Ontdek › Plan

Fawaka Naschools Ondernemen

Subsidie toegekend € 50.000,00

Aangemaakt: 31 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met duurzaam ondernemen. En daarmee zicht op een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Het is onze overtuiging dat bestrijden van ontwikkelingsachterstand van kinderen in de allereerste plaats tot doel moet hebben hen te helpen hun talenten te ontdekken. Dat talent komt niet (altijd) tot ontwikkeling in een mooie kantoorbaan of nuttig werk in de thuiszorg, banen waar de arbeidsvoorwaarden weliswaar goed geregeld maar de vrijheid en ontwikkelingskansen beperkt zijn. De samenleving vraagt en biedt veel meer dan dat. Bovendien: veel van de kinderen die vandaag niet goed mee kunnen komen in ons schoolsysteem gedijen morgen als de beste als ze in zelfstandigheid hun boterham kunnen verdienen. Wij zien in ondernemerschap dan ook een krachtige mogelijkheid voor deze kinderen om hun leven succesvol vorm te geven. En willen daarom Rotterdamse basisschoolkinderen kennis laten maken met duurzaam ondernemerschap als onderdeel van een naschools activiteitenaanbod. Leerlingen zetten zelf bedrijfjes op en maken kennis met alle aspecten van duurzaam ondernemerschap.

Waarom goed voor Rotterdam?

Kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen lopen het risico die achterstand nooit meer in te lopen. Uit onderzoek blijkt dat de harde werkelijkheid is dat de ingelopen achterstand gaandeweg de schooltijd vaak weer oploopt en niet duurzaam blijkt te zijn. Zeker in Rotterdam is duurzaam ondernemerschap een perspectief voor juist deze kinderen.

Waarom vernieuwend?

In het schoolcurriculum is de tijd beperkt zeker daar waar kinderen van ver moeten komen om aan te haken in de complexe samenleving van vandaag. Het aanbod aan naschoolse opvang is vooral gericht op aangename vrijetijdsbesteding. We willen een generatie van zelfstandige bewuste wereldburgers die niet alleen praat over problemen, maar ook er iets aan durft te doen. Ons aanbod aan naschoolse activiteiten vult dit gat.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Images 1

Doe mee

Organisatie: Stichting Peuter & Co

Contactpersoon: Heinz Schiller

Gerelateerde Plannen

Imc basis logo

IMC Basis Rotterdam

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nú wat later is

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spel-IQoké-activiteiten voor (hoog) begaafde kinderen!

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan

4 YOU

Kinderen een kans geven op eigen ontplooiing in cultuur,dans,toneel,muziek en ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoeding

Bekijk dit plan
Img 1149

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Kinderen leren de kunst van het democratisch samenleven onder leiding van acteurs in de raadszaal van het stadhuis.

Bekijk dit plan
Img 0474

De Ouder en Kind Academie

‘Good parenting at home’ is de belangrijkste bijdrage van ouders aan schoolsucces

Bekijk dit plan
Hetadviesbureau small

Het Adviesbureau.

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO van scholen in Rotterdam gaan werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers.

Bekijk dit plan
Aanvraag

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Bekijk dit plan
Meer plannen