Ontdek › Plan

Fawaka Naschools Ondernemen

Subsidie toegekend € 50.000,00

Aangemaakt: 31 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met duurzaam ondernemen. En daarmee zicht op een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Het is onze overtuiging dat bestrijden van ontwikkelingsachterstand van kinderen in de allereerste plaats tot doel moet hebben hen te helpen hun talenten te ontdekken. Dat talent komt niet (altijd) tot ontwikkeling in een mooie kantoorbaan of nuttig werk in de thuiszorg, banen waar de arbeidsvoorwaarden weliswaar goed geregeld maar de vrijheid en ontwikkelingskansen beperkt zijn. De samenleving vraagt en biedt veel meer dan dat. Bovendien: veel van de kinderen die vandaag niet goed mee kunnen komen in ons schoolsysteem gedijen morgen als de beste als ze in zelfstandigheid hun boterham kunnen verdienen. Wij zien in ondernemerschap dan ook een krachtige mogelijkheid voor deze kinderen om hun leven succesvol vorm te geven. En willen daarom Rotterdamse basisschoolkinderen kennis laten maken met duurzaam ondernemerschap als onderdeel van een naschools activiteitenaanbod. Leerlingen zetten zelf bedrijfjes op en maken kennis met alle aspecten van duurzaam ondernemerschap.

Waarom goed voor Rotterdam?

Kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen lopen het risico die achterstand nooit meer in te lopen. Uit onderzoek blijkt dat de harde werkelijkheid is dat de ingelopen achterstand gaandeweg de schooltijd vaak weer oploopt en niet duurzaam blijkt te zijn. Zeker in Rotterdam is duurzaam ondernemerschap een perspectief voor juist deze kinderen.

Waarom vernieuwend?

In het schoolcurriculum is de tijd beperkt zeker daar waar kinderen van ver moeten komen om aan te haken in de complexe samenleving van vandaag. Het aanbod aan naschoolse opvang is vooral gericht op aangename vrijetijdsbesteding. We willen een generatie van zelfstandige bewuste wereldburgers die niet alleen praat over problemen, maar ook er iets aan durft te doen. Ons aanbod aan naschoolse activiteiten vult dit gat.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Images 1

Doe mee

Organisatie: Stichting Peuter & Co

Contactpersoon: Heinz Schiller

Gerelateerde Plannen

Futureflextaglined

Future Flex

Willen we ons onderwijs verbeteren en met de tijd mee laten gaan, dan valt of staat dit met voldoende professionele ruimte voor leraren om hiermee aan de slag te gaan. Daar zetten we op in met de pilot 'Future Flex'.

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan
Ms 1op1 coaching challengesports 1793

Time-out, Rebound!

Schooluitval voorkomen d.m.v. van een Time-Out Traject voor leerlingen van Rotterdamse MBO Startcolleges en voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Poster rotterdams po debat 2017

Leren debatteren voor het Rotterdamse basisonderwijs

De verbinding van burgerschap en Rotterdam in het toekomstgericht onderwijs.

Bekijk dit plan
F83ad43a c548 494b 97ee fe3273fa6c37

Schoolschaken op alle basisscholen in Rotterdam

Schaken op school. In het lesprogramma of na schooltijd in de groepen 3 t/m 6 van alle basisscholen in Rotterdam.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan

AL DOENDE, LEER JE

Het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en het werken aan een beter toekomstperspectief voor leerlingen van het Mbo door het bieden van een baan of hen te begeleiden naar een voor hun passend onderwijs.

Bekijk dit plan
Meer plannen