Ontdek › Plan

De Stadsboswachter

Aangemaakt: 28 oktober 2016

Fijne Rotterdamse buitenruimte

De Stadsboswachter zorgt voor beheer, behoud en beleven van het stadsbos. Hij bouwt het stadsboswachtershuis als ontmoetingsplek en werkplaats voor de makers, bewoners, ondernemers en beheerders van de stad.

Alle bomen in de stad vormen samen het stadsbos. Bomen zorgen voor een leefbare, groene, klimaatbestendige stad waarin het fijn en gezond leven is. Dit stadsbos heeft een boswachter nodig. De Stadsboswachter!

De Stadsboswachter combineert de problematiek van de leefbare stad met de positieve effecten van groen en in het bijzonder bomen. Hij gebruikt hiervoor de vaardigheden en kennis van de traditionele boswachter en spiegelt dit op de stad.

De stadsboswachter creëert door beleving en kennisdeling bewustzijn en draagvlak bij de zeer uiteenlopende groepen stadsbewoners. Hierbij maakt hij verbinding met andere disciplines zoals beeldende kunst en educatie.

Het Stadsboswachtershuis wordt de ontmoetingsplek en de werkplaats waar makers, bewoners, ondernemers en beheerders elkaar ondersteunen om het stadsbos te beheren, te behouden en te beleven. Het huis wordt duurzaam gebouwd door boombeheermaterialen, zoals boompalen te recyclen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam heeft de ambitie om te vergroenen. Vergroenen is noodzakelijk voor de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid van de stad. Het stadsbos speelt een essentiële rol in de verwezenlijking van deze ambitie. De grote dynamiek van slopen en bouwen in Rotterdam is een uitdaging voor het stadsbos. Vanwege dit krachtenveld, is Rotterdam de uitgelezen plek voor de eerste vestigingsplaats van de Stadsboswachter. De Stadsboswachter verbindt de Rotterdammers onderling en met hun stadsbos.

Waarom vernieuwend?

De opbrengsten van het ecosysteem van het stadsbos worden steeds duidelijker voor de makers, bewoners en gebruikers van de stad. De traditionele rol van boswachter wordt geïnnoveerd door de samenwerking te zoeken met andere vakgebieden. De kennis en vaardigheden van de boswachter worden gespiegeld op de stad. De aanpak van de Stadsboswachter is uniek, door zijn kennis en ervaring van het vak boomverzorging te combineren met beeldende kunst, culturele evenementen en vormgeving.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo sb

Doe mee

Organisatie: Stadsboswachter

Contactpersoon: Willem de Feijter

Wij zoeken

De stadsboswachter zoekt een mooie locatie in Rotterdam om zijn Stadsboswachtershuis te bouwen. Hiervoor hebben wij naast een plek, ontwerpers/meedenkers/meebouwers nodig om dit unieke concept te realiseren.
Financiering is nodig om zowel de Stadsboswachter als de realisatie van het Stadsboswachtershuis mogelijk te maken.
De Stadsboswachter zoekt verbinding met de stad. Nieuwsgierig hoe wij elkaar kunnen versterken!

Gerelateerde Plannen

Urbanmining jvdt

Urban Mining with Credits

Wij introduceren een nieuwe vorm van crowdfunden. Met als inzet de waarde van afval en het circulair toepassen van grondstoffen.

Bekijk dit plan

Afrikaandermarkt grondstoffen station

Het plaatsen van een afvalinzamel- en verwerkingsstation voor de Afrikaandermarkt, om meer restafval hoogwaardig te kunnen hergebruiken, zwerfafval te voorkomen en te communiceren over afval is grondstof.

Bekijk dit plan
Collage bwh

Brugwachtershuisjes Lab 010

experiment voor collectief hergebruik van 7 eenzame Rotterdamse brugwachtershuisjes

Bekijk dit plan
Levendlicht concept

Levend Licht

Het project brengt door interactief licht de brugwachtershuisjes van Rotterdam tijdens zonsondergang tot leven. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een levendig, poetisch en menselijk straatbeeld in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Kindervuurwerk

Nationale Kinder Vuurwerk Rotterdam

Een groot vuurwerk bij de Erasmusbrug om 19.00 uur op 31 december om het oude jaar mee af te sluiten en het nieuwe mee te beginnen. Speciaal voor kinderen en gezinnen om hen op te laten groeien met een traditie van groot georganiseerd vuurwerk.

Bekijk dit plan
Dsc 8506

PleinPark 't Landje Cool-Zuid

Plein 't Landje in Cool-Zuid is nu een stenig en monofunctioneel sport- en speelplein. Stadslab Cool-Zuid wil samen met gebruikers en betrokkenen van plein 't Landje het plein transformeren tot een zachter en groener PleinPark voor de hele buurt.

Bekijk dit plan
Picture rudolf teunissen lunetten

Social citylights

We gaan de openbare ruimte beleving verbeteren met ecologisch verantwoord lichtdesign wat een straat aantrekkelijk en veilig maakt in beleving en identiteit. Het versterkt de beleving en identiteit van de buurt.

Bekijk dit plan
Image

Vondelpark in Rotterdam

Een leuk vondelpark (Amsterdam) in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Meer plannen