Ontdek › Plan

Duurzame oevers

Aangemaakt: 16 februari 2017

Een duurzame en bereikbare stad

Oeverbescherming d.m.v. golfenergie generatoren die golven dempen, biodiversiteit stimuleren, lokaal elektriciteit opwekken en aan een breder publiek demonstreren dat golfenergie ook op kleine schaal mogelijk is.

Golfenergie is de enige nog onontgonnen vorm van duurzame energie. Hoewel golven de meest geconcentreerde vorm van duurzame energie bevatten en de Noordzee een toegevoegd potentieel kan bieden vergelijkbaar met wind op zee, wordt het niet gebruikt. Bewustwording is een eerste belangrijke stap in de stimulering en ontwikkeling van deze rijke energie bron. Een demonstratie model dat b.v. verlichting of een meet station van energie voorziet, kan daarin bijdragen. De beste lokatie is een rivier oever waar geen elektra is, redelijk bereikbaar voor rondleidingen en waar schepen goede golven veroorzaken. Rond het anker zal biodiversiteit ontstaan en als een beschermde baai gevormd wordt, kunnen vissen daar paaien. De Slow Mill is een golfenergie generator die dit kan waarmaken. Het is de afgelopen jaren uitvoerig getest op binnenwater en open zee en heeft een hoog rendement. Het is licht, gemaakt van composieten, en dus gevoelig voor relatief kleine golven en goed betaalbaar.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam heef teen naam op te houden als het aankomt op maritieme technologie. Een golfslag generator die op kleine golven werkt is uniek en zal daarin bijdragen. De Slow Mill is een van de weinige machines die ingezet kunnen worden op rivieren of Noordzee en daarmee heeft Rotterdam een wereld industrie in handen. Naast het windpark dat op de maasvlakte aangesloten wordt, kan een golfpark van vergelijkbare orde van grootte Rotterdam e.o. van duurzame energie te voorzien.

Waarom vernieuwend?

Golfenergie is nieuw voor rivieren en de Noordzee omdat tot nu toe geen golfslag generatoren ontwikkeld waren die uit lage golven een goed rendement konden halen. De Slow Mill kan dat wel en tegen een goede prijs omdat het licht is en omdat de gepatenteerde technologie ook de energie onder het wateroppervlak benut alsmede de heen en weer, en op en neer gaande bewegingen, wat concurrerende technieken niet doen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Slow mill wake

Doe mee

Organisatie: SMS Projects

Contactpersoon: Erwin Croughs

Telefoon: 612512794

Wij zoeken

We willen ons concept valideren, b.v. door een kennisinstelling als MARIN of Deltares. Om het concept te demonstreren zoeken we een goede lokatie om een unit te plaatsen. Deze unit wordt dan tevens uitgerust met de hydraulica die ook op zee gebruikt gaat worden waarmee het ook een test functie heeft. Hiervoor is financiering nodig.

Gerelateerde Plannen

Img 0336

Energie uit de Maas

Met het plaatsen van turbines energie opwekken uit de stroming van de Maas.

Bekijk dit plan
 1x 1

Sluiting van de laatste Rotterdamse kolencentrale

Dankzij de financiële bijdrage van Citylab010 kunnen we de laatste kolencentrale in Rotterdam sluiten per juli 2018.

Bekijk dit plan
Concept pick up website

Dirt-E

Het opzetten van een gratis ophaaldienst van elektronisch afval bij bedrijven en particulieren binnen regio Rotterdam.

Bekijk dit plan
Aloha tuin1

Van bord naar plant: voedselkringlopen in Rotterdam

Door een composteermachine te plaatsen midden in restaurant Aloha, leveren we compost aan Rotterdamse tuinen, sluiten de lokale voedselkringloop en brengen duurzaamheid dichterbij de Rotterdammer.

Bekijk dit plan
Materiaal met logo

Van plastic naar PLASTICIET

Plasticiet is een initiatief dat inspeelt op een van de grootste afvalstromen die het minst benut wordt namelijk: plastic. Wij geloven dat we met een sterk materiaal, design en kleinschalige gemeenschappen de wereld een beetje beter kunnen maken.

Bekijk dit plan
Rotterdamplasticfree

RotterdamPlasticfree

Rotterdamplasticfree is een samenwerkingsverband van Rotterdamse organisaties die de hoeveelheid plastic in de stad stevig terugdringen. Zij voeren op lokaal niveau acties uit om de problematiek die plastic veroorzaakt een halt toe te roepen.

Bekijk dit plan
Armoede kinderen e1449100904908

Suspended Rotterdam

Participatie 2.0, verdeling van kapitaal en waste tegen gaan

Bekijk dit plan
Meer plannen