Ontdek › Plan

FashionLab Rotterdam

Aangemaakt: 23 april 2018

Cultuur als vernieuwende kracht

Fashion Lab Rotterdam is een innovatieve en creatieve werkplaats voor verschillende doelgroepen om elkaar te versterken, ondersteunen, samen te werken en ervaring op kunnen doen.

Fashion Lab Rotterdam bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:
- Een fashion lab met benodigde machines om een productie op klein- en middelgrote
schaal te realiseren zoals o.a. ( verschillende (naai)machines, diverse printers, zeefdrukmachines, borduurmachines en meer)
- Een kinderopvang voor de mensen die bij fashion lab o.a. werken, stage lopen of
vrijwilligerswerk verrichten en geen opvang hebben of deze kunnen betalen, hebben de mogelijkheid om hun kinderen daar bij de opvang te plaatsen. Dit onderdeel heeft voordelen voor iedereen, omdat de vrijwilligers geen recht hebben op kinderopvang op deze manier toch kunnen participeren en ook voor de mensen die daar werken, stage lopen of vrijwilligers werk doen, is het prettig om dicht bij hun kinderen te zijn

Waarom goed voor Rotterdam?

FashionLab Rotterdam is goed voor Rotterdam, omdat het een creatieve oplossing is en ook aanbied voor mensen die o.a.werkloos zijn en verplicht moeten participeren, stagiaires die geen stage plek kunnen vinden en andere doelgroepen zoals (mode) studenten voor een experimentele plaats voor o.a. afstudeerprojecten en (startende) ondernemers die een volledige (kledingproductie willen realiseren op klein- of middelgroot niveau. Wij verwelkomen iedereen die graag wilt helpen om elkaar te versterken.

Waarom vernieuwend?

FashionLab is vernieuwend door o.a. de combinatie van verschillende textiel machines die aanwezig zijn in het Lab. Er is momenteel in Rotterdam niets gelijksoortig te vinden, dat ook voor veel verschillende doelgroepen bereikbaar is. En de combinatie met een inhouse kinderopvang is bijzonder, zodat de betreffende mensen die daar o.a. stage lopen, vrijwilligerswerk verrichten en of werk/ ervaring opdoen, de optie hebben om hun kinderen daar te plaatsen en zo dichtbij hun kinderen zijn.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: Stichting Fashion Infinity

Contactpersoon: S. N. Polak

Wij zoeken

Ik ben o.a. op zoek naar Financiële hulp, hulp bij het vinden van een geschikte locatie en advies m.b.t. het samenwerken met gemeentelijke instellingen.

Gerelateerde Plannen

Daydream sideview

Daydream

Een donkere, zachte ruimte waarin zakenlui tussen de werkuren door kunnen genieten van muziek en visuals, gebaseerd op de brainwave entertainment voor een optimaal resultaat. Rust en ruimte staan centraal.

Bekijk dit plan
Architectuurroute 'rondje rotterdam' met leerlingen van accent 'de rotterdam.1

New Futuristic Minds

Een event over mode, lifestyl, kunst, innovatie, duurzaamheid, architectuur van Rotterdam en stad van mogelijkheden de boventoon voeren.

Bekijk dit plan
Screen shot 2018 04 13 at 2.47.36 pm

pluswhat programma

Het pluswhat programma werkt met jongeren om hun talenten en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen dmv (audio)visuele projecten.

Bekijk dit plan
Sweet spot

From Black Spot to Sweet Spot

10 bedrijven worden gekoppeld aan 10 kunstenaars. Samen onderzoeken ze creativiteit en ondernemerschap.

Bekijk dit plan
Flow

FLOW

Ontwikkeling een serious game gericht op verlichting van problemen van kinderen met autisme spectrum problemen (ASP).

Bekijk dit plan
Skarlokaal kids

SKARlokaal

SKARlokaal is een vorm van “embedded kunstenaarschap”: kunstenaars huren leegstaande ruimten in of nabij een school, en gaan vandaaruit een langdurige relatie aan met school en omgeving.

Bekijk dit plan
Vt museum rdam 01 web

Cultuurwerkplaats

Het ontwikkelen van het product cultuurwerkplaats middels 2 pilots: Bewoners en culturele ondernemers uit de buurt werken samen aan het verbeteren van de sociale en economische situatie van de wijk en hun bewoners.

Bekijk dit plan
Stadspodium knitting in the city 28 augustus fotografie joline van den oever dsc 0497

Een Granny's Finest club in iedere wijk van Rotterdam

De handwerkclub en het designermerk van Granny's Finest zijn middelen om ouderen maar ook generaties op laagdrempelige wijze bij elkaar te brengen. Hierdoor wordt eenzaamheid onder ouderen voorkomen.

Bekijk dit plan
Meer plannen