Ontdek › Plan

De Stadsboswachter

Aangemaakt: 28 oktober 2016

Fijne Rotterdamse buitenruimte

De Stadsboswachter zorgt voor beheer, behoud en beleven van het stadsbos. Hij bouwt het stadsboswachtershuis als ontmoetingsplek en werkplaats voor de makers, bewoners, ondernemers en beheerders van de stad.

Alle bomen in de stad vormen samen het stadsbos. Bomen zorgen voor een leefbare, groene, klimaatbestendige stad waarin het fijn en gezond leven is. Dit stadsbos heeft een boswachter nodig. De Stadsboswachter!

De Stadsboswachter combineert de problematiek van de leefbare stad met de positieve effecten van groen en in het bijzonder bomen. Hij gebruikt hiervoor de vaardigheden en kennis van de traditionele boswachter en spiegelt dit op de stad.

De stadsboswachter creëert door beleving en kennisdeling bewustzijn en draagvlak bij de zeer uiteenlopende groepen stadsbewoners. Hierbij maakt hij verbinding met andere disciplines zoals beeldende kunst en educatie.

Het Stadsboswachtershuis wordt de ontmoetingsplek en de werkplaats waar makers, bewoners, ondernemers en beheerders elkaar ondersteunen om het stadsbos te beheren, te behouden en te beleven. Het huis wordt duurzaam gebouwd door boombeheermaterialen, zoals boompalen te recyclen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam heeft de ambitie om te vergroenen. Vergroenen is noodzakelijk voor de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid van de stad. Het stadsbos speelt een essentiële rol in de verwezenlijking van deze ambitie. De grote dynamiek van slopen en bouwen in Rotterdam is een uitdaging voor het stadsbos. Vanwege dit krachtenveld, is Rotterdam de uitgelezen plek voor de eerste vestigingsplaats van de Stadsboswachter. De Stadsboswachter verbindt de Rotterdammers onderling en met hun stadsbos.

Waarom vernieuwend?

De opbrengsten van het ecosysteem van het stadsbos worden steeds duidelijker voor de makers, bewoners en gebruikers van de stad. De traditionele rol van boswachter wordt geïnnoveerd door de samenwerking te zoeken met andere vakgebieden. De kennis en vaardigheden van de boswachter worden gespiegeld op de stad. De aanpak van de Stadsboswachter is uniek, door zijn kennis en ervaring van het vak boomverzorging te combineren met beeldende kunst, culturele evenementen en vormgeving.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo sb

Doe mee

Organisatie: Stadsboswachter

Contactpersoon: Willem de Feijter

Wij zoeken

De stadsboswachter zoekt een mooie locatie in Rotterdam om zijn Stadsboswachtershuis te bouwen. Hiervoor hebben wij naast een plek, ontwerpers/meedenkers/meebouwers nodig om dit unieke concept te realiseren.
Financiering is nodig om zowel de Stadsboswachter als de realisatie van het Stadsboswachtershuis mogelijk te maken.
De Stadsboswachter zoekt verbinding met de stad. Nieuwsgierig hoe wij elkaar kunnen versterken!

Gerelateerde Plannen

Voorbeeld container bijplaatsing

AI foto analyse buitenruimte

Het ontwikkelen van een algoritme waarmee foto's van de buitenruimte geanalyseerd kunnen worden, zodat automatisch bepaald kan worden of er misstanden in de omgeving aanwezig zijn.

Bekijk dit plan
Urbanmining jvdt

Urban Mining with Credits

Wij introduceren een nieuwe vorm van crowdfunden. Met als inzet de waarde van afval en het circulair toepassen van grondstoffen.

Bekijk dit plan
Gezondewijk2

GezondeWijk door VoedselEducatie010

Stichting VoedselEducatie010 rolt een structureel educatief programma uit, over Voedselwijsheid, Gezonde Leefstijl en Taalvaardigheid, voor ouders en kinderen in de wijk Bloemhof.

Bekijk dit plan
Bef aft lunetten r

Sociaal lichtfabrikaat voor de stad van idee tot markt

Als lichtarchitecten verbeteren we met visie en techniek openbare ruimten en maken deze aantrekkelijk voor verblijf, wandeling en veilige sociale plek.

Bekijk dit plan
Retrieval platform

Recycled Park: plastic winningsplatform

Plastic zwerfvuil hoort niet in de stadshavens. Recycled Park realiseert een opvangsysteem om zwerfvuil structureel op te vangen.

Bekijk dit plan
Img 1214 meeuw

De Heilige Meeuw - ObeCity -

De Heilige Meeuw is een gezonde impuls voor de wijk Beverwaard. Lokale basisschoolkinderen maakten dit ontwerp om buitenspelen in de buurt te stimuleren en Beverwaard op de kaart te zetten.

Bekijk dit plan
Noahs park concept 2a crop

Noah ‘s Park

Noah droomt van rust, groen en water. Een varend park waar verweesde bomen en planten, mensen en verhalen hun toevluchtsoord vinden te midden van een snel verdichtende stad.

Bekijk dit plan
Meer plannen