Ontdek › Plan

Chance 2 Change

Aangemaakt: 30 april 2018

Veilige stad

De totaalaanpak die overlast van problematische jeugdgroepen laat afnemen en mogelijk verdwijnen door inzet op alle leefgebieden.

"Veilige Stad"

Wat Chance 2 Change wil bereiken met de jongeren is dat het gevoel van eigenwaarde, het algemeen welzijn en de sociaal economische positie van de jongeren verbetert. Met als doel dat de jongeren hun waardevolle positie in de maatschappij terug vinden en geen overlast en of delicten meer plegen.

Chance 2 Change zorgt, door hechte samenwerking met al de betrokken maatschappelijke partijen, dat de buurt in haar kracht gaat staan. En vanuit daar gezamenlijke projecten initiëren ter bevordering van de leefomgeving. De buurt wordt weer een veilige plek waar de kinderen kunnen spelen, waar onze opa’s en oma’s rustig van het zonnetje kunnen genieten. Hierdoor stijgt ook de sociaal economische positie van de buurt.

Waarom goed voor Rotterdam?

Veilig voelen in Rotterdam, waar je ook bent! Door Chance 2 Change zal deze primaire levenskwaliteit verbeteren. Het woongenot van de buurtbewoners gaat, door deze totaalaanpak, er op vooruit, waardoor de buurt nog aantrekkelijker wordt. De rust zal nog meer gaan groeien. De buurt is degene die de hulpvrager is, niet de jongeren. Het project is zo flexibel en kan makkelijk uitgerold worden op basis van hulpvraag. Daarom is dit plan goed voor Rotterdam.

Waarom vernieuwend?

Dit is vernieuwend doordat de totale problematische jeugdgroep wordt ingesloten, o.a. door een volledige dagbesteding waarbij de jongeren maatschappijfit worden gemaakt. zij re-integreren krachtiger dan ooit.

Dit door het regisseren van het huidige aanbod binnen het project aangevuld met eigen methodieken. Door deze combinatie bundelen we de krachten en krijgen de jongeren een persoonlijke aanpak die alles omvat. Er worden verschillende losse projecten aan elkaar verbonden. De totaalaanpak!

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Chance 2 change

Doe mee

Organisatie: Twenty2M

Contactpersoon: Mickeal van Melis

Wij zoeken

1. Samenwerking met al de partijen die betrokken zijn met problematische jeugdgroepen.

2. financiële middelen

Gerelateerde Plannen

Beukelswij

BeukelsWij: Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving rondom Beukelsweg en Beukelsdijk realiseren doort gedrag van verkeersdeelnemers met innovatieve maatregelen te beïnvloeden. Onze missie: het gevoel van een woonwijk creëren voor bewoners aan deze doorgaande weg.

Bekijk dit plan
Sympfonie de veilige straat

Symfonie ‘De Veilige Straat’

Door het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband tussen partners op het gebied van veiligheid, onderwijs, radicalisering, welzijn en cultuur, willen we de overlast van jongeren op straat verhelpen en jongeren een nieuwe kans geven.

Bekijk dit plan
Safty app

Safer Rotterdam

Create a safety app that makes life in Rotterdam safer for its inhabitants

Bekijk dit plan
010 analytics 01

010 ANALYTICS

010 Analytics is een experiment gericht op het vergroten van de sociale veiligheid in de stad Rotterdam door aan de slag te gaan met het analyseren van maatschappelijke spanningen, polarisatie en sentimenten op digitale platformen

Bekijk dit plan

Secure ticketing 010 - voorkom ticketfraude

Met Securitix willen wij ticketingfraude tegengaan bij evenementen zoals populaire concerten en sportwedstrijden binnen de stad. Dit willen wij bereiken door (pop)cultuurpartners te verenigen en hen een veilig ticketingplatform te bieden.

Bekijk dit plan
Ban

Delicious Rotterdam

Sociale ontmoeting, ontwikkelen van jong talent, en netwerkvorming voor biculturele LHBTI’s.

Bekijk dit plan
Archel

Mijn Rugzak

In de Lampreibuurt en Zalmplaat met verschillende bewoners in contact komen over de actuele onderwerpen die daar spelen.

Bekijk dit plan
Meer plannen