Ontdek › Plan

Super Family, gepassioneerde ondersteuning bij TOS

Aangemaakt: 25 september 2017

Heb hart voor onderwijs

Een eerlijke kans voor kinderen met TOS in het reguliere onderwijs, gepassioneerde onderwijs- en opvoedingsondersteuning.

Wij zorgen voor een betrokken en snelle inzet tot laagdrempelige begeleiding en/of signalering gericht op de hulpvragen van het gezin en de betrokkenen (docenten, etc.) Wij zetten onze expertise als (ortho)pedagogen, logopedisten in om gezinnen en hun kinderen op gezinsniveau te ondersteunen. Denk aan ouders met kinderen die een Taalontwikkelingsstoornis hebben en opvoedingsvragen hebben. De hulpverlening kan ingezet worden voor opvoedkundige vragen of als ambulante begeleiding aan huis of op school voor het kind. Tevens kan een logopedist op school of aan huis te werk gaan, kinderen laten een grotere leercurve zien omdat zij in hun vertrouwde omgeving aan de slag gaan. Er zijn in Rotterdam nog veel kinderen die op de wachtlijst staan van een instelling of het wijkteam terwijl er op school/thuis al veel gedaan kan worden. Door signalering en samenwerking kunnen scholen en instellingen hun casus aan ons uitbesteden. Wij kunnen vast met de kinderen aan de slag!

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij willen met ons plan de wachtlijsten van het wijkteam en instellingen terugdringen. Door deze manier van werken kan er snel aan de slag gegaan worden met de hulpvragen. Op school beschikken docenten niet over voldoende kennis mbt TOS waardoor zij de leerling niet optimaal kunnen begeleiden. Door kennis te delen en docenten en leerlingen te begeleiden, geven we kinderen een eerlijke kans in het reguliere onderwijs waarbij zij zich ontwikkelen vanuit hun volledige potentie.

Waarom vernieuwend?

Naast onze betrokken manier van werken hebben wij een Super Family game-app in ontwikkeling die niet alleen de taal- en spraakontwikkeling stimuleert, maar ook de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling meeneemt. Deze methode maakt passend onderwijs toegankelijk en kan met de docent, gezin, maar ook in de hele klas ingezet worden. Dit geeft een nieuwe blik ontwikkeling vanuit potentie, bewustzijn en interactieve manier van lesgeven die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Family first

Doe mee

Organisatie: Super Family is een bedrijf met passie voor het gezin.

Contactpersoon: Loduvica Kitty Hiert-Snoek

E-mail: kitty@glimlachmedia.com

Telefoon: 0618488543

Wij zoeken

Ik zoek hulp in aansluiting met de personen binnen de gemeente die het CJG, de scholen, PPO en de wijkteams aansturen. Daarnaast zoeken wij hulp bij het opstarten van dit bedrijf in de vorm van het aanvragen van de juiste subsidie.

Gerelateerde Plannen

Shutterstock 113457850

ONDERWIJSLAB & TALENTSCOUTPROGRAMMA

Het realiseren van een voltijds onderwijsvoorziening voor hoog-intelligente én hoog-sensitieve leerlingen, waarbij de school op een innovatieve manier als onderwijslab en talentscoutprogramma wordt ingericht.

Bekijk dit plan
Img 0470

Havenschool

Ondernemende, nieuwsgierige en betrokken jongeren opleiden die bewuste toekomstkeuzes kunnen maken

Bekijk dit plan
Campus hoogvliet ai exterieur 1

Projectplan Campus Academie Hoogvliet

Het doel is om bassischoolleerlingen uit groep 8 in Hoogvliet extra aandacht, ondersteuning en huiswerkbegeleiding aan te bieden.

Bekijk dit plan
Ms 1op1 coaching challengesports 1793

Time-out, Rebound!

Schooluitval voorkomen d.m.v. van een Time-Out Traject voor leerlingen van Rotterdamse MBO Startcolleges en voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
P3220093

Onderzoekend leren op de Zalmplaatschool

Onderzoekend en ontwerpend leren op de Zalmplaatschool ! 21 ste Century Skills

Bekijk dit plan
Beweeglokaal

BeweegPlus School

Minder zitten - meer bewegen!

Bekijk dit plan

4 YOU

Kinderen een kans geven op eigen ontplooiing in cultuur,dans,toneel,muziek en ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoeding

Bekijk dit plan
02abdb93 23c1 4680 919e a4476c0379e1 374 00000033c0b1cbf5

Sterke gelukkige kinderen

Kinderen die hun talenten ontwikkelen die zij nodig hebben om gelukkige mensen te worden

Bekijk dit plan
Meer plannen