Ontdek › Plan

Go Lombardijen!

Aangemaakt: 30 april 2018

Schuldenvrije toekomst

We stimuleren de informele netwerken van de bewoners in één straat in Lombardijen. • Bewoners wijzen elkaar de weg en helpen elkaar - duurzaam en effectief.

In één straat in Lombardijen gaan we langs de huizen en bellen aan. Eerst leggen we contact, niet met de vraag naar schulden, maar met een positieve insteek. Wat zou u graag willen in de straat? Dat nemen we als vertrekpunt om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Hierdoor investeren we in verbindingen in de buurt en betrekken we de bewoners bij hun straat en bij elkaar. Daarna verleggen we onze aandacht naar financiële problemen. We zoeken naar ambassadeurs in de wijk, bewoners die anderen kunnen helpen bij de aanpak van hun (geld-)zorgen. Deze ambassadeurs zijn bij voorkeur ervaringsdeskundigen (zoals de vrouw die met succes samen met de KBR haar schulden aanpakt). Samen nemen we zo de drempels tot voorzieningen weg.
• Mensen gaan elkaar helpen (inzet informele netwerken)
• We verbreden de oplossingsmogelijkheden van bewoners
• Wij signaleren en schakelen waar nodig professionele hulp in
• Bewoners zijn partner bij het ontwikkelen van initiatieven en oplossen van problemen

Waarom goed voor Rotterdam?

We weten dat er in bepaalde Rotterdamse straten veel mensen wonen met (kans op) schulden. Er is een waaier aan ondersteuningsmogelijkheden, maar de drempel om hulp te zoeken is groot. Wij zoeken bewoners op, leggen verbindingen in de straat en zorgen voor een versterking van het collectieve netwerk. Hierdoor weten Rotterdammers beter de weg naar elkaar en naar voorzieningen te vinden. Rotterdammers stropen graag hun mouwen op, niet lullen maar poetsen – en daar dragen we graag aan bij!

Waarom vernieuwend?

We combineren bestaande en bewezen ‘onderdelen’ in een nieuwe mix.
• We werken outreachend.
• We organiseren nuldelijnszorg en informele netwerken
• Ons project werkt preventief door vroeg te signaleren.
• We ondersteunen en faciliteren collectieve voorzieningen in de wijk.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo 168 79835386

Doe mee

Organisatie: Go!

Contactpersoon: Catelijne Akkermans

Wij zoeken

Wil je ook een bijdrage leveren? Als buurtbewoner, als betaalde of onbetaalde professional? Neem gerust contact met ons op.

Gerelateerde Plannen

Rechtenvrij spaarpot

Schuldenlab010

Schuldenlab010 wordt een lokale proeftuin waar publieke en private partijen op innovatieve en actiegerichte wijze samenwerken om armoede- en schulden in Rotterdam aan te pakken.

Bekijk dit plan
Warm rotterdam 3

Warm Rotterdam

Warm Rotterdam is de beweging voor inclusie en tegen armoede. Warm Rotterdam initieert en organiseert een beweging richting een samenleving waarin iedereen telt en iedereen mee doet.

Bekijk dit plan

Plan Dam

volgt: heeft plan niet op de website gezet, wel een aanvraag ingediend

Bekijk dit plan

Schuldhulp binnen bereik

Het Rotterdamincassobureau als verwerker van persoonsgegevens middels convenanten met crediteuren van Rotterdammers met het doel om vroegsignalering in te zetten waardoor betalingsachterstanden niet verworden tot problematische schulden. G.

Bekijk dit plan

Voorkomen is beter dan dakloos.

Mijn plan is om in 6 maanden tijd een groep van 100 beginnende huurders in de leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar te leren hoe ze zelf een schuldenvrije toekomst kunnen realiseren.

Bekijk dit plan
Monnie1

Monnie

De app Monnie geeft jongeren overzicht in hun financiën en biedt praktische stappen om grote schulden te voorkomen.

Bekijk dit plan
Meer plannen