Ontdek › Plan

De Muren hebben Oren

Subsidie toegekend € 15.000,00

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

In dit project ontmoeten Rotterdamse leerlingen tussen de 10-12 jaar uit diverse wijken van de stad elkaar en interviewen zij samen stadsgenoten over hun geschiedenis. Al deze persoonlijke verhalen verbinden de inwoners met elkaar en met Rotterdam.

Het project zet zich in voor de verbinding tussen Rotterdammers van verschillende generaties met verschillende achtergronden, waarbij de lijnen van het verleden worden getrokken naar het heden. Wij leggen bij leerlingen een kiem voor ontmoetingen met 'een ander', zodat de neiging tot wij/zij- denken zich niet ontwikkelt. Het gevoel van erbij horen begint bij het creëren van een gezamenlijk collectief geheugen, door het delen van persoonlijke verhalen die relevant zijn voor de totstandkoming van de huidige bewonerssamenstelling van Rotterdam. Gedurende het project worden klassen uit ver uiteenliggende (zowel geografisch als sociaal-cultureel) wijken aan elkaar gekoppeld. Wij proberen zoveel mogelijk familieleden van de ene klas te laten interviewen door leerlingen van de gekoppelde klas. Zo leren zij niet alleen elkaar, maar ook elkaars familiegeschiedenis kennen. Door zich deze geschiedenissen eigen te maken, ontstaat empathie voor stadsgenoten met een ‘ander’ verhaal.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het project is goed voor Rotterdam, omdat het leerlingen verschillende persoonlijke geschiedenissen eigen laat maken. Dat leidt tot empathie voor stadsgenoten met ‘andere’ familiegeschiedenissen. Leerlingen krijgen inzichten om met een open en geïnformeerde blik naar de huidige samenleving te kijken. Daarnaast draagt het tevens bij aan nieuwe vaardigheden voor basisschoolleerlingen, door ze verschillende perspectieven op verleden en heden te laten verkennen.

Waarom vernieuwend?

Eén ding weten we zeker: als mensen nooit met elkaar in contact komen en alleen maar afgaan op dat wat zij horen, is dat een voedingsbodem voor vooroordelen. Onbekend maakt onbemind. Het basisonderwijs is vaak net zo gesegregeerd als de wijken waar de scholen in staan. Dit project is vernieuwend omdat het leerlingen in contact brengt met hen over wie zij alleen maar horen. Leerlingen krijgen gezamenlijk les en komen op die manier in contact met leerlingen en verhalen uit andere stadswijken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Li 400x400 logo

Doe mee

Organisatie: De Muren hebben Oren

Contactpersoon: Hanneke Verbeek

E-mail: hanneke@demurenhebbenoren.nl

Wij zoeken

Wij zoeken naast financiële steun, ook vrijwilligers die het leuk vinden om leerlingen te begeleiden naar interviews en deze interviews uit te werken. Ook zijn wij altijd op zoek naar Vertellers: Rotterdammers die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog of over hun migratie naar Nederland/Rotterdam.

Gerelateerde Plannen

Image gwk

GrowWizzKid Rotterdam

Met GrowWizzKid gebruikt de groeicyclus van planten als kapstok voor vakoverstijgend onderwijs dmv ontdekkend leren. De intrinsieke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld waardoor lesstof beter beklijft.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Vg logo

Verticale Groep

Verticale Groep voegt een leeftijdsgemengde groep toe aan het basisonderwijs om kinderen weerbaarder te maken. Er wordt ook gewerkt aan 21st eeuwse vaardigheden die kinderen leren omgaan met anderen.

Bekijk dit plan
Calvijn business school rgb

Versterk je netwerk

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Bekijk dit plan
Zuiderlokaal

ZuiderLokaal

Het bieden van extra taal en rekenlessen en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het PO en van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het VO in Rotterdam Zuid, voor wier ouders dit financieel onbereikbaar is.

Bekijk dit plan
Infographic archiklas

ArchiKlas - architectuurlessen voor kinderen

Kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs de 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen door middel van een reeks van architectuurlessen, waarin creativiteit en onderzoekend en ontwerpend leren een grote rol speelt.

Bekijk dit plan
Futureflextaglined

Future Flex

Willen we ons onderwijs verbeteren en met de tijd mee laten gaan, dan valt of staat dit met voldoende professionele ruimte voor leraren om hiermee aan de slag te gaan. Daar zetten we op in met de pilot 'Future Flex'.

Bekijk dit plan
Meer plannen