Ontdek › Plan

Een leefstoep voor de Ruilstraat

Subsidie toegekend € 53.180,00

Aangemaakt: 08 maart 2017

Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Een levendige stoep, en openheid en kwaliteit in de gevels van de Ruilstraat. Met relatief kleine fysieke ingrepen op het snijpunt van gevel en straat, bereiken we een tijdens de experimentperiode een groot effect op ruimtelijk en sociaal gebied.

De Ruilstraat is een karakteristieke Rotterdamse straat in de stadswijk Nieuwe Westen. Na een turbulente tijd hebben de bewoners zich georganiseerd en zijn er netwerken met grote bewonersbetrokkenheid ontstaan. Tegelijkertijd gaat Corporatie Woonbron een aantal huurhuizen verkopen aan kansrijke gezinnen. Kortom, het uitgelezen moment om de sociale cohesie en de fysieke kwaliteit van de straat duurzaam te versterken. Hoe? Door sàmen te investeren in een Leefstoep. Een Leefstoep ligt op het snijpunt van gevel en straat en zet in op verbetering van de stoepruimte, en meer openheid en kwaliteit in de gevels. Met relatief kleine fysieke ingrepen bereikt de Leefstoep een groot effect, waardoor de levendigheid en het onderlinge contact groter worden. Deze positieve energie wordt ingezet voor een mooie en sociale straat, waar het fijn wonen is. De inzichten uit de experimentperiode vormen de basis voor permanente toepassing en voor een inspiratie voor de rest van de straat en de buurt.

Waarom goed voor Rotterdam?

De straten en de stoepen van onze stad vormen het cement van de samenleving. Daar praten we met onze buren, leren we de ander kennen en spelen onze kinderen. Helaas kent Rotterdam nog veel straten die vooral op ooghoogte een anoniem en gesloten karakter hebben en daardoor onaangenaam aanvoelen. Terwijl deze straten, met actieve bewoners, karakteristieke panden en brede stoepen, veel potentie hebben. Met een Leefstoep wordt ingezet op prettig wonen voor gezinnen en een fijne buitenruimte.

Waarom vernieuwend?

Het plan is innovatief in proces en product; een co-creatie tussen alle belanghebbenden. Een integrale aanpak, die leidt tot een overall-ontwerp voor de hele straat, met daarin de geplande (Woonbron en gemeente) ingrepen opgenomen. Een leidraad voor de komende jaren!
We voeren een deel van het totaalontwerp uit als experiment. De verkregen inzichten worden gebruikt voor het vervolg. Zo inspireren we andere woonstraten met particuliere- en corporatiewoningen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

20160921 schets

Doe mee

Organisatie: Leefstoep

Contactpersoon: Karen Schuijt en Yvonne Lubbers

E-mail: karen@leefstoep.nl, yvonne@leefstoep.nl

Gerelateerde Plannen

Assendelftplein droomplein

Assendelftplein: spelen, ontmoeten, bewegen

Meer groen, avonuurlijk spelen en elkaar ontmoeten op het Assendelftplein. Daar gaan we voor! Dit grote plein is een unieke plek in Kralingen die niet ten volle wordt benut. Bewoners willen met behulp van CityLab010 daar verandering in brengen.

Bekijk dit plan

Samen & Anders: samen leven en anders doen.

Het ontwikkelen en implementeren van een tool (zoals een app of een site) zodat de burger niet alleen kan toetsen of hij geschikt is om in onze woongemeenschap te komen wonen, maar wordt door de tool intrinsiek gemotiveerd actief wederkerig te zijn.

Bekijk dit plan
20170208 pres d2

Droomstrand: Rotterdam Playa op de Lloydpier

De beste hotspot van Delfshaven! Een kleine oase langs de Maas, tussen schepen, kranen en wolkenkrabbers, dat is de Playa.

Bekijk dit plan
2 moodboard

Groene Droomstraat Atjehstraat

Een straat met brede stoepen en blinde muren dat vraagt om gezelliger, groener te worden ingericht. Het doel is om met groen een plek te maken waar nieuwe en bestaande buren elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk dit plan
Img 7921

Rondje Rechthuislaan

Samen met kinderen, bewoners en ondernemers een tijdelijk en inrichtingselement te bedenken voor de Rechthuislaan. Een ‘podium’ dat mensen uitnodigt tot ontmoeten en een plek biedt voor het organiseren van buurtactiviteiten.

Bekijk dit plan
Img 0472

Blommersdijkselaan

Ruimtelijke verbetering Blommersdijkselaan

Bekijk dit plan
Logo nieuw groen

Kaap Workout

Een workoutpark waar kunst en sport samensmelten, waar kunstobjecten als sporttoestellen fungeren. Buitensporten op Katendrecht, toegankelijk voor een ieder, voor zowel jong als oud.

Bekijk dit plan
Simeon

Samen & Anders: WijkOtel Zuid

Tijdelijke woonvoorziening in een op de wijk gerichte innovatieve 'hotel' formule, voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen bewerkstelligen. Waarde creëren voor een maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroep.

Bekijk dit plan
Meer plannen