Ontdek › Plan

Gelukkige scholen op Zuid

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Heb hart voor onderwijs

Geluk implementeren op de basisscholen in Zuid door middel van de gelukskoffermethodiek.

Geluk is een belangrijk thema en vanuit de positieve psychologie is er veel bekend wat kan bijdragen aan het vergroten van je eigen (en andermans) geluk. Carla de Boer heeft hier een wetenschappelijk onderbouwde lesmethode van gemaakt voor basisscholen, de gelukskoffer. De scholen op Zuid werken hier nog niet mee en dat is eeuwig zonde. Naast dat het zorgt voor leuke lesstof zet het ook tot denken en veranderen bij de leerkracht. De leerlingen gaan leren welke interventies je kunt inzetten en gaan ook iets doen voor de ander.

Waarom goed voor Rotterdam?

Gelukkige scholen zorgen voor gelukkige leerlingen en dit draagt bij tot een gelukkiger Rotterdam. Geluk werkt preventief tegen pesten, uitsluiting (radicalisering), schooluitval, etc. Daarnaast bevordert het de samenwerking, niet alleen in de klas, maar juist ook daarbuiten. Daarnaast vergroot het de ouderbetrokkenheid (ouders worden actief betrokken bij het traject op school).

Waarom vernieuwend?

De gelukskoffer wordt op dit moment maar op 2 basisscholen in Rotterdam gebruikt en nog op geen enkele school in Rotterdam-Zuid. Het past ook in de onderwijsvernieuwing onderwijs2020 en draagt bij aan het vergroten van de 21st centery skills.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Gelukshuislogo

Doe mee

Organisatie: Alacritas

Contactpersoon: Anna-Maria Carbonaro

Wij zoeken

Geluksambassadeurs, financiele ondersteuning en nog meer scholen op Zuid die interesse hebben om deel te nemen

Gerelateerde Plannen

Artikel ad 20 maart 2018

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen.

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Logo schoolkassa

SchoolKassa

SchoolKassa is een digitaal incasseringssysteem voor het innen van betaalopdrachten naar ouders (denk hierbij aan het innen van de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes en TSO).

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

IMC Basis op de Talmaschool

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Bekijk dit plan
Veerkracht010 gr

VEERKRACHT010

Onze jongeren van nu, zijn de Rotterdammers van morgen. Samen bouwen wij aan hun veerkracht en zelfredzaamheid

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bekijk dit plan
Meer plannen