Ontdek › Plan

GrowWizzKid Rotterdam

Aangemaakt: 31 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Met GrowWizzKid gebruikt de groeicyclus van planten als kapstok voor vakoverstijgend onderwijs dmv ontdekkend leren. De intrinsieke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld waardoor lesstof beter beklijft.

GrowWizzKid plaatst teeltsystemen voor planten in sociale hotspots waar een dwarsdoorsnede van de maatschappij bijeenkomt: op basisscholen. Kinderen gaan met behulp van het teeltsysteem jaar-rond, onafhankelijk van locatie, seizoen of weersomstandigheden gewassen telen. Dankzij het teeltsysteem en de bijbehorende zaden en materialen kunnen kinderen met volwaardige professionele apparatuur werken die gangbaar is in de high-tech Nederlandse tuinbouw. Het systeem verbindt schoolvakken door middel van beleving van teelt en techniek. Door integratie in de lesmethode zullen kinderen vanuit al hun gebruikelijke vakken naar de teelt en de techniek kijken. Natuurkundige en biologische principes worden op een leuke manier in praktijk gebracht door verschillende testen met licht, temperatuur en watergift. Maar ook taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis hangen samen met teelt van groente. Een buitenmoestuin op het schoolplein of schooldak vormt hier in het seizoen een onderdeel van.

Waarom goed voor Rotterdam?

De volgende generatie Rotterdammers en daarmee de identiteit en het verdienvermogen van de stad groeit nú op in gezinnen en op scholen. Kinderen hebben straks kennis en vaardigheden die nu moeilijk te overzien zijn, maar het staat vast dat nieuwsgierigheid, analytisch denkvermogen en creativiteit cruciaal zijn in de kenniseconomie die Rotterdam meer en meer wordt. Dit project draagt bij aan het inbedden van die eigenschappen en maakt Rotterdam klaar om de komende decennia de vruchten te plukken

Waarom vernieuwend?

Het proces begint bij kinderen die zélf met hun hoofd en handen moeten werken om gewassen te telen. In die ogenschijnlijk simpele opdracht ligt al een schat aan aanknopingspunten om leren leuk te maken en ‘standaard’ theoretische leerdoelen op een praktische en aansprekende manier over te brengen. Er is een lesmethode ontwikkeld die rond de groeicyclus van planten 13 kerndoelen en alle 21e-eeuwse vaardigheden adresseert. Er is daarmee geen sprake van een los project bovenop de werklast.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Image gwk

Doe mee

Organisatie: GrowWizzKid BV

Contactpersoon: Joep Hendricks

Gerelateerde Plannen

Flippen in Rotterdam; actieve leerlingen in de klas!

De leerling en docent creëren samen in een theaterlab kunstgeschiedenis instructiefilmpjes voor het voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Shutterstock 113457850

ONDERWIJSLAB & TALENTSCOUTPROGRAMMA

Het realiseren van een voltijds onderwijsvoorziening voor hoog-intelligente én hoog-sensitieve leerlingen, waarbij de school op een innovatieve manier als onderwijslab en talentscoutprogramma wordt ingericht.

Bekijk dit plan

4 YOU

Kinderen een kans geven op eigen ontplooiing in cultuur,dans,toneel,muziek en ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoeding

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan
Imc basis logo

IMC Basis Rotterdam

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nú wat later is

Bekijk dit plan
Diploma uitreiking

IMC Weekendschool Delfshaven & Rotterdam Zuid

Bij IMC Weekendschool laten wij nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals uit uiteenlopende vakgebieden.

Bekijk dit plan

Digitale geletterdheid in de wijk

Leerlingen van de Haven Havo en kwetsbare bewoners van de wijk Feijenoord krijgen gezamenlijk les in Digitale Geletterdheid

Bekijk dit plan
Meer plannen