Ontdek › Plan

Experience LAB Rotterdam

Aangemaakt: 30 mei 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Jongeren met een chronische fysieke aandoening stimuleren naar een zelfstandige toekomst, door een lokaal netwerk te vormen dat draagvlak creëert en jongeren ondersteunt met als doel een duurzame werkplek te vinden voor deze jongeren.

Emma at Work is de enige organisatie in Nederland die zich over de hele groep jongeren met een chronische fysieke aandoening ontfermt, al vanaf 15 jaar en ongeacht of zij een uitkering ontvangen en/of in beeld zijn bij de gemeente. Sinds 2006 realiseerden wij landelijk 1000 plaatsingen. Dat is fantastisch, maar wij willen méér doen. De 150 aanmelding die wij jaarlijks krijgen uit de regio Rotterdam getuigen van een grote behoefte. Emma at Work wil in Rotterdam een Experience LAB openen; een lokaal netwerk van vrijwilligers, ambassadeurs, financiers, samenwerkingspartners en een (betaalde) consultant die er samen voor zorgen dat jaarlijks al deze jongeren, unieke ondersteuning kunnen krijgen in hun ontwikkeling en loopbaan! Door mensen samen te brengen vergroten we de bewustwording in de regio, ontsluiten we werkplekken en bieden we tegelijkertijd een plek waar deze kwetsbare maar in potentie krachtige jongeren zich kunnen ontwikkelen a.d.h.v. training, coaching en mentoring.

Waarom goed voor Rotterdam?

De jeugdwerkeloosheid onder ‘gezonde’ jongeren in Rotterdam is ongeveer 17%. Voor jongeren met een chronisch fysieke aandoening ligt dit percentage landelijk op ongeveer 45%. Zij vormen een substantieel deel van de groep werkloze jongeren. Veel jongeren met een chronische fysieke aandoening zijn niet in beeld bij gemeentes, omdat zij bijvoorbeeld (nog) geen uitkering ontvangen. Het Experience LAB van Emma at Work ondersteunt hen, door ontwikkeling te stimuleren en arbeidsplekken te realiseren.

Waarom vernieuwend?

Het Experience LAB is vernieuwend omdat actief de samenwerking wordt gezocht met verschillende partijen, van werkgevers tot trainers, die ieder een eigen bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van de jongere en het ontsluiten van de lokale arbeidsmarkt voor deze groep jongeren. Deze sterke regionale samenwerking creëert een draagvlak dat zich als een olievlek zal uitbreiden, en daarmee ook zijn uitwerking zal hebben op andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Robin   emma at work

Doe mee

Organisatie: Emma at Work

Contactpersoon: Marthe de Win

Wij zoeken

Wij zoeken startfinanciering én lokale ondernemers (en andere enthousiastelingen) die met ons een lokaal netwerk in Rotterdam willen gaan bouwen!

Gerelateerde Plannen

'T WERKT!

zet cultuur, erfgoed en ondernemerschap in om langdurig werklozen te helpen aan betaald werk. Deelnemers volgen een intensief, persoonlijk programma van 6-8 weken (o.m. coaching, workshops en trainingen)

Bekijk dit plan

Groen Rekruten @ CityLab010

Deze (nieuwe) business case richt zich op het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen met een taalachterstand bij het scoren

Bekijk dit plan
Verbindingsofficier 3

High Performance Solide Plus

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Bekijk dit plan
2018 10 23 14 50 46

Game and Work / Speak

Mensen met een achterstand op o.a taal aan het werk helpen door middel van games

Bekijk dit plan
Hiretime2

HireTime

Solliciteren toegankelijker maken voor iedereen, door de sollicitatieprocessen van bedrijven te versimpelen via een (web)app. Dit vertaalt zich in de gebruiksvriendelijke HireTime app voor kandidaten om te kunnen solliciteren.

Bekijk dit plan

Ben jij werkfit?

Voor iedere burger in Rotterdam, die het recht heeft op een eerlijke kans om aan zichzelf te werken en werkfit te worden.

Bekijk dit plan

Opleider in de wijk!

Gratis opleidingen in toegangkelijk locaties (Afrikaanderwijk) voor kansloze werklozen en voor de minima's die willen doorstromen.

Bekijk dit plan
Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Meer plannen