Ontdek › Plan

D-3M - van dagdroom naar bedrijf

Status: Plan ingetrokken

Aangemaakt: 31 mei 2016

Dus echt iedereen aan het werk

Dit plan is ingetrokken op 18 mei 2017

De focus van D-3M ligt nu op het aanpakken van laaggeletterdheid onder vrouwen met een migratieachtergrond in Feijenoord. Voor meer informatie kijk op www.d-3m.nl

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: D-3M

Contactpersoon: Jiske Kiers

Wij zoeken

Wij zoeken partners in Rotterdam die werken met onze doelgroep (langdurig werklozen met zin om te ondernemen). Ook zoeken we bedrijven die een leer-werk plek of stage aan zouden willen bieden. Verder staan we altijd open voor mooie ideeen of tips die een aanvulling zijn op ons plan. Daarnaast kunnen we een kritische blik op ons projectplan zeer waarderen.

Gerelateerde Plannen

lerenondernemerteworden praktijkopleiding

moelijk plaatsbaren jongeren? een doel tegeven

Bekijk dit plan
17792467 3d people man person with pieces jigsaw puzzle

Start met Status

Werkgevers met een personeelsvraag koppelen aan werkzoekende statushouders op het bedrijventerrein Schiebroek. Met een innovatieve aanpak vullen we een personeelsbehoefte in en verhogen we de arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Bekijk dit plan
Robin   emma at work

Experience LAB Rotterdam

Jongeren met een chronische fysieke aandoening stimuleren naar een zelfstandige toekomst, door een lokaal netwerk te vormen dat draagvlak creëert en jongeren ondersteunt met als doel een duurzame werkplek te vinden voor deze jongeren.

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan
Logo eigendraads

EigenDraads

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Bekijk dit plan

Young & FamousFestival

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Bekijk dit plan
Logo seedz rgb

SeedZ - socio-economische incubator in Rotterdam

Door een pragmatische en creatieve aanpak biedt SeedZ met Rotterdamse eigenzinnigheid een werkzaam perspectief op betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap.

Bekijk dit plan
Wijkenergie werkt

WijkEnergie Werkt

Een wijkinstallatiebedrijf dat mensen uit de wijk inzet bij de energietransitie in hun wijk.

Bekijk dit plan
Meer plannen