Ontdek › Plan

Super Family, gepassioneerde ondersteuning bij TOS

Aangemaakt: 25 september 2017

Heb hart voor onderwijs

Een eerlijke kans voor kinderen met TOS in het reguliere onderwijs, gepassioneerde onderwijs- en opvoedingsondersteuning.

Wij zorgen voor een betrokken en snelle inzet tot laagdrempelige begeleiding en/of signalering gericht op de hulpvragen van het gezin en de betrokkenen (docenten, etc.) Wij zetten onze expertise als (ortho)pedagogen, logopedisten in om gezinnen en hun kinderen op gezinsniveau te ondersteunen. Denk aan ouders met kinderen die een Taalontwikkelingsstoornis hebben en opvoedingsvragen hebben. De hulpverlening kan ingezet worden voor opvoedkundige vragen of als ambulante begeleiding aan huis of op school voor het kind. Tevens kan een logopedist op school of aan huis te werk gaan, kinderen laten een grotere leercurve zien omdat zij in hun vertrouwde omgeving aan de slag gaan. Er zijn in Rotterdam nog veel kinderen die op de wachtlijst staan van een instelling of het wijkteam terwijl er op school/thuis al veel gedaan kan worden. Door signalering en samenwerking kunnen scholen en instellingen hun casus aan ons uitbesteden. Wij kunnen vast met de kinderen aan de slag!

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij willen met ons plan de wachtlijsten van het wijkteam en instellingen terugdringen. Door deze manier van werken kan er snel aan de slag gegaan worden met de hulpvragen. Op school beschikken docenten niet over voldoende kennis mbt TOS waardoor zij de leerling niet optimaal kunnen begeleiden. Door kennis te delen en docenten en leerlingen te begeleiden, geven we kinderen een eerlijke kans in het reguliere onderwijs waarbij zij zich ontwikkelen vanuit hun volledige potentie.

Waarom vernieuwend?

Naast onze betrokken manier van werken hebben wij een Super Family game-app in ontwikkeling die niet alleen de taal- en spraakontwikkeling stimuleert, maar ook de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling meeneemt. Deze methode maakt passend onderwijs toegankelijk en kan met de docent, gezin, maar ook in de hele klas ingezet worden. Dit geeft een nieuwe blik ontwikkeling vanuit potentie, bewustzijn en interactieve manier van lesgeven die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Family first

Doe mee

Organisatie: Super Family is een bedrijf met passie voor het gezin.

Contactpersoon: Loduvica Kitty Hiert-Snoek

E-mail: kitty@glimlachmedia.com

Telefoon: 0618488543

Wij zoeken

Ik zoek hulp in aansluiting met de personen binnen de gemeente die het CJG, de scholen, PPO en de wijkteams aansturen. Daarnaast zoeken wij hulp bij het opstarten van dit bedrijf in de vorm van het aanvragen van de juiste subsidie.

Gerelateerde Plannen

Makerspace

Makerspace in de bieb!

Bibliotheek Rotterdam heeft met de Makerspace het primaire doel om jeugd en jongeren in aanraking te brengen met nieuwe (maak)technieken, hen door (o.a.) workshops kennis te laten maken met en enthousiasmeren voor moderne techniek en maakcultuur.

Bekijk dit plan

Adminbedriijf.nl (future financials)

Een ‘ontmoetingsplaats’ waar studenten van het Mbo en van het Hbo uitstekend worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Logo ja rotterdam

Worldschool Junior Academy Rotterdam

Leren onderzoeken en mondiale maatschappelijke betrokkenheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Citylab 2018

Huiswerkbegeleiding en sporten in samenwerking

Ouders / buurtbewoners worden in samenwerking met de Valentijnschool en SportSchool010 opgeleid tot huiswerkbegeleider van basisschoolkinderen. Huiswerk maken en sporten m.m.v. ouders zelf!

Bekijk dit plan
Raw image

Raw.Authentic.Heart Tour 2016 by Fernando Halman

Een interactieve seminar gericht aan jong volwassenen waarin Fernando Halman jou de Raw.Authentic.Heart methode gaat leren.

Bekijk dit plan
Buitenspelen

De Buitenwereld

We breiden de lesruimte van OBS De Kleine Wereld uit naar het plein en de buurt, zodat kinderen uitdagingen aan kunnen gaan in een veilige omgeving. Nieuwsgierigheid, ontmoeting en zorg voor de omgeving zijn sleutelwoorden van De Buitenruimte.

Bekijk dit plan
Meer plannen