Ontdek › Plan

Een leefstoep voor de Ruilstraat

Subsidie toegekend € 53.180,00

Aangemaakt: 08 maart 2017

Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Een levendige stoep, en openheid en kwaliteit in de gevels van de Ruilstraat. Met relatief kleine fysieke ingrepen op het snijpunt van gevel en straat, bereiken we een tijdens de experimentperiode een groot effect op ruimtelijk en sociaal gebied.

De Ruilstraat is een karakteristieke Rotterdamse straat in de stadswijk Nieuwe Westen. Na een turbulente tijd hebben de bewoners zich georganiseerd en zijn er netwerken met grote bewonersbetrokkenheid ontstaan. Tegelijkertijd gaat Corporatie Woonbron een aantal huurhuizen verkopen aan kansrijke gezinnen. Kortom, het uitgelezen moment om de sociale cohesie en de fysieke kwaliteit van de straat duurzaam te versterken. Hoe? Door sàmen te investeren in een Leefstoep. Een Leefstoep ligt op het snijpunt van gevel en straat en zet in op verbetering van de stoepruimte, en meer openheid en kwaliteit in de gevels. Met relatief kleine fysieke ingrepen bereikt de Leefstoep een groot effect, waardoor de levendigheid en het onderlinge contact groter worden. Deze positieve energie wordt ingezet voor een mooie en sociale straat, waar het fijn wonen is. De inzichten uit de experimentperiode vormen de basis voor permanente toepassing en voor een inspiratie voor de rest van de straat en de buurt.

Waarom goed voor Rotterdam?

De straten en de stoepen van onze stad vormen het cement van de samenleving. Daar praten we met onze buren, leren we de ander kennen en spelen onze kinderen. Helaas kent Rotterdam nog veel straten die vooral op ooghoogte een anoniem en gesloten karakter hebben en daardoor onaangenaam aanvoelen. Terwijl deze straten, met actieve bewoners, karakteristieke panden en brede stoepen, veel potentie hebben. Met een Leefstoep wordt ingezet op prettig wonen voor gezinnen en een fijne buitenruimte.

Waarom vernieuwend?

Het plan is innovatief in proces en product; een co-creatie tussen alle belanghebbenden. Een integrale aanpak, die leidt tot een overall-ontwerp voor de hele straat, met daarin de geplande (Woonbron en gemeente) ingrepen opgenomen. Een leidraad voor de komende jaren!
We voeren een deel van het totaalontwerp uit als experiment. De verkregen inzichten worden gebruikt voor het vervolg. Zo inspireren we andere woonstraten met particuliere- en corporatiewoningen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

20160921 schets

Doe mee

Organisatie: Leefstoep

Contactpersoon: Karen Schuijt en Yvonne Lubbers

E-mail: karen@leefstoep.nl, yvonne@leefstoep.nl

Gerelateerde Plannen

Img 0472

Blommersdijkselaan

Ruimtelijke verbetering Blommersdijkselaan

Bekijk dit plan
Simeon

Samen & Anders: WijkOtel Zuid

Tijdelijke woonvoorziening in een op de wijk gerichte innovatieve 'hotel' formule, voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen bewerkstelligen. Waarde creëren voor een maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroep.

Bekijk dit plan
Collage lucht park

- Lucht Park - een buurt park op hoogte

Een tijdelijk Lucht Park aanleggen in de Robertfruinstraat om te onderzoeken of het mogelijk is om de reguliere functies van een straat samen te laten gaan met de wensen van de bewoners. Het is geïnspireerd door de uitkomst van 2 Droomworkshops.

Bekijk dit plan
Front droomstraat

Vrijstraat Hoogland

Ontwerpend onderzoek naar een toekomst voor dit stukje Hooglandstraat als experiment. De bewoners testen inrichtingsvarianten.

Bekijk dit plan
Strand gekleurd

Kaapsestrand

Het Katendrechtse strand samen met de buurt omtoveren tot een Kaapse Copacabana beach!

Bekijk dit plan
Logo veilig veiliger middelland

Veilig, veiliger Middelland

Hoe stuur je automobilisten richting verantwoord rijgedrag?

Bekijk dit plan
Donarpad sfeerbeeld klein

KAAPSE BUURTPADEN

Het Freijapad en Donarpad moeten veranderen van een doorsteek voor auto’s en bestelbusjes naar buurtpleintjes. Groene paden waar bewoners en passanten kunnen vertoeven, recreëren, spelen, ontspannen en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk dit plan
Gelukshuislogo

OranjeDROOMstraat

Van de Oranjeboomstraat de OranjeDROOMstraat maken door opgehaalde dromen samen met bewoners te realiseren.

Bekijk dit plan
Meer plannen