Ontdek › Plan

Een oplossing voor 'Thuiszitters'

Aangemaakt: 21 februari 2018

Heb hart voor onderwijs

Stichting Bloemfleur wil graag een school starten voor 'thuiszitters' waar door middel van een combinatie van zorg, creatieve ontwikkeling en onderwijs, maatwerk wordt geleverd.

Stichting Bloemfleur heeft al een dagactiviteitencentrum voor jongeren met autisme en heeft inmiddels ook een aantal leerplichtige leerlingen onder haar dak. Thuiszitters dus.
Deze leerlingen komen van verschillende VSO scholen.

De Stichting wil nu een 'extraneusklas' oprichten waar zorg en onderwijs voor deze leerlingen verenigd zijn. Deze extraneusklas is gekoppeld aan één school. Een deel van het geld dat het samenwerkingsverband Koers-VO beschikbaar heeft voor deze leerlingen zou dan ten goede komen aan het onderwijs van deze leerlingen bij Stichting Bloemfleur en een deel gaat naar de school waaraan de extraneusklas gekoppeld is. Deze school zorgt voor studiemateriaal en toetsen en toezicht. De leerlingen staan ingeschreven op die school zodat aan leerplicht wordt voldaan. Een PGB betaalt de zorg en begeleiding van de leerlingen. Zo wordt een zuivere inzet van middelen gewaarborgd.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam kent net als de rest van Nederland het probleem van thuiszitters. De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken stelde twee jaar geleden al vast dat bijna de helft van de thuiszitters een vorm van autisme hebben. Het is evident dat Rotterdam graag het probleem van de thuiztters wil oplossen. Afgelopen jaar is het aantal thuiszitters ondanks de invoering van Passend Onderwijs gelijk gebleven. Dit project zal voor een deel van de thuiszitters van Rotterdam een veilige en fijne oplossing bieden.

Waarom vernieuwend?

Een school als deze extraneusklas bestaat niet in Rotterdam. Jongeren met autisme die het niet redden in het reguliere onderwijs gaan naar het speciaal onderwijs. Als ze het daar niet redden houdt het op en dan komt zo'n leerling dus thuis te zitten. Stichting Bloemfleur laat die leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau leren. Eén op één begeleiding en creatieve ontwikkeling zijn daarbij cruciaal.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Istock 538026338

Doe mee

Organisatie: Stichting Bloemfleur

Contactpersoon: Sas Boot

Wij zoeken

Wij zoeken een nieuwe ruimte want de ruimte van Stichting Bloemfleur wordt te klein. Dan hebben we ook financiering voor de verhuizing nodig en voorfinanciering voor de doorstart zodat we in ieder geval de eerste twee jaar de lasten kunnen dragen.

Gerelateerde Plannen

Zuider Gymnasium

Het onderwijs beter aan laten sluiten bij de behoeften en de wensen van onze gymnasiumleerlingen uit Rotterdam-Zuid en omstreken. Wij willen onze leerlingen de kans geven om hun talenten te ontplooien in een veilige, uitdagende leeromgeving.

Bekijk dit plan
Family first

Super Family, gepassioneerde ondersteuning bij TOS

Een eerlijke kans voor kinderen met TOS in het reguliere onderwijs, gepassioneerde onderwijs- en opvoedingsondersteuning.

Bekijk dit plan
Calvijn business school rgb

Versterk je netwerk

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Bekijk dit plan
Beeld voor internet

Taal voor Mekaar

We zetten kinderen met een taalachterstand in hun kracht door gelijkere kansen te bieden op een succesvolle toekomst in onze samenleving.

Bekijk dit plan
Zuiderlokaal

ZuiderLokaal

Het bieden van extra taal en rekenlessen en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het PO en van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het VO in Rotterdam Zuid, voor wier ouders dit financieel onbereikbaar is.

Bekijk dit plan
1383758 1421285188084569 1395309728 n

Onderwijs van de 21e eeuw!

Een onderwijsysteem invoeren waarin ieder kind zich maximaal ontplooit, talent mag ontwikkelen en klaar is voor de toekomst.

Bekijk dit plan
Aanvraag

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Bekijk dit plan
Meer plannen