Ontdek › Plan

Future Flex

Aangemaakt: 15 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Willen we ons onderwijs verbeteren en met de tijd mee laten gaan, dan valt of staat dit met voldoende professionele ruimte voor leraren om hiermee aan de slag te gaan. Daar zetten we op in met de pilot 'Future Flex'.

We willen twee hardnekkige pijnpunten in het onderwijs aanpakken:

1) Te hoge (ervaren) werkdruk
2) Te weinig ruimte voor professionalisering

We zijn ervan overtuigd dat de ervaring van een (te) hoge werkdruk van leraren voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door een gebrek aan vrije speelruimte voor professionele invulling. We zoeken de oplossing dan ook niet in structureel méér uren voor leraren, maar juist in de meer flexibele invulling van de bestaande uren. Leraren moeten weer de regie over de eigen tijd terugkrijgen. Zo willen we de ervaring van opgelegde werkdruk verlagen.

Een randvoorwaarde hiervoor is dat schoolleiders hun leraren in staat stellen om deze professionele speelruimte in te richten. In deze pilot in het voortgezet onderwijs zullen we dan ook schoolleiding én leraren vragen om samen leidende principes te ontdekken en definiëren voor een ideale professionele speelruimte. Hiermee ambiëren we dat een lerende cultuur op deze scholen gemeengoed wordt.

Waarom goed voor Rotterdam?

We willen Rotterdam meer aantrekkelijk maken voor leraren. Laten we jonge leraren die vol energie en ideeën van een opleiding af komen, uitnodigen om deze energie en ideeën de ruimte te geven in ons Rotterdamse onderwijs. En laten we hen verwelkomen in een professionele omgeving waarin leraren én schoolleiding deze speelruimte samen vormgeven.

Waarom vernieuwend?

Future Flex helpt leraren en schoolleiding samen de speelruimte vorm te geven die nodig is voor een lerende cultuur. We maken gebruik van innovatieve 'game thinking' technieken om hen te helpen op systeemniveau te verkennen hoe dit kan worden ingebed in de schoolorganisatie.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Futureflextaglined

Doe mee

Organisatie: Playspace

Contactpersoon: Bruno Setola

Wij zoeken

We zijn op zoek naar scholen die tijd en middelen willen investeren om mee te draaien in deze pilot, vanaf september 2017.

Per school doorlopen we een apart traject waarbij we uitgaan van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers per sessie. De drie Future Flex fasen (zie bijlage) zullen neerkomen op drie sessies van een dagdeel (blok) van minimaal 4 uur en een aanvullende sessie van 4 uur voor evaluatie. We verwachten van de deelnemende scholen dus dat de deelnemers vier keer een halve dag worden vrijgemaakt van hun dagelijks werk. Deze dagdelen kunnen goed gecombineerd worden tot volledige dagen, hetgeen wellicht praktisch is (bijvoorbeeld als invulling programma van de jaarlijkse onderwijsdag).

We zullen een subsidieaanvraag doen bij CityLab voor de organisatie en realisatie van de workshops. Waar mogelijk vragen we de scholen om in geld (bv deelbudget jaarlijkse onderwijsdag) of in natura (uren deelnemers, locatie, etc.) hierin te investeren.

Momenteel is er serieuze interesse vanuit twee scholen in Rotterdam, maar we hebben nog ruimte voor een derde. Neem dus contact op als je interesse hebt.

Gerelateerde Plannen

Kies Je Koers

Achttienjarige studenten worden met behulp van onze online tool “Kies je koers” beter voorbereid op hun leven na school!

Bekijk dit plan
Logo

The Science Tour & Junior ScienceBattle

Middelbare scholieren helpen bij hun profielkeuze en hun profielwerkstuk laten presenteren voor een publiek in het theater.

Bekijk dit plan
Logo dit is talent

DIT IS TALENT

Versneld afgestudeerd HBO-ers opleiden tot startbekwaam groepsleerkracht in het basisonderwijs voor de gemeente Rotterdam.

Bekijk dit plan
Ms 1op1 coaching challengesports 1793

Time-out, Rebound!

Schooluitval voorkomen d.m.v. van een Time-Out Traject voor leerlingen van Rotterdamse MBO Startcolleges en voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Citylab afb

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP CKV, ROTTERDAM

Rotterdam is de eerste stad in NL waar docenten ckv en educatoren van culturele instellingen zelf, samen, hun professionalisering gaan versterken.

Bekijk dit plan
Family first

Super Family, gepassioneerde ondersteuning bij TOS

Een eerlijke kans voor kinderen met TOS in het reguliere onderwijs, gepassioneerde onderwijs- en opvoedingsondersteuning.

Bekijk dit plan
Meer plannen