Ontdek › Plan

Future Flex

Aangemaakt: 15 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Willen we ons onderwijs verbeteren en met de tijd mee laten gaan, dan valt of staat dit met voldoende professionele ruimte voor leraren om hiermee aan de slag te gaan. Daar zetten we op in met de pilot 'Future Flex'.

We willen twee hardnekkige pijnpunten in het onderwijs aanpakken:

1) Te hoge (ervaren) werkdruk
2) Te weinig ruimte voor professionalisering

We zijn ervan overtuigd dat de ervaring van een (te) hoge werkdruk van leraren voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door een gebrek aan vrije speelruimte voor professionele invulling. We zoeken de oplossing dan ook niet in structureel méér uren voor leraren, maar juist in de meer flexibele invulling van de bestaande uren. Leraren moeten weer de regie over de eigen tijd terugkrijgen. Zo willen we de ervaring van opgelegde werkdruk verlagen.

Een randvoorwaarde hiervoor is dat schoolleiders hun leraren in staat stellen om deze professionele speelruimte in te richten. In deze pilot in het voortgezet onderwijs zullen we dan ook schoolleiding én leraren vragen om samen leidende principes te ontdekken en definiëren voor een ideale professionele speelruimte. Hiermee ambiëren we dat een lerende cultuur op deze scholen gemeengoed wordt.

Waarom goed voor Rotterdam?

We willen Rotterdam meer aantrekkelijk maken voor leraren. Laten we jonge leraren die vol energie en ideeën van een opleiding af komen, uitnodigen om deze energie en ideeën de ruimte te geven in ons Rotterdamse onderwijs. En laten we hen verwelkomen in een professionele omgeving waarin leraren én schoolleiding deze speelruimte samen vormgeven.

Waarom vernieuwend?

Future Flex helpt leraren en schoolleiding samen de speelruimte vorm te geven die nodig is voor een lerende cultuur. We maken gebruik van innovatieve 'game thinking' technieken om hen te helpen op systeemniveau te verkennen hoe dit kan worden ingebed in de schoolorganisatie.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Futureflextaglined

Doe mee

Organisatie: Playspace

Contactpersoon: Bruno Setola

Wij zoeken

We zijn op zoek naar scholen die tijd en middelen willen investeren om mee te draaien in deze pilot, vanaf september 2017.

Per school doorlopen we een apart traject waarbij we uitgaan van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers per sessie. De drie Future Flex fasen (zie bijlage) zullen neerkomen op drie sessies van een dagdeel (blok) van minimaal 4 uur en een aanvullende sessie van 4 uur voor evaluatie. We verwachten van de deelnemende scholen dus dat de deelnemers vier keer een halve dag worden vrijgemaakt van hun dagelijks werk. Deze dagdelen kunnen goed gecombineerd worden tot volledige dagen, hetgeen wellicht praktisch is (bijvoorbeeld als invulling programma van de jaarlijkse onderwijsdag).

We zullen een subsidieaanvraag doen bij CityLab voor de organisatie en realisatie van de workshops. Waar mogelijk vragen we de scholen om in geld (bv deelbudget jaarlijkse onderwijsdag) of in natura (uren deelnemers, locatie, etc.) hierin te investeren.

Momenteel is er serieuze interesse vanuit twee scholen in Rotterdam, maar we hebben nog ruimte voor een derde. Neem dus contact op als je interesse hebt.

Gerelateerde Plannen

Veerkracht010 gr

VEERKRACHT010

Onze jongeren van nu, zijn de Rotterdammers van morgen. Samen bouwen wij aan hun veerkracht en zelfredzaamheid

Bekijk dit plan

Flippen in Rotterdam; actieve leerlingen in de klas!

De leerling en docent creëren samen in een theaterlab kunstgeschiedenis instructiefilmpjes voor het voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
Afbeelding1

YCADEMY010 | gerse koppen

Openbare academie voor het versterken van (over)levensvaardigheden

Bekijk dit plan
Citylab 2018

Huiswerkbegeleiding en sporten in samenwerking

Ouders / buurtbewoners worden in samenwerking met de Valentijnschool en SportSchool010 opgeleid tot huiswerkbegeleider van basisschoolkinderen. Huiswerk maken en sporten m.m.v. ouders zelf!

Bekijk dit plan
Img 0013

Veerkracht Huis

Een compleet programma voor ouders die hun integrale persoonlijke groei zal ondersteunen om veilige gezinnen te versterken

Bekijk dit plan
Makerspace

Makerspace in de bieb!

Bibliotheek Rotterdam heeft met de Makerspace het primaire doel om jeugd en jongeren in aanraking te brengen met nieuwe (maak)technieken, hen door (o.a.) workshops kennis te laten maken met en enthousiasmeren voor moderne techniek en maakcultuur.

Bekijk dit plan
Meer plannen