Ontdek › Plan

Gelukkige scholen op Zuid

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Heb hart voor onderwijs

Geluk implementeren op de basisscholen in Zuid door middel van de gelukskoffermethodiek.

Geluk is een belangrijk thema en vanuit de positieve psychologie is er veel bekend wat kan bijdragen aan het vergroten van je eigen (en andermans) geluk. Carla de Boer heeft hier een wetenschappelijk onderbouwde lesmethode van gemaakt voor basisscholen, de gelukskoffer. De scholen op Zuid werken hier nog niet mee en dat is eeuwig zonde. Naast dat het zorgt voor leuke lesstof zet het ook tot denken en veranderen bij de leerkracht. De leerlingen gaan leren welke interventies je kunt inzetten en gaan ook iets doen voor de ander.

Waarom goed voor Rotterdam?

Gelukkige scholen zorgen voor gelukkige leerlingen en dit draagt bij tot een gelukkiger Rotterdam. Geluk werkt preventief tegen pesten, uitsluiting (radicalisering), schooluitval, etc. Daarnaast bevordert het de samenwerking, niet alleen in de klas, maar juist ook daarbuiten. Daarnaast vergroot het de ouderbetrokkenheid (ouders worden actief betrokken bij het traject op school).

Waarom vernieuwend?

De gelukskoffer wordt op dit moment maar op 2 basisscholen in Rotterdam gebruikt en nog op geen enkele school in Rotterdam-Zuid. Het past ook in de onderwijsvernieuwing onderwijs2020 en draagt bij aan het vergroten van de 21st centery skills.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Gelukshuislogo

Doe mee

Organisatie: Alacritas

Contactpersoon: Anna-Maria Carbonaro

Wij zoeken

Geluksambassadeurs, financiele ondersteuning en nog meer scholen op Zuid die interesse hebben om deel te nemen

Gerelateerde Plannen

4 YOU

Kinderen een kans geven op eigen ontplooiing in cultuur,dans,toneel,muziek en ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoeding

Bekijk dit plan
2016 10 13 photo 00000230

ROoster10

Meer jongeren haken af bij het reguliere onderwijs om sociale, emotionele, economische of culturele redenen. ROoster10 is hun huiskamer, luisterend oor en huiswerkbegeleiding.

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
Img 0473

Plan Naschoolse Educatieve Activiteiten

Na school, op school en voor iedereen

Bekijk dit plan
Ruimtereis 2016

Ruimtemissie voor leerlingen

Leerlingen van het Vreewijk Lyceum organiseren en maken hun eigen ruimtereis! Iedereen kan mee doen vanwege de verschillende disciplines.

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan
Citylab afb

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP CKV, ROTTERDAM

Rotterdam is de eerste stad in NL waar docenten ckv en educatoren van culturele instellingen zelf, samen, hun professionalisering gaan versterken.

Bekijk dit plan

Teach de Teacher-blijvend professionaliseren.

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen een actuele LAB omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.

Bekijk dit plan
Meer plannen