Ontdek › Plan

De Muren hebben Oren

Subsidie toegekend € 15.000,00

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

In dit project ontmoeten Rotterdamse leerlingen tussen de 10-12 jaar uit diverse wijken van de stad elkaar en interviewen zij samen stadsgenoten over hun geschiedenis. Al deze persoonlijke verhalen verbinden de inwoners met elkaar en met Rotterdam.

Het project zet zich in voor de verbinding tussen Rotterdammers van verschillende generaties met verschillende achtergronden, waarbij de lijnen van het verleden worden getrokken naar het heden. Wij leggen bij leerlingen een kiem voor ontmoetingen met 'een ander', zodat de neiging tot wij/zij- denken zich niet ontwikkelt. Het gevoel van erbij horen begint bij het creëren van een gezamenlijk collectief geheugen, door het delen van persoonlijke verhalen die relevant zijn voor de totstandkoming van de huidige bewonerssamenstelling van Rotterdam. Gedurende het project worden klassen uit ver uiteenliggende (zowel geografisch als sociaal-cultureel) wijken aan elkaar gekoppeld. Wij proberen zoveel mogelijk familieleden van de ene klas te laten interviewen door leerlingen van de gekoppelde klas. Zo leren zij niet alleen elkaar, maar ook elkaars familiegeschiedenis kennen. Door zich deze geschiedenissen eigen te maken, ontstaat empathie voor stadsgenoten met een ‘ander’ verhaal.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het project is goed voor Rotterdam, omdat het leerlingen verschillende persoonlijke geschiedenissen eigen laat maken. Dat leidt tot empathie voor stadsgenoten met ‘andere’ familiegeschiedenissen. Leerlingen krijgen inzichten om met een open en geïnformeerde blik naar de huidige samenleving te kijken. Daarnaast draagt het tevens bij aan nieuwe vaardigheden voor basisschoolleerlingen, door ze verschillende perspectieven op verleden en heden te laten verkennen.

Waarom vernieuwend?

Eén ding weten we zeker: als mensen nooit met elkaar in contact komen en alleen maar afgaan op dat wat zij horen, is dat een voedingsbodem voor vooroordelen. Onbekend maakt onbemind. Het basisonderwijs is vaak net zo gesegregeerd als de wijken waar de scholen in staan. Dit project is vernieuwend omdat het leerlingen in contact brengt met hen over wie zij alleen maar horen. Leerlingen krijgen gezamenlijk les en komen op die manier in contact met leerlingen en verhalen uit andere stadswijken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Li 400x400 logo

Doe mee

Organisatie: De Muren hebben Oren

Contactpersoon: Hanneke Verbeek

E-mail: hanneke@demurenhebbenoren.nl

Wij zoeken

Wij zoeken naast financiële steun, ook vrijwilligers die het leuk vinden om leerlingen te begeleiden naar interviews en deze interviews uit te werken. Ook zijn wij altijd op zoek naar Vertellers: Rotterdammers die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog of over hun migratie naar Nederland/Rotterdam.

Gerelateerde Plannen

Logo schoolkassa

SchoolKassa

SchoolKassa is een digitaal incasseringssysteem voor het innen van betaalopdrachten naar ouders (denk hierbij aan het innen van de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes en TSO).

Bekijk dit plan
Nao %282%29

Nao nou! Een robot in de kleuterklas.

Een robot kan een leerkracht niet vervangen, wel ondersteunen. Wij maken een robotdidactiek voor kleuters en een simpele manier om de robot aan te sturen.

Bekijk dit plan
Mijn boek boek

Mijn boek - Verhalen uit Rotterdam

Rotterdamse verhalen voor leerlingen van alle Rotterdamse basisscholen. Omdat lezen leuk is!

Bekijk dit plan

Speel het Challenge the future-game!

Met een creatief spel zetten bewoners zelf hun wijk ‘op de kaart’. Kinderen/buurtbewoners spelen het spel. Doel is om hen bewust te maken van uitdagingen en keuzes in hun wijk, en via ‘Right to Challenge’ budget te genereren.

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan
Ikbenwij5ktransp

IK BEN WIJ

Binden en verbinden door middel van creativiteit en dialoog met als slogan; Vier de verschillen en benut de overeenkomsten.

Bekijk dit plan
Afbeelding1

YCADEMY010 | gerse koppen

Openbare academie voor het versterken van (over)levensvaardigheden

Bekijk dit plan
Meer plannen