Ontdek › Plan

Future Flex

Aangemaakt: 15 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Willen we ons onderwijs verbeteren en met de tijd mee laten gaan, dan valt of staat dit met voldoende professionele ruimte voor leraren om hiermee aan de slag te gaan. Daar zetten we op in met de pilot 'Future Flex'.

We willen twee hardnekkige pijnpunten in het onderwijs aanpakken:

1) Te hoge (ervaren) werkdruk
2) Te weinig ruimte voor professionalisering

We zijn ervan overtuigd dat de ervaring van een (te) hoge werkdruk van leraren voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door een gebrek aan vrije speelruimte voor professionele invulling. We zoeken de oplossing dan ook niet in structureel méér uren voor leraren, maar juist in de meer flexibele invulling van de bestaande uren. Leraren moeten weer de regie over de eigen tijd terugkrijgen. Zo willen we de ervaring van opgelegde werkdruk verlagen.

Een randvoorwaarde hiervoor is dat schoolleiders hun leraren in staat stellen om deze professionele speelruimte in te richten. In deze pilot in het voortgezet onderwijs zullen we dan ook schoolleiding én leraren vragen om samen leidende principes te ontdekken en definiëren voor een ideale professionele speelruimte. Hiermee ambiëren we dat een lerende cultuur op deze scholen gemeengoed wordt.

Waarom goed voor Rotterdam?

We willen Rotterdam meer aantrekkelijk maken voor leraren. Laten we jonge leraren die vol energie en ideeën van een opleiding af komen, uitnodigen om deze energie en ideeën de ruimte te geven in ons Rotterdamse onderwijs. En laten we hen verwelkomen in een professionele omgeving waarin leraren én schoolleiding deze speelruimte samen vormgeven.

Waarom vernieuwend?

Future Flex helpt leraren en schoolleiding samen de speelruimte vorm te geven die nodig is voor een lerende cultuur. We maken gebruik van innovatieve 'game thinking' technieken om hen te helpen op systeemniveau te verkennen hoe dit kan worden ingebed in de schoolorganisatie.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Futureflextaglined

Doe mee

Organisatie: Playspace

Contactpersoon: Bruno Setola

Wij zoeken

We zijn op zoek naar scholen die tijd en middelen willen investeren om mee te draaien in deze pilot, vanaf september 2017.

Per school doorlopen we een apart traject waarbij we uitgaan van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers per sessie. De drie Future Flex fasen (zie bijlage) zullen neerkomen op drie sessies van een dagdeel (blok) van minimaal 4 uur en een aanvullende sessie van 4 uur voor evaluatie. We verwachten van de deelnemende scholen dus dat de deelnemers vier keer een halve dag worden vrijgemaakt van hun dagelijks werk. Deze dagdelen kunnen goed gecombineerd worden tot volledige dagen, hetgeen wellicht praktisch is (bijvoorbeeld als invulling programma van de jaarlijkse onderwijsdag).

We zullen een subsidieaanvraag doen bij CityLab voor de organisatie en realisatie van de workshops. Waar mogelijk vragen we de scholen om in geld (bv deelbudget jaarlijkse onderwijsdag) of in natura (uren deelnemers, locatie, etc.) hierin te investeren.

Momenteel is er serieuze interesse vanuit twee scholen in Rotterdam, maar we hebben nog ruimte voor een derde. Neem dus contact op als je interesse hebt.

Gerelateerde Plannen

Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

IMC Basis op de Talmaschool

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Bekijk dit plan

AL DOENDE, LEER JE

Het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en het werken aan een beter toekomstperspectief voor leerlingen van het Mbo door het bieden van een baan of hen te begeleiden naar een voor hun passend onderwijs.

Bekijk dit plan

Jeugdacademie Rotterdam

Jeugdacademie Rotterdam is een platform voor jongeren van 12 t/m 16 die geïnteresseerd zijn in filosofie, kunst en wetenschap.

Bekijk dit plan
Img 2268

Gedijen aan de Maas

Jongerencoachen in een warme, positieve motiverende omgeving.Natuurlijk opvoeden in een tweede thuishuis.

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 05 31 om 16.28.55

De Gamer 010

De Gamer is een interactieve energie-opwekkende speelvloer voor schoolpleinen. Met hulp van CityLab010 ontwikkelen we een lesprogramma voor Rotterdamse scholen waarbij kinderen al bewegend leren over duurzaamheid, wetenschap en techniek.

Bekijk dit plan
Img 0473

Plan Naschoolse Educatieve Activiteiten

Na school, op school en voor iedereen

Bekijk dit plan
Meer plannen