Ontdek › Plan

GezondeWijk door VoedselEducatie010

Aangemaakt: 06 juni 2018

Fijne Rotterdamse buitenruimte

Stichting VoedselEducatie010 rolt een structureel educatief programma uit, over Voedselwijsheid, Gezonde Leefstijl en Taalvaardigheid, voor ouders en kinderen in de wijk Bloemhof.

VoedselEducatie010 beschikt over een unieke educatieve tuin en kas waarin we een grote diversiteit aan groenten, vruchten en kruiden kweken. Van de oogst maken we in de aangrenzende keuken lekkere, gezonde gerechten tijdens kook- en smaaklessen voor wijkbewoners en hun kinderen. Met 10 jaar ervaring in voedseleducatie en wijkparticipatie binnen het innovatieve onderwijsproject van Rotterdam Vakmanstad gaan we in op smaakontwikkeling, gezonde voeding en leefstijl, productkennis en communicatie om ecologisch burgerschap te bevorderen. Al samenwerkend komt de invloed van voeding op lichaam en hersenen, kook- en snijtechnieken, hygiëne, recepten/etiketten lezen, groenten in de tuin verzorgen en snij-afval tot soep of compost verwerken, aan de orde. Taalgebruik bevorderen we door letterlijk overal woorden aan te plakken. We benoemen al het keukengerei, gereedschappen, producten, handelingen en praten vooral met elkaar over wat we doen. We sluiten af met een feestmaal voor de wijk.

Waarom goed voor Rotterdam?

Gezondheid is ongelijk verdeeld, in Rotterdam. In veel wijken is Obesitas bij kleuters een groot probleem. Ongezonde voeding in combinatie met sociale, culturele en economische barrières vergroten de kans dat wijkbewoners minder goed meekomen in de Rotterdamse samenleving en dat hun kinderen moeilijker leren op school. VoedselEducatie010 geeft deelnemers inzicht in hun voedselpatroon en maakt ze zo bewust van hun eetgedrag en leefstijl. We bieden handvatten om ongezonde patronen te veranderen.

Waarom vernieuwend?

VoedselEducatie010 heeft op het gebied van voeding en scholing de afgelopen 10 jaar een integrale aanpak ontwikkeld. We hebben in de wijken een fijnmazig sociaal netwerk opgezet vanuit ouderbetrokkenheid bij de OBS Bloemhof. Als verbinder kunnen wij met andere partijen het buurtweefsel versterken. Door onze ketenaanpak, met ons netwerk, worden deelnemers zich niet alleen bewust van wat er allemaal bij voedselproductie en consumptie komt kijken, maar leren ze ook hun eigen positie te versterken.

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Gezondewijk2

Doe mee

Organisatie: stichting VoedselEducatie010

Contactpersoon: Ralph van Meijgaard

Wij zoeken

ontwikkelingssubsidie en contact met meer samenwerkingspartners in de wijk Bloemhof

Gerelateerde Plannen

Grondstoffen station schetsontwerp

Afrikaandermarkt grondstoffen station

Het plaatsen van een afvalinzamel- en verwerkingsstation voor de Afrikaandermarkt, om meer restafval hoogwaardig te kunnen hergebruiken, zwerfafval te voorkomen en te communiceren over afval is grondstof.

Bekijk dit plan
Logo sb

De Stadsboswachter

De Stadsboswachter zorgt voor beheer, behoud en beleven van het stadsbos. Hij bouwt het stadsboswachtershuis als ontmoetingsplek en werkplaats voor de makers, bewoners, ondernemers en beheerders van de stad.

Bekijk dit plan
Referenties subsidieaanvraag pag 1

Groen sportpark voor Rotterdam-West

Binnenkort is Rotterdam wet een speel- en urban sportspark rijker. Een buitenruimte die bijdraagt aan een fysiek en mentaal fitte stad.

Bekijk dit plan

ketting ruimen

door middel van een ketting brief constructie mensen aansporen een keer per dag een stuks zwerfvuil oppakken en weggooien met hulp van een speciaal ontwikkelde app

Bekijk dit plan
Citylab010 voorstelspeeltuintjeplaatje

Mooi Mooier Middelland Speeltuintje

De bewoners van de Hondiusstraat en de omliggende straten willen de verwaarloosde speelplek op de hoek graag herinrichten, zodat alle kinderen dicht bij huis weer lekker buiten kunnen spelen en de plek weer een vrolijke en verzorgde aanblik biedt.

Bekijk dit plan
Highresscreenshot00007

recycling robotica

robotica fabrieken die huishoudelijk afval sorteren

Bekijk dit plan
Kaartje zuid driehoek

ROAR

Een kunstproject rondom de steunpilaren van metrolijn D/E in Rotterdam Zuid.

Bekijk dit plan
Meer plannen