Ontdek › Plan

De Gelukkige Driehoek

Aangemaakt: 24 april 2018

Heb hart voor onderwijs

De Gelukkige Driehoek zorgt voor een school waar kinderen graag naar toe gaan. Een school waar het pedagogische klimaat voorop staat en alle kinderen mogen zijn wie ze zijn.

Alle mensen die betrokken zijn bij de opvoeding van een kind proberen om een kind het beste mee te geven om emotioneel sterk in de schoenen te staan. Nu doen leerkrachten en ouders dat vaak nog op hun eigen manier. Met ons plan willen we er voor zorgen dat ouders, leerkrachten en het kind allemaal van elkaar weten wat er speelt op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
We richten ons hierbij op drie pijlers. Kinderen & Emoties,Weerbaarheid en Mindfulness. Scholen kiezen een van deze pijlers om aan te werken.
Wij bieden dan een ouderbijeenkomst, een training voor leerkrachten en een training voor leerlingen over hetzelfde onderwerp. Door hier met elkaar aan te werken zorg je voor een stevige basis die kinderen de rest van hun leven kunnen gebruiken.

Waarom goed voor Rotterdam?

Natuurlijk wil Rotterdam leerlingen die stevig in hun schoenen staan en klaar zijn voor de volgende stappen in de wereld. Door De Gelukkige Driehoek op Rotterdamse scholen aan te bieden dragen wij hier aan bij.
We zetten in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de basisschool. Als kinderen op vroege leeftijd leren om stevig in hun schoenen te staan, kunnen omgaan met tegenslagen en hun emoties leren begrijpen hebben zij hier de rest van hun leven iets aan.

Waarom vernieuwend?

De kracht van ons project is dat we ervoor zorgen dat alle betrokkenen bij een kind weten wat er speelt en dat iedereen met de neuzen dezelfde kant op staat. We hebben contact met ouders, leerkrachten en het kind zelf. De kracht van deze eenheid is sterker dan het werken aan één onderdeel van de schakel.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

31123296 s %281%29.jpg

Doe mee

Organisatie: De Gelukkige Driehoek

Contactpersoon: Irma Janga

Wij zoeken

Professionals die mee kunnen denken / feedback kunnen geven op de inhoud van het plan.Tevens zijn we op zoek naar 3 pilot scholen.

Gerelateerde Plannen

Hetadviesbureau small

Het Adviesbureau.

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO van scholen in Rotterdam gaan werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers.

Bekijk dit plan
Li 400x400 logo

De Muren hebben Oren

In dit project ontmoeten Rotterdamse leerlingen tussen de 10-12 jaar uit diverse wijken van de stad elkaar en interviewen zij samen stadsgenoten over hun geschiedenis. Al deze persoonlijke verhalen verbinden de inwoners met elkaar en met Rotterdam.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Nao %282%29

Nao nou! Een robot in de kleuterklas.

Een robot kan een leerkracht niet vervangen, wel ondersteunen. Wij maken een robotdidactiek voor kleuters en een simpele manier om de robot aan te sturen.

Bekijk dit plan
Klaar voor de toekomst

010010 010 Klaar voor de toekomst

We zitten aan de vooravond van een enorme technologische versnelling. Willen we daar als Rotterdam op voorbereid zijn dan moeten we zorgen dat onze kinderen daarop zijn voorbereid anders missen we de boot!

Bekijk dit plan
Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bekijk dit plan
Citylab 2018

Huiswerkbegeleiding en sporten in samenwerking

Ouders / buurtbewoners worden in samenwerking met de Valentijnschool en SportSchool010 opgeleid tot huiswerkbegeleider van basisschoolkinderen. Huiswerk maken en sporten m.m.v. ouders zelf!

Bekijk dit plan
Meer plannen