Ontdek › Plan

Een oplossing voor 'Thuiszitters'

Aangemaakt: 21 februari 2018

Heb hart voor onderwijs

Stichting Bloemfleur wil graag een school starten voor 'thuiszitters' waar door middel van een combinatie van zorg, creatieve ontwikkeling en onderwijs, maatwerk wordt geleverd.

Stichting Bloemfleur heeft al een dagactiviteitencentrum voor jongeren met autisme en heeft inmiddels ook een aantal leerplichtige leerlingen onder haar dak. Thuiszitters dus.
Deze leerlingen komen van verschillende VSO scholen.

De Stichting wil nu een 'extraneusklas' oprichten waar zorg en onderwijs voor deze leerlingen verenigd zijn. Deze extraneusklas is gekoppeld aan één school. Een deel van het geld dat het samenwerkingsverband Koers-VO beschikbaar heeft voor deze leerlingen zou dan ten goede komen aan het onderwijs van deze leerlingen bij Stichting Bloemfleur en een deel gaat naar de school waaraan de extraneusklas gekoppeld is. Deze school zorgt voor studiemateriaal en toetsen en toezicht. De leerlingen staan ingeschreven op die school zodat aan leerplicht wordt voldaan. Een PGB betaalt de zorg en begeleiding van de leerlingen. Zo wordt een zuivere inzet van middelen gewaarborgd.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam kent net als de rest van Nederland het probleem van thuiszitters. De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken stelde twee jaar geleden al vast dat bijna de helft van de thuiszitters een vorm van autisme hebben. Het is evident dat Rotterdam graag het probleem van de thuiztters wil oplossen. Afgelopen jaar is het aantal thuiszitters ondanks de invoering van Passend Onderwijs gelijk gebleven. Dit project zal voor een deel van de thuiszitters van Rotterdam een veilige en fijne oplossing bieden.

Waarom vernieuwend?

Een school als deze extraneusklas bestaat niet in Rotterdam. Jongeren met autisme die het niet redden in het reguliere onderwijs gaan naar het speciaal onderwijs. Als ze het daar niet redden houdt het op en dan komt zo'n leerling dus thuis te zitten. Stichting Bloemfleur laat die leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau leren. Eén op één begeleiding en creatieve ontwikkeling zijn daarbij cruciaal.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Istock 538026338

Doe mee

Organisatie: Stichting Bloemfleur

Contactpersoon: Sas Boot

Wij zoeken

Wij zoeken een nieuwe ruimte want de ruimte van Stichting Bloemfleur wordt te klein. Dan hebben we ook financiering voor de verhuizing nodig en voorfinanciering voor de doorstart zodat we in ieder geval de eerste twee jaar de lasten kunnen dragen.

Gerelateerde Plannen

Img 0475

Leer- en Veerkracht, in je kracht op school!

Een intensief Integraal meerjarentraject ter bevordering van de mentale veerkracht van leerlingen en leerkrachten.

Bekijk dit plan
02abdb93 23c1 4680 919e a4476c0379e1 374 00000033c0b1cbf5

Sterke gelukkige kinderen

Kinderen die hun talenten ontwikkelen die zij nodig hebben om gelukkige mensen te worden

Bekijk dit plan
Logo maakotheek

Maakotheek

Maakotheek helpt scholen en leerlingen om Wetenschap & Techniek zo leuk en uitdagend te maken als het is. De Maakotheek komt naar de scholen toe met een gebalanceerd aanbod van kennis, spullen en onderhoud in een roulerend systeem.

Bekijk dit plan
Shutterstock 113457850

ONDERWIJSLAB & TALENTSCOUTPROGRAMMA

Het realiseren van een voltijds onderwijsvoorziening voor hoog-intelligente én hoog-sensitieve leerlingen, waarbij de school op een innovatieve manier als onderwijslab en talentscoutprogramma wordt ingericht.

Bekijk dit plan
Img 1149

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Kinderen leren de kunst van het democratisch samenleven onder leiding van acteurs in de raadszaal van het stadhuis.

Bekijk dit plan
Banner citylab010

JONGEREN & TECHNIEK

In ons werk zien wij regelmatig het enthousiasme onder jongeren met betrekking tot techniek. Ons doel is informeel leren stimuleren en te combineren met de arbeidsmarkt, dit plan is een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid.

Bekijk dit plan
Li 400x400 logo

De Muren hebben Oren

In dit project ontmoeten Rotterdamse leerlingen tussen de 10-12 jaar uit diverse wijken van de stad elkaar en interviewen zij samen stadsgenoten over hun geschiedenis. Al deze persoonlijke verhalen verbinden de inwoners met elkaar en met Rotterdam.

Bekijk dit plan
Meer plannen