Ontdek › Plan

De Verbindtafel

Aangemaakt: 31 mei 2018

Eenzaamheid bestrijden we samen

De Verbindtafel is een programma dat tekort aan sociaal contact en teveel langs elkaar heen leven aanvult met betekenisvol sociaal verkeer. In 5 sessies worden deelnemers door een traject geloodst van sociaal contact opstarten, oefenen en uitbreiden.

Elke tafel kan gebruikt worden voor het programma De Verbindtafel. Op tafel liggen beeld- en themakaarten die vanaf de eerste minuut na aanschuiven de hersenen ‘op pad sturen’ om kaarten aan elkaar of aan thema’s te koppelen. Betekenisgeving is continu de rode draad en zorgt voor verdieping van het sociale verkeer aan tafel. De betekenis wordt gelegd, verwoord en voorgelegd aan de groep met begrijpen en instemmen als doel. Dat lijkt ingewikkeld, maar kinderen uit groep 1 en 2 blijken het al te kunnen.
Geleidelijk wordt in teams toegewerkt naar uitbreiding van het aantal mensen aan tafel door te mixen met andere tafels, door de tafelgenoten zelf uitgenodigde introducees en het werven van een nieuwe lichting tafelgenoten. Einddoel is bestaand netwerk aanvullen, opbouwen van nieuw netwerk en verduurzamen van contact. Bijvoorbeeld door het zelf opzetten van activiteiten of door aan te sluiten op bestaand aanbod binnen de stad.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam kent veel mensen en groepen binnen de samenleving die langs elkaar heen leven en zich niet verbonden weten. Dat kan ernstige gevolgen hebben op individueel, maar ook op grootstedelijk niveau. De Verbindtafel legt loopplanken uit tussen mensen en slaat bruggen. Het estafette-effect toont aan hoe dit programma verbinding doet vermeerderen en uitwaaieren. Goed voor mensen, samenleving en de stad.

Waarom vernieuwend?

De Verbindtafel vliegt doelgroepen op een management-achtige win-win manier aan. In plaats van mensen als hulpbehoevend te zien en als zodanig te behandelen, worden ze als ervaringsdeskundigen benaderd en ingezet. Naast de expertise en feedback is vooral het werven van nieuwe tafelgenoten van onschatbare waarde voor programma en samenleving. Deelnemers zijn daadwerkelijk van betekenis, dit zet mensen in hun kracht. En zij helpen op hun beurt het programma te versterken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

De verbindtafel

Doe mee

Contactpersoon: Mirjam van den Haspel

Wij zoeken

Tafelgenoten

Tafelbegeleiders

Financiering

Instellingen die de Verbindtafel willen aanbieden aan hun doelgroep.

Gerelateerde Plannen

Scoot rotterdam

Scoot in de buurt

Het begeleiden en stimuleren van scootmobielgebruik door mensen met mobiliteitsproblemen

Bekijk dit plan
Rvh foodfestival alkmaar 9547

heelroffakookt

Alle Rotterdamse sociale eetinitiatieven koken samen voor de stad. Heel roffa kookt is voor iedereen: alle Rotterdammer eten hier samen en ontmoeten elkaar

Bekijk dit plan

uitgaansgelegenheid voor door mindervaliden

Niet bestaande en waar enorme behoefte aan is door dit doelgroep

Bekijk dit plan
Popkoor

Popkoor PLUS!

een spetterend popkoor van statushouders PLUS enthousiaste Nederlanders, die daar graag aan meedoen en een handje bij helpen.

Bekijk dit plan
20170526 211003

MIndfulness voor mensen met LVB

Mindfulness leert je te leven in het hier en nu zonderdaar over te oordelen. Ook beinvloed het de primaire reactie op sommige situatie welke voor mensen met LVB als bedreigend kunnen worden ervaren.

Bekijk dit plan

Jan van der Ploeg meets Piet Roovers

Het project behelst de realisatie van een creatief centrum in het Jan van der Ploeghuis waarbij de culturele ontmoeting van bewoners, omwonenden en oudere kunstenaars centraal staat

Bekijk dit plan
Detoffekatert

De Toffe Katert

Wij bieden een dagbestedingsplek aan mét katten! Deze laagdrempelige dagbesteding bieden wij aan kwetsbare Rotterdammers, waaronder mensen met een psychiatrische stoornis, maar ook voor buurtbewoners.

Bekijk dit plan
Meer plannen