Ontdek › Plan

Een oplossing voor 'Thuiszitters'

Aangemaakt: 21 februari 2018

Heb hart voor onderwijs

Stichting Bloemfleur wil graag een school starten voor 'thuiszitters' waar door middel van een combinatie van zorg, creatieve ontwikkeling en onderwijs, maatwerk wordt geleverd.

Stichting Bloemfleur heeft al een dagactiviteitencentrum voor jongeren met autisme en heeft inmiddels ook een aantal leerplichtige leerlingen onder haar dak. Thuiszitters dus.
Deze leerlingen komen van verschillende VSO scholen.

De Stichting wil nu een 'extraneusklas' oprichten waar zorg en onderwijs voor deze leerlingen verenigd zijn. Deze extraneusklas is gekoppeld aan één school. Een deel van het geld dat het samenwerkingsverband Koers-VO beschikbaar heeft voor deze leerlingen zou dan ten goede komen aan het onderwijs van deze leerlingen bij Stichting Bloemfleur en een deel gaat naar de school waaraan de extraneusklas gekoppeld is. Deze school zorgt voor studiemateriaal en toetsen en toezicht. De leerlingen staan ingeschreven op die school zodat aan leerplicht wordt voldaan. Een PGB betaalt de zorg en begeleiding van de leerlingen. Zo wordt een zuivere inzet van middelen gewaarborgd.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam kent net als de rest van Nederland het probleem van thuiszitters. De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken stelde twee jaar geleden al vast dat bijna de helft van de thuiszitters een vorm van autisme hebben. Het is evident dat Rotterdam graag het probleem van de thuiztters wil oplossen. Afgelopen jaar is het aantal thuiszitters ondanks de invoering van Passend Onderwijs gelijk gebleven. Dit project zal voor een deel van de thuiszitters van Rotterdam een veilige en fijne oplossing bieden.

Waarom vernieuwend?

Een school als deze extraneusklas bestaat niet in Rotterdam. Jongeren met autisme die het niet redden in het reguliere onderwijs gaan naar het speciaal onderwijs. Als ze het daar niet redden houdt het op en dan komt zo'n leerling dus thuis te zitten. Stichting Bloemfleur laat die leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau leren. Eén op één begeleiding en creatieve ontwikkeling zijn daarbij cruciaal.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Istock 538026338

Doe mee

Organisatie: Stichting Bloemfleur

Contactpersoon: Sas Boot

Wij zoeken

Wij zoeken een nieuwe ruimte want de ruimte van Stichting Bloemfleur wordt te klein. Dan hebben we ook financiering voor de verhuizing nodig en voorfinanciering voor de doorstart zodat we in ieder geval de eerste twee jaar de lasten kunnen dragen.

Gerelateerde Plannen

Img 1149

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Kinderen leren de kunst van het democratisch samenleven onder leiding van acteurs in de raadszaal van het stadhuis.

Bekijk dit plan
Veerkracht010 gr

VEERKRACHT010

Onze jongeren van nu, zijn de Rotterdammers van morgen. Samen bouwen wij aan hun veerkracht en zelfredzaamheid

Bekijk dit plan
Img 0473

Plan Naschoolse Educatieve Activiteiten

Na school, op school en voor iedereen

Bekijk dit plan
F83ad43a c548 494b 97ee fe3273fa6c37

Schoolschaken op alle basisscholen in Rotterdam

Schaken op school. In het lesprogramma of na schooltijd in de groepen 3 t/m 6 van alle basisscholen in Rotterdam.

Bekijk dit plan
2016 10 13 photo 00000230

ROoster10

Meer jongeren haken af bij het reguliere onderwijs om sociale, emotionele, economische of culturele redenen. ROoster10 is hun huiskamer, luisterend oor en huiswerkbegeleiding.

Bekijk dit plan
Images 1

Fawaka Naschools Ondernemen

Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met duurzaam ondernemen. En daarmee zicht op een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Bekijk dit plan
Img 6344

"Maak nieuwsgierig onderwijs"

Een nieuw onderwijsconcept. Binnen -en buitenschools worden nieuwe kennis en vaardigheden gekoppeld aan innovatie op alle gebieden

Bekijk dit plan
Meer plannen