Ontdek › Plan

Durf te delen

Subsidie toegekend € 19.000,00

Aangemaakt: 31 mei 2017

Veilige stad

De toolkit Durf te delen is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon om het onzegbare spreekbaar te maken en van de ‘chaos’ een logisch verhaal te maken.

Slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon ervaren grote moeilijkheden bij het communiceren over de ervaring met het seksueel misbruik. Door te zwijgen kan een slachtoffer vaker het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) ontwikkelen. Daarbij blijven de verhalen van slachtoffers onbekend waardoor gerichte preventie van en behandeling na seksueel misbruik lastig is.

Om er voor te zorgen dat een slachtoffer van seksueel misbruik zich gesteund voelt in het vertellen van zijn/haar ervaring en de juiste handvatten krijgt om de ervaring ook daadwerkelijk te delen met een vertrouwenspersoon is de toolkit Durf te delen ontwikkeld. O.a. geven ‘tips van lotgenoten’ de gewenste steun en een speciale kaartendeck vergemakkelijkt het communiceren.

Voor de vertrouwenspersoon, voor wie het gesprek vaak shockerend is en die te weinig kennis heeft om te weten hoe met de situatie om te gaan, worden handvatten aangereikt om het gesprek constructief te laten verlopen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Met de toolkit krijgen de slachtoffers van één van de ernstigste misdrijven de kans om de volgende stap te zetten in hun helingsproces.

Door meer openheid komt er meer kennis vrij. Met deze kennis kan worden gewerkt aan behandelingsmethodes en kan meer worden gedaan aan de preventie.

Slachtoffers die niet de juiste hulp krijgen aangeboden ontwikkelen vaker PTSS en sluiten zich vaker af. Hetgeen naast individueel leed, ook hoge maatschappelijke kosten ten gevolge kan hebben

Waarom vernieuwend?

Wanneer je als slachtoffer nu op zoek gaat naar hulp dan is vaak de eerste stap die moet worden gezet praten. Terwijl praten nou juist hetgeen is dat voor slachtoffers van seksueel misbruik zó moeilijk is.

De toolkit Durf te delen is er voor hen die graag hulp willen en hun verhaal willen delen, maar wel een helpende hand kunnen gebruiken bij het naar buiten brengen van hun ervaring. Het innovatieve aan de toolkit is dat deze gelijktijdig de vertrouwenspersoon informeert en begeleid in het pro

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

De toolkit

Doe mee

Organisatie: Invi

Contactpersoon: Heleen Bouma

Wij zoeken

Financiële hulp voor onderzoek om het gebruik van de toolkit te optimaliseren.
Inhoudelijke ondersteuning vanuit expertise op het gebied van seksueel geweld om de toolkit zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Gerelateerde Plannen

Beukelswij

Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

Bekijk dit plan
Archel

Mijn Rugzak

In de Lampreibuurt en Zalmplaat met verschillende bewoners in contact komen over de actuele onderwerpen die daar spelen.

Bekijk dit plan

Secure ticketing 010 - voorkom ticketfraude

Met Securitix willen wij ticketingfraude tegengaan bij evenementen zoals populaire concerten en sportwedstrijden binnen de stad. Dit willen wij bereiken door (pop)cultuurpartners te verenigen en hen een veilig ticketingplatform te bieden.

Bekijk dit plan
Afbeelding1

MiRaS

Mitigatie van Radicalisering van jongeren door Self-empowerment

Bekijk dit plan
1618122 463433943759162 2084847145617161354 o

Van Voedseltuin naar Voedselpark

Méér dan een tuin alleen: de Voedseltuin Rotterdam wordt een park voor iedereen!

Bekijk dit plan
Ban

Delicious Rotterdam

Sociale ontmoeting, ontwikkelen van jong talent, en netwerkvorming voor biculturele LHBTI’s.

Bekijk dit plan
Meer plannen