Ontdek › Plan

FLARE

Aangemaakt: 31 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Onderwijs instellingen en bewoners van Rotterdam bekend maken met het nieuwe leren d.m.v. Microsoft Hololens.

De toekomst mogelijkheden voor het onderwijs en trainingen (on the job) lijken veelbelovend. Microsoft heeft een 3D bril (een complete computer waar Windows 10 op draait) ontwikkeld genaamd de HoloLens waarmee er hologrammen/virtuele beelden gecombineerd worden met de echte wereld.
Door te stimuleren en kennis te laten maken met de HoloLens van Microsoft bieden wij jongeren, studenten en organisaties een reikende hand vanuit de toekomst. Wij willen hun een plek/locatie/mogelijkheden bieden, waarbij zij i.c.m de Microsoft HoloLens kosteloos leren programmeren/ontwikkelen en perspectief krijgen. De mogelijkheden van trainingssituaties en toepassingen exploiteren op dit innovatieve apparaat.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam staat dit jaar in het teken van onderwijs, een logische stap is innovatie implementeren in het onderwijs.
Door vrijwilligers (vormgevers en IT-ers) als begeleiders bij het ontwikkelen voor de HoloLens, maken wij Rotterdam klaar voor de toekomst.
Een conclusie van IBM “Met e-learning wordt 5 keer zoveel kennis opgedaan binnen dezelfde tijd”. Studenten leren sneller, makkelijker en leuker. De HoloLens is een vervolg op e-learning waarbij de praktijk ervaring tastbaarder wordt.

Waarom vernieuwend?

Het is een verbetering als pupillen zich stimulerender wijs de stoffen in de praktijk (virtueel) uitvoeren. Het is tastbaarder als leerlingen de oorzaak van een natuurramp virtueel kan zien. Of het menselijke anatomie tijdens biologieles, met de HoloLens virtueel 3D en interactief door de lagen van de huid, spieren, bloedvaten en organen kan bewegen, of zelfs te opereren.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Estudiar medicina

Doe mee

Organisatie: Stichting Art & Culture Foundation

Contactpersoon: Daniel Ramos dos Santos

Wij zoeken

Het idee is dat wij als Rotterdammers elkaar helpen en samen tot nieuwe ontwikkelingen komen. Dit kunnen wij uiteraard niet zonder professionele hulp vanuit het bedrijfsleven, freelancers maar ook studenten die als vrijwilligers of tegen een vergoeding deel willen nemen aan het ontwikkelen van onderwijs in Rotterdam. We gaan de uitdaging aan met Kunst Academies, Hogeschool Rotterdam, InHolland, Erasmus Universiteit (programmeurs, designers en game ontwikkelaars), Rotterdamse bedrijven met hart voor vernieuwing. Maar ook met hobbyisten die affiniteit hebben met de HoloLens. Om mooie toepassingen en initiatieven te ontwikkelen voor de Hololens die binnen het onderwijs toegevoegde waarde creëren.
Om dit te realiseren hebben wij financiële draagkracht nodig. Met een eigen bijdrage, subsidie aanvraag en steun vanuit onderwijs instellingen, willen wij krachtige apparatuur aan schaffen zoals; laptops, software en de Hololens.
Samenwerking: - C# programmeurs: Onderwijs instellingen
- Game Developers: - Microsoft Nederland - 3D Animators - DeCultuurSchool & DigitalPlay Ground - Rotterdampas

Gerelateerde Plannen

PCB ZALMPLAAT Onderwijs inclusief

We kunnen in de school preventief passende hulp bieden zodat we uitval voorkomen en leerlingen in hun kracht zetten.

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Shutterstock 95571682

Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE

Taalontwikkeling van kinderen op de VVE verbetert door kwalitatief goed taalaanbod. Hogeschool Rotterdam, ZOLORO en drie VVE-lokaties ontwikkelen ‘Taal Vooraan’, waarin pedagogisch medewerkers on-the-job gecoacht worden.

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen.

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan

Zuider Gymnasium

Het onderwijs beter aan laten sluiten bij de behoeften en de wensen van onze gymnasiumleerlingen uit Rotterdam-Zuid en omstreken. Wij willen onze leerlingen de kans geven om hun talenten te ontplooien in een veilige, uitdagende leeromgeving.

Bekijk dit plan
Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

IMC Basis op de Talmaschool

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Bekijk dit plan
Veerkracht010 gr

VEERKRACHT010

Onze jongeren van nu, zijn de Rotterdammers van morgen. Samen bouwen wij aan hun veerkracht en zelfredzaamheid

Bekijk dit plan
Meer plannen