Ontdek › Plan

De Muren hebben Oren

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

In dit project ontmoeten Rotterdamse leerlingen tussen de 10-12 jaar uit diverse wijken van de stad elkaar en interviewen zij samen stadsgenoten over hun geschiedenis. Al deze persoonlijke verhalen verbinden de inwoners met elkaar en met Rotterdam.

Het project zet zich in voor de verbinding tussen Rotterdammers van verschillende generaties met verschillende achtergronden, waarbij de lijnen van het verleden worden getrokken naar het heden. Wij leggen bij leerlingen een kiem voor ontmoetingen met 'een ander', zodat de neiging tot wij/zij- denken zich niet ontwikkelt. Het gevoel van erbij horen begint bij het creëren van een gezamenlijk collectief geheugen, door het delen van persoonlijke verhalen die relevant zijn voor de totstandkoming van de huidige bewonerssamenstelling van Rotterdam. Gedurende het project worden klassen uit ver uiteenliggende (zowel geografisch als sociaal-cultureel) wijken aan elkaar gekoppeld. Wij proberen zoveel mogelijk familieleden van de ene klas te laten interviewen door leerlingen van de gekoppelde klas. Zo leren zij niet alleen elkaar, maar ook elkaars familiegeschiedenis kennen. Door zich deze geschiedenissen eigen te maken, ontstaat empathie voor stadsgenoten met een ‘ander’ verhaal.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het project is goed voor Rotterdam, omdat het leerlingen verschillende persoonlijke geschiedenissen eigen laat maken. Dat leidt tot empathie voor stadsgenoten met ‘andere’ familiegeschiedenissen. Leerlingen krijgen inzichten om met een open en geïnformeerde blik naar de huidige samenleving te kijken. Daarnaast draagt het tevens bij aan nieuwe vaardigheden voor basisschoolleerlingen, door ze verschillende perspectieven op verleden en heden te laten verkennen.

Waarom vernieuwend?

Eén ding weten we zeker: als mensen nooit met elkaar in contact komen en alleen maar afgaan op dat wat zij horen, is dat een voedingsbodem voor vooroordelen. Onbekend maakt onbemind. Het basisonderwijs is vaak net zo gesegregeerd als de wijken waar de scholen in staan. Dit project is vernieuwend omdat het leerlingen in contact brengt met hen over wie zij alleen maar horen. Leerlingen krijgen gezamenlijk les en komen op die manier in contact met leerlingen en verhalen uit andere stadswijken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Li 400x400 logo

Doe mee

Organisatie: De Muren hebben Oren

Contactpersoon: Hanneke Verbeek

E-mail: hanneke@demurenhebbenoren.nl

Wij zoeken

Wij zoeken naast financiële steun, ook vrijwilligers die het leuk vinden om leerlingen te begeleiden naar interviews en deze interviews uit te werken. Ook zijn wij altijd op zoek naar Vertellers: Rotterdammers die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog of over hun migratie naar Nederland/Rotterdam.

Gerelateerde Plannen

Kleuters

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Bekijk dit plan
Img 0473

Plan Naschoolse Educatieve Activiteiten

Na school, op school en voor iedereen

Bekijk dit plan
Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

IMC Basis op de Talmaschool

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Bekijk dit plan
Rekenen in beweging app 2

Reken in Beweging

Met onze Webapp kunnen leerlingen en docenten actief rekenen in het klaslokaal!

Bekijk dit plan
Gelukshuislogo

Gelukkige scholen op Zuid

Geluk implementeren op de basisscholen in Zuid door middel van de gelukskoffermethodiek.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Yp2

Naar nieuwe comfort zones

Jongeren met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden werken internationaal samen aan de stad van morgen.

Bekijk dit plan
F83ad43a c548 494b 97ee fe3273fa6c37

Schoolschaken op alle basisscholen in Rotterdam

Schaken op school. In het lesprogramma of na schooltijd in de groepen 3 t/m 6 van alle basisscholen in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Meer plannen