Ontdek › Plan

De zorgzame wijk

Aangemaakt: 05 november 2018

Veilige stad

Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert of verward gedrag vertoont? We willen trainingen 'eerste hulp bij psychische problemen' voor sleutelpersonen in de wijk en bewoners faciliteren én de effecten hiervan meten.

Het aantal meldingen over personen met verward gedrag die overlast of onrust veroorzaken nam de afgelopen jaren fors toe. Dit heeft een negatieve impact op de veiligheidsbeleving. Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert? Hoe signaleer je een buurtbewoner die eenzaam is of beginnende psychische problemen heeft? En wat kan je dan doen?

We willen drie maal de wetenschappelijk onderbouwde training Mental Health First Aid laagdrempelig en kosteloos aanbieden aan sleutelpersonen en wijkbewoners in Rotterdam West. Naast het aanbieden van de training, die we op de wijk afstemmen, voeren we actieonderzoek uit. Zo krijgen we zicht op de effecten van de cursus en kunnen we hem tussentijds aanscherpen.

Waarom goed voor Rotterdam?

In Rotterdam West wonen relatief veel sociaal kwetsbare bewoners. Daarnaast wordt de wijk dagelijks bezocht door een groot aantal mensen met psychische problematiek of een verslaving door de hoge concentratie opvangvoorzieningen. Tegelijkertijd kent de wijk ook veel buurtinitiatieven en actieve en sociaal betrokken bewoners. Met dit plan willen we de afstand tussen mensen met en zonder een psychische kwetsbaarheid verkleinen, de veiligheidsbeleving vergroten en handelingsperspectief bieden.

Waarom vernieuwend?

Meestal wordt de cursus gegeven aan professionele hulpverleners. Dit terwijl de cursus juist ook bedoeld is voor mensen die zich niet professioneel bezighouden met psychische problematiek. Deze groepen maken veel minder van deze cursus gebruik, waarschijnlijk onder meer door kosten. Met dit project willen we dit juist wel mogelijk maken en stimuleren door drempels te verkleinen en de cursus actief aan te bieden. De effecten op de wijk brengen we in kaart.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Large city crowd walking down street red slow 1012434

Doe mee

Organisatie: Onderzoeksinstituut IVO en Zorgvrijstaat

Contactpersoon: Barbara van Straaten

E-mail: straaten@ivo.nl

Wij zoeken

Subsidie voor het aanbieden en het evalueren van de effecten van de Mental Health First Aid training.

Gerelateerde Plannen

Pond afbeelding

POND. Power of New Discoveries

POND. wordt wereldwijd het eerste verlichtingsnetwerk dat brandt op circulaire energie terwijl het de stad een stukje veiliger maakt.

Bekijk dit plan
Chance 2 change

Chance 2 Change

De totaalaanpak die overlast van problematische jeugdgroepen laat afnemen en mogelijk verdwijnen door inzet op alle leefgebieden.

Bekijk dit plan
De toolkit

Durf te delen

De toolkit Durf te delen is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon om het onzegbare spreekbaar te maken en van de ‘chaos’ een logisch verhaal te maken.

Bekijk dit plan
010 analytics 01

010 ANALYTICS

010 Analytics is een experiment gericht op het vergroten van de sociale veiligheid in de stad Rotterdam door aan de slag te gaan met het analyseren van maatschappelijke spanningen, polarisatie en sentimenten op digitale platformen

Bekijk dit plan
Voorbeeld kenteken kenteken bewijs

kenteken bewijs en kenteken plaatje voor de fiets

het onmogelijk maken van gestolen fietsen door te verkopen. Iedere fiets een kenteken en de eigenaar een kentekenbewijs.

Bekijk dit plan
Logo

Blijvend uit de Bajes

Om recidiven te verlagen, gaan wij (ex-)gedetineerden begeleiden met inzet van ervaringsdeskundigen, rolmodellen en sport.

Bekijk dit plan
Symbol invi

Invi

Als reactie op het maatschappelijke probleem van seksueel geweld ontwikkelen wij een nieuw zelfverdedigingsproduct: de Invi armband. Geïnspireerd op de natuur wordt geur ingezet om jezelf op geweldloze en legale manier te kunnen verdedigen.

Bekijk dit plan
Meer plannen