Ontdek › Plan

De Muren hebben Oren

Subsidie toegekend € 15.000,00

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

In dit project ontmoeten Rotterdamse leerlingen tussen de 10-12 jaar uit diverse wijken van de stad elkaar en interviewen zij samen stadsgenoten over hun geschiedenis. Al deze persoonlijke verhalen verbinden de inwoners met elkaar en met Rotterdam.

Het project zet zich in voor de verbinding tussen Rotterdammers van verschillende generaties met verschillende achtergronden, waarbij de lijnen van het verleden worden getrokken naar het heden. Wij leggen bij leerlingen een kiem voor ontmoetingen met 'een ander', zodat de neiging tot wij/zij- denken zich niet ontwikkelt. Het gevoel van erbij horen begint bij het creëren van een gezamenlijk collectief geheugen, door het delen van persoonlijke verhalen die relevant zijn voor de totstandkoming van de huidige bewonerssamenstelling van Rotterdam. Gedurende het project worden klassen uit ver uiteenliggende (zowel geografisch als sociaal-cultureel) wijken aan elkaar gekoppeld. Wij proberen zoveel mogelijk familieleden van de ene klas te laten interviewen door leerlingen van de gekoppelde klas. Zo leren zij niet alleen elkaar, maar ook elkaars familiegeschiedenis kennen. Door zich deze geschiedenissen eigen te maken, ontstaat empathie voor stadsgenoten met een ‘ander’ verhaal.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het project is goed voor Rotterdam, omdat het leerlingen verschillende persoonlijke geschiedenissen eigen laat maken. Dat leidt tot empathie voor stadsgenoten met ‘andere’ familiegeschiedenissen. Leerlingen krijgen inzichten om met een open en geïnformeerde blik naar de huidige samenleving te kijken. Daarnaast draagt het tevens bij aan nieuwe vaardigheden voor basisschoolleerlingen, door ze verschillende perspectieven op verleden en heden te laten verkennen.

Waarom vernieuwend?

Eén ding weten we zeker: als mensen nooit met elkaar in contact komen en alleen maar afgaan op dat wat zij horen, is dat een voedingsbodem voor vooroordelen. Onbekend maakt onbemind. Het basisonderwijs is vaak net zo gesegregeerd als de wijken waar de scholen in staan. Dit project is vernieuwend omdat het leerlingen in contact brengt met hen over wie zij alleen maar horen. Leerlingen krijgen gezamenlijk les en komen op die manier in contact met leerlingen en verhalen uit andere stadswijken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Li 400x400 logo

Doe mee

Organisatie: De Muren hebben Oren

Contactpersoon: Hanneke Verbeek

E-mail: hanneke@demurenhebbenoren.nl

Wij zoeken

Wij zoeken naast financiële steun, ook vrijwilligers die het leuk vinden om leerlingen te begeleiden naar interviews en deze interviews uit te werken. Ook zijn wij altijd op zoek naar Vertellers: Rotterdammers die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog of over hun migratie naar Nederland/Rotterdam.

Gerelateerde Plannen

Sportschool 010   citylab

Educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord

Het aanbieden van educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord en dit beschikbaar maken voor iedereen.

Bekijk dit plan

Jeugdacademie Rotterdam

Jeugdacademie Rotterdam is een platform voor jongeren van 12 t/m 16 die geïnteresseerd zijn in filosofie, kunst en wetenschap.

Bekijk dit plan
1383758 1421285188084569 1395309728 n

Onderwijs van de 21e eeuw!

Een onderwijsysteem invoeren waarin ieder kind zich maximaal ontplooit, talent mag ontwikkelen en klaar is voor de toekomst.

Bekijk dit plan
Citylab 2018

Huiswerkbegeleiding en sporten in samenwerking

Ouders / buurtbewoners worden in samenwerking met de Valentijnschool en SportSchool010 opgeleid tot huiswerkbegeleider van basisschoolkinderen. Huiswerk maken en sporten m.m.v. ouders zelf!

Bekijk dit plan

AL DOENDE, LEER JE

Het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en het werken aan een beter toekomstperspectief voor leerlingen van het Mbo door het bieden van een baan of hen te begeleiden naar een voor hun passend onderwijs.

Bekijk dit plan
Buitenzijde denktank grijs logo vmbo

Livestream community

Leren binnen en buiten de school door drempelloze kennisdeling

Bekijk dit plan
Img 0470

Havenschool

Ondernemende, nieuwsgierige en betrokken jongeren opleiden die bewuste toekomstkeuzes kunnen maken

Bekijk dit plan
Meer plannen