Ontdek › Plan

Digitale geletterdheid in de wijk

Aangemaakt: 22 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Leerlingen van de Haven Havo en kwetsbare bewoners van de wijk Feijenoord krijgen gezamenlijk les in Digitale Geletterdheid

Voor de leerlingen van de Haven Havo maakt digitale geletterdheid onderdeel uit van het curriculum. Woonstad is vanuit maatschappelijke betrokkenheid geïnteresseerd in een samenwerking met de Haven Havo op het gebied van digitale geletterdheid voor kwetsbare mensen in de wijk (grote afstand tot arbeidsmarkt, zeer beperkte deelname aan het maatschappelijk leven). De wijkagent, ook betrokken bij deze pilot, bereikt jongeren in de wijk die geen dagbesteding hebben en door beperkte digitale vaardigheden niet goed verder komen in het zoeken naar werk en/of opleiding. De handen worden ineen geslagen om achterstanden te verkleinen. In de pilot zullen de leerlingen van de Haven Havo samen met deze mensen uit de wijk leren en werken aan een project. Door de manier waarop het projectonderwijs is opgezet, werken de leerlingen van de Haven Havo naast aan digitale geletterdheid aan een breder scala aan sociale en 21e eeuwse vaardigheden.

Waarom goed voor Rotterdam?

Leerlingen moeten niet opgeleid worden voor vandaag, maar voor morgen. Digitale geletterdheid is daarbij onontbeerlijk; het is van groot belang te investeren in het digitale denken, de digitale vaardigheid en de verantwoordelijkheid van leerlingen. En niet alleen voor leerlingen. Daarom is het waardevol voor Rotterdam dat de Haven Havo door dit project ook investeert in de digitale geletterdheid van geïsoleerde en kwetsbare volwassenen in de wijk.

Waarom vernieuwend?

In de pilot wordt het leren verplaatst van het klaslokaal naar de wijk en wordt een unieke verbinding gelegd tussen leerlingen en wijkbewoners. Door de insteek van het onderwijs zal in bredere zin aan (sociale en 21e eeuwse) vaardigheden worden gewerkt door zowel leerlingen als wijkbewoners.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: Haven Havo (STC / Vreewijk Lyceum)

Contactpersoon: Marcel Zwolle

Gerelateerde Plannen

Image gwk

GrowWizzKid Rotterdam

Met GrowWizzKid gebruikt de groeicyclus van planten als kapstok voor vakoverstijgend onderwijs dmv ontdekkend leren. De intrinsieke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld waardoor lesstof beter beklijft.

Bekijk dit plan

Zuider Gymnasium

Het onderwijs beter aan laten sluiten bij de behoeften en de wensen van onze gymnasiumleerlingen uit Rotterdam-Zuid en omstreken. Wij willen onze leerlingen de kans geven om hun talenten te ontplooien in een veilige, uitdagende leeromgeving.

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spel-IQoké-activiteiten voor (hoog) begaafde kinderen!

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Banner kiesjekoers

Kies Je Koers

Achttienjarige studenten worden met behulp van onze online tool “Kies je koers” beter voorbereid op hun leven na school!

Bekijk dit plan
Img 1149

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Kinderen leren de kunst van het democratisch samenleven onder leiding van acteurs in de raadszaal van het stadhuis.

Bekijk dit plan

Adminbedriijf.nl (future financials)

Een ‘ontmoetingsplaats’ waar studenten van het Mbo en van het Hbo uitstekend worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Meer plannen