerking met al de betrokken maatschappelijke partijen, dat de buurt in haar kracht gaat staan. En vanuit daar gezamenlijke projecten initiëren ter bevordering van de leefomgeving. De buurt wordt weer een veilige plek waar de kinderen kunnen spelen, waar onze opa’s en oma’s rustig van het zonnetje kunnen genieten. Hierdoor stijgt ook de sociaal economische positie van de buurt.

Waarom goed voor Rotterdam?

Veilig voelen in Rotterdam, waar je ook bent! Door Chance 2 Change zal deze primaire levenskwaliteit verbeteren. Het woongenot van de buurtbewoners gaat, door deze totaalaanpak, er op vooruit, waardoor de buurt nog aantrekkelijker wordt. De rust zal nog meer gaan groeien. De buurt is degene die de hulpvrager is, niet de jongeren. Het project is zo flexibel en kan makkelijk uitgerold worden op basis van hulpvraag. Daarom is dit plan goed voor Rotterdam.

Waarom vernieuwend?

Dit is vernieuwend doordat de totale problematische jeugdgroep wordt ingesloten, o.a. door een volledige dagbesteding waarbij de jongeren maatschappijfit worden gemaakt. zij re-integreren krachtiger dan ooit.

Dit door het regisseren van het huidige aanbod binnen het project aangevuld met eigen methodieken. Door deze combinatie bundelen we de krachten en krijgen de jongeren een persoonlijke aanpak die alles omvat. Er worden verschillende losse projecten aan elkaar verbonden. De totaalaanpak!

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Chance 2 change

Doe mee

Organisatie: Twenty2M

Contactpersoon: Mickeal van Melis

Wij zoeken

1. Samenwerking met al de partijen die betrokken zijn met problematische jeugdgroepen.

2. financiële middelen

Gerelateerde Plannen

Psst.... er zijn ook grenzen!

PSST.....er zijn ook grenzen!!

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Bekijk dit plan
Logo

Blijvend uit de Bajes

Om recidiven te verlagen, gaan wij (ex-)gedetineerden begeleiden met inzet van ervaringsdeskundigen, rolmodellen en sport.

Bekijk dit plan
Beukelswij

Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

Bekijk dit plan
Large city crowd walking down street red slow 1012434

De zorgzame wijk

Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert of verward gedrag vertoont? We willen trainingen 'eerste hulp bij psychische problemen' voor sleutelpersonen in de wijk en bewoners faciliteren én de effecten hiervan meten.

Bekijk dit plan
Banner

Het Goede Gebeuren

Het Goede Gebeuren wil de sociale cohesie in de stad Rotterdam versterken door meer aandacht te besteden aan vriendelijkheid en behulpzaamheid.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 05 31 om 23.53.44

Maxed Guardian | Rotterdam

Een veiligheidsapplicatie in combinatie met een high-tech armband, waarmee je virtueel begeleid kan worden door je eigen netwerk naar jouw bestemming.

Bekijk dit plan

Secure ticketing 010 - voorkom ticketfraude

Met Securitix willen wij ticketingfraude tegengaan bij evenementen zoals populaire concerten en sportwedstrijden binnen de stad. Dit willen wij bereiken door (pop)cultuurpartners te verenigen en hen een veilig ticketingplatform te bieden.

Bekijk dit plan
E learning wijwijs

#Jij, Ik & de Wereld. (preventie radicalisering)

Lesmateriaal, Educatieve clips, Foto's en Film in een E-Learning omgeving. Waarbij zowel het gesprek op school als op straat en thuis worden ondersteund en gefaciliteerd.

Bekijk dit plan
Meer plannen