Ontdek › Plan

De buur(t) droom(t)

Subsidie toegekend € 24.939,00

Aangemaakt: 04 juni 2015

Onderwerpen: Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten, Veilige stad en Een duurzame en bereikbare stad

Wij willen experimenteren met de buitenruimte om er samen achter te komen wat de leefkwaliteit van de Berkelselaan ten goede komt

Dit is een initiatief van de bewoners van de Berkelselaan (tussen Rodenrijsestraat en Bergsingel in Rotterdam. Wij willen onze buitenruimte tijdelijk herinrichten om er samen achter te komen wat wel en wat niet ten goede komt van het sociale karakter en de leefkwaliteit van onze straat. Dit plan kent meerdere fases. In deze aanvraag richten we ons op fase 1: het experiment ofwel – de buur(t) droom(t). Het betreft tijdelijke ingrepen in de buitenruimte. Eén van de belangrijkste kwaliteiten van de Berkelselaan is de eenheid in verscheidenheid. We willen een buitenruimte die sociaal contact stimuleert, c.q. een aanvulling is op al bestaande onderlinge relaties maakt dat de woonstraat erg aantrekkelijk is om in te wonen. Dat is waar ons initiatief voor staat. Met een aantal kleinschalige ingrepen op de juiste plekken kunnen we onze dromen op korte termijn testen aan de realiteit. Dit heeft een positief effect op het straatbeeld én het comfort van de bewoners.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam wil haar inwoners binden aan de stad. Dit kan door de inwoners invloed te laten uitoefenen op hun directe leefomgeving. Onze innovatieve aanpak zet de bewoners centraal. Wanneer de gemeente Rotterdam hieraan meewerkt, geeft zij handen en voeten aan de faciliterende rol die zij wil spelen. De gemeente is daarmee een voorloper in de huidige participatiemaatschappij.

Waarom vernieuwend?

Het voorlopig ontwerp wordt daadwerkelijk getest als experiment in de buitenruimte.Het leefplein wordt enerzijds zo ingericht dat er ruimte is voor vervoersmiddelen, groen en spelen. Tegelijkertijd is het ontwerp erop gericht van het plein een verlengstuk van ieders huiskamer te maken. Het betrekken van alle buren gebeurt op innovatieve maar vooral duurzame wijze. We hebben o.a. een Pleinatelier georganiseerd om samen in het wilde weg te dromen wat wel en niet kan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

11949280 881553231951674 7676635529193697849 n

Doe mee

Contactpersoon: Bewoners van de Berkelselaan

Wij zoeken

Benodigde expertise vooraf en tijdens het experiment
Ten behoeve van de uitvoering van het experiment zijn wij op zoek naar een (creatieve) partij die ervaring heeft met tijdelijke inrichtingen. Mogelijk zou deze partij het experimentele proces ook kunnen begeleiden. Daarnaast hebben wij expertise nodig voor de uitvoering van het experiment in de buitenruimte.

Benodigde expertise na het experiment als basis voor een permanente verandering
Het definitieve ontwerp van het experiment is tijdens de eerste editie van ‘de buur kookt’ gepresenteerd en geëvalueerd. Het experiment an sich is goed ontvangen, over de inrichting van het leefplein zelf bestaan twijfels of zelfs weerstand. M.a.w. het experiment is echt een experiment en tijdelijk van karakter.
Wel zijn we unaniem overeengekomen dat het plein aan verandering toe is en dat wij willen experimenteren met een alternatieve inrichting van ons plein. Om na het experiment niet automatisch terug te vallen in de oude situatie is gevraagd het experiment uitvoerig te evalueren om de daaruit voortvloeiende opmerkingen te gebruiken voor een definitief ontwerp met een permanent karakter. Vanwege het grote belang van een breed gedragen permanent ontwerp, willen wij graag gebruik maken van een externe gespreksleider. Het blijkt in de praktijk lastig, puur inhoudelijk met elkaar te discussiëren. Op het moment gaan discussies gepaard met aardig wat emoties.

Gerelateerde Plannen

Schermafbeelding 2016 04 06 om 17.04.46

Droomstraat Kettingstraat

Deelname aan het project Droomstraten

Bekijk dit plan
Img 0469

Peperklip vergroent

Experimenteren met vergroening van de buitenruimte

Bekijk dit plan
2016 05 26 familieplein noord

Familieplein Noord

Noordplein wordt een echt familieplein voor ouders en kinderen.

Bekijk dit plan
Front droomstraat

Vrijstraat Hoogland

Ontwerpend onderzoek naar een toekomst voor dit stukje Hooglandstraat als experiment. De bewoners testen inrichtingsvarianten.

Bekijk dit plan
Img 7921

Rondje Rechthuislaan

Samen met kinderen, bewoners en ondernemers een tijdelijk en inrichtingselement te bedenken voor de Rechthuislaan. Een ‘podium’ dat mensen uitnodigt tot ontmoeten en een plek biedt voor het organiseren van buurtactiviteiten.

Bekijk dit plan
Img 0472

Blommersdijkselaan

Ruimtelijke verbetering Blommersdijkselaan

Bekijk dit plan
20160921 schets

Een leefstoep voor de Ruilstraat

Een levendige stoep, en openheid en kwaliteit in de gevels van de Ruilstraat. Met relatief kleine fysieke ingrepen op het snijpunt van gevel en straat, bereiken we een tijdens de experimentperiode een groot effect op ruimtelijk en sociaal gebied.

Bekijk dit plan
Assendelftplein droomplein

Assendelftplein: spelen, ontmoeten, bewegen

Meer groen, avonuurlijk spelen en elkaar ontmoeten op het Assendelftplein. Daar gaan we voor! Dit grote plein is een unieke plek in Kralingen die niet ten volle wordt benut. Bewoners willen met behulp van CityLab010 daar verandering in brengen.

Bekijk dit plan
Meer plannen