Ontdek › Plan

Experience LAB Rotterdam

Aangemaakt: 30 mei 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Jongeren met een chronische fysieke aandoening stimuleren naar een zelfstandige toekomst, door een lokaal netwerk te vormen dat draagvlak creëert en jongeren ondersteunt met als doel een duurzame werkplek te vinden voor deze jongeren.

Emma at Work is de enige organisatie in Nederland die zich over de hele groep jongeren met een chronische fysieke aandoening ontfermt, al vanaf 15 jaar en ongeacht of zij een uitkering ontvangen en/of in beeld zijn bij de gemeente. Sinds 2006 realiseerden wij landelijk 1000 plaatsingen. Dat is fantastisch, maar wij willen méér doen. De 150 aanmelding die wij jaarlijks krijgen uit de regio Rotterdam getuigen van een grote behoefte. Emma at Work wil in Rotterdam een Experience LAB openen; een lokaal netwerk van vrijwilligers, ambassadeurs, financiers, samenwerkingspartners en een (betaalde) consultant die er samen voor zorgen dat jaarlijks al deze jongeren, unieke ondersteuning kunnen krijgen in hun ontwikkeling en loopbaan! Door mensen samen te brengen vergroten we de bewustwording in de regio, ontsluiten we werkplekken en bieden we tegelijkertijd een plek waar deze kwetsbare maar in potentie krachtige jongeren zich kunnen ontwikkelen a.d.h.v. training, coaching en mentoring.

Waarom goed voor Rotterdam?

De jeugdwerkeloosheid onder ‘gezonde’ jongeren in Rotterdam is ongeveer 17%. Voor jongeren met een chronisch fysieke aandoening ligt dit percentage landelijk op ongeveer 45%. Zij vormen een substantieel deel van de groep werkloze jongeren. Veel jongeren met een chronische fysieke aandoening zijn niet in beeld bij gemeentes, omdat zij bijvoorbeeld (nog) geen uitkering ontvangen. Het Experience LAB van Emma at Work ondersteunt hen, door ontwikkeling te stimuleren en arbeidsplekken te realiseren.

Waarom vernieuwend?

Het Experience LAB is vernieuwend omdat actief de samenwerking wordt gezocht met verschillende partijen, van werkgevers tot trainers, die ieder een eigen bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van de jongere en het ontsluiten van de lokale arbeidsmarkt voor deze groep jongeren. Deze sterke regionale samenwerking creëert een draagvlak dat zich als een olievlek zal uitbreiden, en daarmee ook zijn uitwerking zal hebben op andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Robin   emma at work

Doe mee

Organisatie: Emma at Work

Contactpersoon: Marthe de Win

Wij zoeken

Wij zoeken startfinanciering én lokale ondernemers (en andere enthousiastelingen) die met ons een lokaal netwerk in Rotterdam willen gaan bouwen!

Gerelateerde Plannen

Schoenfabriek wim 1953

Stadswerker

Wij geven mensen de kans om op een van onze projecten aan het werk te gaan. Op basis van hun competenties zorgen wij voor de match naar diverse werkgevers.

Bekijk dit plan
Img 5126

GEEN woorden maar BEELDEN

Dit plan helpt iedereen aan een baan dmv beelden!

Bekijk dit plan
Irk nedir

Geen woorden maar dagelijkse daden

Steve werkt met swipes, likes, een leuke vraag, een kleine opdracht of prikkelende opmerking. Gedurende ons FAST-programma vitaliseert, motiveert en prepareert Steve dagelijks kandidaten zodanig d persoonlijke doorbraken worden gerealiseerd.

Bekijk dit plan
Afbeelding link2work

Link2Work 2.0

Maatwerk coachingstraject voor uitgevallen Rotterdamse jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 27 jaar. Het doel is zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitstromen naar een betaalde baan, stage of opleiding.

Bekijk dit plan

Project Bijstand

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Bekijk dit plan
Vangnet

Vangnetovereenkomst

Basisinkomen via een private Vangnetovereenkomst

Bekijk dit plan
Meer plannen