Ontdek › Plan

D-3M - van dagdroom naar bedrijf

Status: Plan ingetrokken

Aangemaakt: 31 mei 2016

Dus echt iedereen aan het werk

Dit plan is ingetrokken op 18 mei 2017

De focus van D-3M ligt nu op het aanpakken van laaggeletterdheid onder vrouwen met een migratieachtergrond in Feijenoord. Voor meer informatie kijk op www.d-3m.nl

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: D-3M

Contactpersoon: Jiske Kiers

Wij zoeken

Wij zoeken partners in Rotterdam die werken met onze doelgroep (langdurig werklozen met zin om te ondernemen). Ook zoeken we bedrijven die een leer-werk plek of stage aan zouden willen bieden. Verder staan we altijd open voor mooie ideeen of tips die een aanvulling zijn op ons plan. Daarnaast kunnen we een kritische blik op ons projectplan zeer waarderen.

Gerelateerde Plannen

To reach 2697951 600 300x182 2x

Project Smart 2018

De kortste weg naar een betaalde baan in 2018; en unieke werkervaringsplaatsen.

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan

Young & FamousFestival

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Bekijk dit plan
Logo5.0 01

GenderTalent: Aan 't werk met Talent van Transgenders

GenderTalent helpt trans personen concreet aan het werk door vanuit een veilige haven trans personen te coachen, trainen en bemiddelen naar een werkplek bij een veilige werkgever.

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan
Op de site

Lekker Thuis (2)

Lekker Thuis regelt langer thuis wonen. Thuiswonende senioren belonen werkzoekende vijftigplussers voor maatwerk hulp.

Bekijk dit plan
Vangnet

Vangnetovereenkomst

Basisinkomen via een private Vangnetovereenkomst

Bekijk dit plan
Meer plannen