Ontdek › Plan

Entree Werk: een succesvolle start!

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Dus echt iedereen aan het werk

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Het Zadkine Startcollege is ervan overtuigd dat een pragmatische aanpak in nauwe samenwerking met het bedrijf, het verschil maakt voor kwetsbare jongeren. Een aanpak gericht op hetgeen wat je wel kan, het benutten van je sterke kanten en het ontwikkelen van jouw talenten in het bedrijf: Entree Werk!

Met Entree Werk krijgen jongeren in de regio Rotterdam een kans om hun startsituatie op de arbeidsmarkt te versterken. De doelstellingen zijn:
- Versterken van de startpositie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt
- Het ontwikkelen van een programma in samenwerking met het bedrijf gericht op werkend leren, waarbij iedere jongere een traject op maat aangeboden krijgt. Passend bij de talenten van de jongere (wat kan je wel?) en passend bij de werkgever (wat past er wel?).
- Creëren van een economische ontwikkeling bij werkgevers om kansen te bieden aan laagopgeleide jongeren door werk te creëren in samenwerking met meerdere bedrijven.

Waarom goed voor Rotterdam?

Van de ca. 7.500 jongeren in Rotterdam heeft 4.575 (61%) geen startkwalificatie. Dat maakt dat zij bijzonder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het is van belang om de krachten te bundelen en te staan voor kansen voor kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Entree Werk is het concept waarbij werkgevers, onderwijs en jongeren de handen samen ineenslaan om het verschil te maken. Iedere jongere verdient een kans in regio Groot Rijnmond!

Waarom vernieuwend?

De aanpak van Entree Werk richt zich op een leerwerktraject, waarin de samenwerking tussen werkgever, jongere en onderwijs centraal staan. Dit komt terug in zes bouwstenen:

1. Start samen met de werkgever: leerwerktraject op maat
2. Start met Entree Werk op maat: motivatie jongere centraal
3. Start met een Peercoach: jongeren voor jongeren begeleiding
4. Start met een Loopbaancoach in de leerwerkomgeving
5. Start succesvol bij de werkgever
6. Start met leven lang leren

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Entree werk

Doe mee

Organisatie: Zadkine

Contactpersoon: Jan Smallegange

Wij zoeken

Wij zoeken vrienden van Entree Werk, werkgevers die open staan voor deze vernieuwde aanpak. We zoeken ook ambassadeurs, wie zijn er beter in staat dan jongeren zelf om een beeld te geven van Entree Werk aan jongeren.

Gerelateerde Plannen

Talentsbook en ece

Talentvol 010 op Talentsbook

Door uitbreiding van Talentsbook en samenwerking met het Erasmus Centre for Entrepreneurship willen we meer Rotterdamse jongeren hun talenten laten inzetten zodat zij op natuurlijke manier werkervaring opdoen en geld verdienen.

Bekijk dit plan
Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan
Arbeidsmarkt

Overschie Werkt

Werkgelegenheidsproject door samenwerking met welzijnsorganisatie en lokale ondernemers.

Bekijk dit plan
Little star v1

Piccolo Stella

Het creeren van werkervaringsplaatsen voor zwakkeren op de arbeidsmarkt middels een suistanable businessmodel.

Bekijk dit plan
Logo 1

De WelWillers

Een groep uitkeringsgerechtigden gaan samen, met en voor elkaar aan de slag om zoveel mogelijk regulier betaalde arbeid te vinden

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan
Meer plannen