Ontdek › Plan

De zorgzame wijk

Aangemaakt: 05 november 2018

Veilige stad

Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert of verward gedrag vertoont? We willen trainingen 'eerste hulp bij psychische problemen' voor sleutelpersonen in de wijk en bewoners faciliteren én de effecten hiervan meten.

Het aantal meldingen over personen met verward gedrag die overlast of onrust veroorzaken nam de afgelopen jaren fors toe. Dit heeft een negatieve impact op de veiligheidsbeleving. Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert? Hoe signaleer je een buurtbewoner die eenzaam is of beginnende psychische problemen heeft? En wat kan je dan doen?

We willen drie maal de wetenschappelijk onderbouwde training Mental Health First Aid laagdrempelig en kosteloos aanbieden aan sleutelpersonen en wijkbewoners in Rotterdam West. Naast het aanbieden van de training, die we op de wijk afstemmen, voeren we actieonderzoek uit. Zo krijgen we zicht op de effecten van de cursus en kunnen we hem tussentijds aanscherpen.

Waarom goed voor Rotterdam?

In Rotterdam West wonen relatief veel sociaal kwetsbare bewoners. Daarnaast wordt de wijk dagelijks bezocht door een groot aantal mensen met psychische problematiek of een verslaving door de hoge concentratie opvangvoorzieningen. Tegelijkertijd kent de wijk ook veel buurtinitiatieven en actieve en sociaal betrokken bewoners. Met dit plan willen we de afstand tussen mensen met en zonder een psychische kwetsbaarheid verkleinen, de veiligheidsbeleving vergroten en handelingsperspectief bieden.

Waarom vernieuwend?

Meestal wordt de cursus gegeven aan professionele hulpverleners. Dit terwijl de cursus juist ook bedoeld is voor mensen die zich niet professioneel bezighouden met psychische problematiek. Deze groepen maken veel minder van deze cursus gebruik, waarschijnlijk onder meer door kosten. Met dit project willen we dit juist wel mogelijk maken en stimuleren door drempels te verkleinen en de cursus actief aan te bieden. De effecten op de wijk brengen we in kaart.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Large city crowd walking down street red slow 1012434

Doe mee

Organisatie: Onderzoeksinstituut IVO en Zorgvrijstaat

Contactpersoon: Barbara van Straaten

E-mail: straaten@ivo.nl

Wij zoeken

Subsidie voor het aanbieden en het evalueren van de effecten van de Mental Health First Aid training.

Gerelateerde Plannen

Ocolus samsung gear aut vrij

Virtual Buurtpreventie Academy Rotterdam

Om buurtpreventieteams optimaal voor te bereiden op onveilige situaties, ontwikkelen wij een Virtual Reality training. Dankzij deze levensechte en vernieuwende aanpak krijgen teamleden meer zelfvertrouwen en is Buurtpreventie klaar voor de toekomst.

Bekijk dit plan
Psst.... er zijn ook grenzen!

PSST.....er zijn ook grenzen!!

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 05 31 om 23.53.44

Maxed Guardian | Rotterdam

Een veiligheidsapplicatie in combinatie met een high-tech armband, waarmee je virtueel begeleid kan worden door je eigen netwerk naar jouw bestemming.

Bekijk dit plan
Vr bril

Moet ik me hiermee bemoeien? Doe ik hieraan mee!?

Jongeren ervaren met behulp van VR-technologie hoe zij reageren in Rotterdamse concrete lastige situaties. Wat is hun ‘Freeze’, ‘Flight’ of ‘Fight’ reactie en is het altijd noodzakelijk om je ergens mee te bemoeien of ergens aan mee te doen?

Bekijk dit plan
Sympfonie de veilige straat

Symfonie ‘De Veilige Straat’

Door het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband tussen partners op het gebied van veiligheid, onderwijs, radicalisering, welzijn en cultuur, willen we de overlast van jongeren op straat verhelpen en jongeren een nieuwe kans geven.

Bekijk dit plan
Logo10

Maxed Guardian

Een alarmerings-applicatie die je vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden alarmeert met je huidige locatie, wanneer je wordt aangerand of wordt beroofd.

Bekijk dit plan
Person 2910695 1920

Raise A Flag

Raise A Flag verhoogt de (ervaren) veiligheid en stelt mensen in staat om te durven doen wat ze willen. Het zegt: Hier ben ik! Bij mij ben je veilig.

Bekijk dit plan
Meer plannen