Ontdek › Plan

De Stadsboswachter

Aangemaakt: 28 oktober 2016

Fijne Rotterdamse buitenruimte

De Stadsboswachter zorgt voor beheer, behoud en beleven van het stadsbos. Hij bouwt het stadsboswachtershuis als ontmoetingsplek en werkplaats voor de makers, bewoners, ondernemers en beheerders van de stad.

Alle bomen in de stad vormen samen het stadsbos. Bomen zorgen voor een leefbare, groene, klimaatbestendige stad waarin het fijn en gezond leven is. Dit stadsbos heeft een boswachter nodig. De Stadsboswachter!

De Stadsboswachter combineert de problematiek van de leefbare stad met de positieve effecten van groen en in het bijzonder bomen. Hij gebruikt hiervoor de vaardigheden en kennis van de traditionele boswachter en spiegelt dit op de stad.

De stadsboswachter creëert door beleving en kennisdeling bewustzijn en draagvlak bij de zeer uiteenlopende groepen stadsbewoners. Hierbij maakt hij verbinding met andere disciplines zoals beeldende kunst en educatie.

Het Stadsboswachtershuis wordt de ontmoetingsplek en de werkplaats waar makers, bewoners, ondernemers en beheerders elkaar ondersteunen om het stadsbos te beheren, te behouden en te beleven. Het huis wordt duurzaam gebouwd door boombeheermaterialen, zoals boompalen te recyclen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam heeft de ambitie om te vergroenen. Vergroenen is noodzakelijk voor de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid van de stad. Het stadsbos speelt een essentiële rol in de verwezenlijking van deze ambitie. De grote dynamiek van slopen en bouwen in Rotterdam is een uitdaging voor het stadsbos. Vanwege dit krachtenveld, is Rotterdam de uitgelezen plek voor de eerste vestigingsplaats van de Stadsboswachter. De Stadsboswachter verbindt de Rotterdammers onderling en met hun stadsbos.

Waarom vernieuwend?

De opbrengsten van het ecosysteem van het stadsbos worden steeds duidelijker voor de makers, bewoners en gebruikers van de stad. De traditionele rol van boswachter wordt geïnnoveerd door de samenwerking te zoeken met andere vakgebieden. De kennis en vaardigheden van de boswachter worden gespiegeld op de stad. De aanpak van de Stadsboswachter is uniek, door zijn kennis en ervaring van het vak boomverzorging te combineren met beeldende kunst, culturele evenementen en vormgeving.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo sb

Doe mee

Organisatie: Stadsboswachter

Contactpersoon: Willem de Feijter

Wij zoeken

De stadsboswachter zoekt een mooie locatie in Rotterdam om zijn Stadsboswachtershuis te bouwen. Hiervoor hebben wij naast een plek, ontwerpers/meedenkers/meebouwers nodig om dit unieke concept te realiseren.
Financiering is nodig om zowel de Stadsboswachter als de realisatie van het Stadsboswachtershuis mogelijk te maken.
De Stadsboswachter zoekt verbinding met de stad. Nieuwsgierig hoe wij elkaar kunnen versterken!

Gerelateerde Plannen

Highresscreenshot00007

recycling robotica

robotica fabrieken die huishoudelijk afval sorteren

Bekijk dit plan
Img 20180225 151557

ROTTERDAM'S PURE ARTERIES AND VEINS.

Houd waterlichamen en de omliggende gebieden vrij van menselijke afvalstoffen en natuurlijk afval. Verbeter de ecologie voor zwemvogels en het uiterlijk van de stad.

Bekijk dit plan
Img 1214 meeuw

De Heilige Meeuw - ObeCity -

De Heilige Meeuw is een gezonde impuls voor de wijk Beverwaard. Lokale basisschoolkinderen maakten dit ontwerp om buitenspelen in de buurt te stimuleren en Beverwaard op de kaart te zetten.

Bekijk dit plan

Gezonde Hotspots Delfshaven

Gedurende een jaar transformeren we een openbaar plein in Delfshaven in een helende, stressverlichtende omgeving.

Bekijk dit plan

ketting ruimen

door middel van een ketting brief constructie mensen aansporen een keer per dag een stuks zwerfvuil oppakken en weggooien met hulp van een speciaal ontwikkelde app

Bekijk dit plan
Orka

SEA-ECO-LOGIC Blauwe Vinvis Dolfijn Orka Haai Zeehond

Het bouwen van vijf levengrootte beelden van zeedieren die verwijzen naar de zee en de haven.

Bekijk dit plan
Pieterdehoochbrugbrug impressiecitylab010

OPEN DICHT bruggedichten.

Wachten was nog nooit zo leuk! De onderkant van bruggen over de Delfshavense Schie wordt verfraaid met poëzie en de bijbehorende website met DIY programma overbrugt de weg naar school en thuis.

Bekijk dit plan
Meer plannen