Ontdek › Plan

Super Family, gepassioneerde ondersteuning bij TOS

Aangemaakt: 25 september 2017

Heb hart voor onderwijs

Een eerlijke kans voor kinderen met TOS in het reguliere onderwijs, gepassioneerde onderwijs- en opvoedingsondersteuning.

Wij zorgen voor een betrokken en snelle inzet tot laagdrempelige begeleiding en/of signalering gericht op de hulpvragen van het gezin en de betrokkenen (docenten, etc.) Wij zetten onze expertise als (ortho)pedagogen, logopedisten in om gezinnen en hun kinderen op gezinsniveau te ondersteunen. Denk aan ouders met kinderen die een Taalontwikkelingsstoornis hebben en opvoedingsvragen hebben. De hulpverlening kan ingezet worden voor opvoedkundige vragen of als ambulante begeleiding aan huis of op school voor het kind. Tevens kan een logopedist op school of aan huis te werk gaan, kinderen laten een grotere leercurve zien omdat zij in hun vertrouwde omgeving aan de slag gaan. Er zijn in Rotterdam nog veel kinderen die op de wachtlijst staan van een instelling of het wijkteam terwijl er op school/thuis al veel gedaan kan worden. Door signalering en samenwerking kunnen scholen en instellingen hun casus aan ons uitbesteden. Wij kunnen vast met de kinderen aan de slag!

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij willen met ons plan de wachtlijsten van het wijkteam en instellingen terugdringen. Door deze manier van werken kan er snel aan de slag gegaan worden met de hulpvragen. Op school beschikken docenten niet over voldoende kennis mbt TOS waardoor zij de leerling niet optimaal kunnen begeleiden. Door kennis te delen en docenten en leerlingen te begeleiden, geven we kinderen een eerlijke kans in het reguliere onderwijs waarbij zij zich ontwikkelen vanuit hun volledige potentie.

Waarom vernieuwend?

Naast onze betrokken manier van werken hebben wij een Super Family game-app in ontwikkeling die niet alleen de taal- en spraakontwikkeling stimuleert, maar ook de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling meeneemt. Deze methode maakt passend onderwijs toegankelijk en kan met de docent, gezin, maar ook in de hele klas ingezet worden. Dit geeft een nieuwe blik ontwikkeling vanuit potentie, bewustzijn en interactieve manier van lesgeven die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Family first

Doe mee

Organisatie: Super Family is een bedrijf met passie voor het gezin.

Contactpersoon: Loduvica Kitty Hiert-Snoek

E-mail: kitty@glimlachmedia.com

Telefoon: 0618488543

Wij zoeken

Ik zoek hulp in aansluiting met de personen binnen de gemeente die het CJG, de scholen, PPO en de wijkteams aansturen. Daarnaast zoeken wij hulp bij het opstarten van dit bedrijf in de vorm van het aanvragen van de juiste subsidie.

Gerelateerde Plannen

Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Infographic archiklas

ArchiKlas - architectuurlessen voor kinderen

Kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs de 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen door middel van een reeks van architectuurlessen, waarin creativiteit en onderzoekend en ontwerpend leren een grote rol speelt.

Bekijk dit plan
Perpetual plastic

Perpetual Plastic 010

Waar lespakketten vaak in de schoolbanken blijven hangen willen wij de eerste interactieve recycle-les-machines in de klassen van Rotterdam introduceren zodat Rotterdams plastic afval een bron wordt voor een nieuwe ding.

Bekijk dit plan
Foto citylab010

The Next School

The Next School organiseert evenementen waar docenten samen met mensen uit de beroepspraktijk een opdracht ontwikkelen voor leerlingen. We matchen docent en professional en begeleiden ze in het ontwikkelen van een goede opdracht.

Bekijk dit plan

Teach de Teacher-blijvend professionaliseren.

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen een actuele LAB omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.

Bekijk dit plan

Adminbedriijf.nl (future financials)

Een ‘ontmoetingsplaats’ waar studenten van het Mbo en van het Hbo uitstekend worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Burgerschapsvorming1

Het voordeel van de twijfel

Met dit project willen we pabo-studenten en leraren in het primair onderwijs in Rotterdam verder professionaliseren in het versterken van burgerschap van leerlingen.

Bekijk dit plan
Ms 1op1 coaching challengesports 1793

Time-out, Rebound!

Schooluitval voorkomen d.m.v. van een Time-Out Traject voor leerlingen van Rotterdamse MBO Startcolleges en voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Meer plannen