Ontdek › Plan

GrowWizzKid Rotterdam

Aangemaakt: 31 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Met GrowWizzKid gebruikt de groeicyclus van planten als kapstok voor vakoverstijgend onderwijs dmv ontdekkend leren. De intrinsieke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld waardoor lesstof beter beklijft.

GrowWizzKid plaatst teeltsystemen voor planten in sociale hotspots waar een dwarsdoorsnede van de maatschappij bijeenkomt: op basisscholen. Kinderen gaan met behulp van het teeltsysteem jaar-rond, onafhankelijk van locatie, seizoen of weersomstandigheden gewassen telen. Dankzij het teeltsysteem en de bijbehorende zaden en materialen kunnen kinderen met volwaardige professionele apparatuur werken die gangbaar is in de high-tech Nederlandse tuinbouw. Het systeem verbindt schoolvakken door middel van beleving van teelt en techniek. Door integratie in de lesmethode zullen kinderen vanuit al hun gebruikelijke vakken naar de teelt en de techniek kijken. Natuurkundige en biologische principes worden op een leuke manier in praktijk gebracht door verschillende testen met licht, temperatuur en watergift. Maar ook taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis hangen samen met teelt van groente. Een buitenmoestuin op het schoolplein of schooldak vormt hier in het seizoen een onderdeel van.

Waarom goed voor Rotterdam?

De volgende generatie Rotterdammers en daarmee de identiteit en het verdienvermogen van de stad groeit nú op in gezinnen en op scholen. Kinderen hebben straks kennis en vaardigheden die nu moeilijk te overzien zijn, maar het staat vast dat nieuwsgierigheid, analytisch denkvermogen en creativiteit cruciaal zijn in de kenniseconomie die Rotterdam meer en meer wordt. Dit project draagt bij aan het inbedden van die eigenschappen en maakt Rotterdam klaar om de komende decennia de vruchten te plukken

Waarom vernieuwend?

Het proces begint bij kinderen die zélf met hun hoofd en handen moeten werken om gewassen te telen. In die ogenschijnlijk simpele opdracht ligt al een schat aan aanknopingspunten om leren leuk te maken en ‘standaard’ theoretische leerdoelen op een praktische en aansprekende manier over te brengen. Er is een lesmethode ontwikkeld die rond de groeicyclus van planten 13 kerndoelen en alle 21e-eeuwse vaardigheden adresseert. Er is daarmee geen sprake van een los project bovenop de werklast.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Image gwk

Doe mee

Organisatie: GrowWizzKid BV

Contactpersoon: Joep Hendricks

Gerelateerde Plannen

Burgerschapsvorming1

Het voordeel van de twijfel

Met dit project willen we pabo-studenten en leraren in het primair onderwijs in Rotterdam verder professionaliseren in het versterken van burgerschap van leerlingen.

Bekijk dit plan
Knikkergek

KnikkerGEK

Experimenteren, leren in het basisonderwijs met en door knikkers: knettergek van knikkers.

Bekijk dit plan
Beweeglokaal

BeweegPlus School

Minder zitten - meer bewegen!

Bekijk dit plan
Coolll

COOLLL (werknaam)

Experimentele vaardigheden en techniek voor VO-leerlingen. Serieus werk maken van verbinding van VO- en PO-scholen, inhoudelijke aanbieders, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 05 31 om 16.28.55

De Gamer 010

De Gamer is een interactieve energie-opwekkende speelvloer voor schoolpleinen. Met hulp van CityLab010 ontwikkelen we een lesprogramma voor Rotterdamse scholen waarbij kinderen al bewegend leren over duurzaamheid, wetenschap en techniek.

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen.

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan
Family first

Super Family, gepassioneerde ondersteuning bij TOS

Een eerlijke kans voor kinderen met TOS in het reguliere onderwijs, gepassioneerde onderwijs- en opvoedingsondersteuning.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Meer plannen