Ontdek › Plan

GrowWizzKid Rotterdam

Aangemaakt: 31 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Met GrowWizzKid gebruikt de groeicyclus van planten als kapstok voor vakoverstijgend onderwijs dmv ontdekkend leren. De intrinsieke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld waardoor lesstof beter beklijft.

GrowWizzKid plaatst teeltsystemen voor planten in sociale hotspots waar een dwarsdoorsnede van de maatschappij bijeenkomt: op basisscholen. Kinderen gaan met behulp van het teeltsysteem jaar-rond, onafhankelijk van locatie, seizoen of weersomstandigheden gewassen telen. Dankzij het teeltsysteem en de bijbehorende zaden en materialen kunnen kinderen met volwaardige professionele apparatuur werken die gangbaar is in de high-tech Nederlandse tuinbouw. Het systeem verbindt schoolvakken door middel van beleving van teelt en techniek. Door integratie in de lesmethode zullen kinderen vanuit al hun gebruikelijke vakken naar de teelt en de techniek kijken. Natuurkundige en biologische principes worden op een leuke manier in praktijk gebracht door verschillende testen met licht, temperatuur en watergift. Maar ook taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis hangen samen met teelt van groente. Een buitenmoestuin op het schoolplein of schooldak vormt hier in het seizoen een onderdeel van.

Waarom goed voor Rotterdam?

De volgende generatie Rotterdammers en daarmee de identiteit en het verdienvermogen van de stad groeit nú op in gezinnen en op scholen. Kinderen hebben straks kennis en vaardigheden die nu moeilijk te overzien zijn, maar het staat vast dat nieuwsgierigheid, analytisch denkvermogen en creativiteit cruciaal zijn in de kenniseconomie die Rotterdam meer en meer wordt. Dit project draagt bij aan het inbedden van die eigenschappen en maakt Rotterdam klaar om de komende decennia de vruchten te plukken

Waarom vernieuwend?

Het proces begint bij kinderen die zélf met hun hoofd en handen moeten werken om gewassen te telen. In die ogenschijnlijk simpele opdracht ligt al een schat aan aanknopingspunten om leren leuk te maken en ‘standaard’ theoretische leerdoelen op een praktische en aansprekende manier over te brengen. Er is een lesmethode ontwikkeld die rond de groeicyclus van planten 13 kerndoelen en alle 21e-eeuwse vaardigheden adresseert. Er is daarmee geen sprake van een los project bovenop de werklast.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Image gwk

Doe mee

Organisatie: GrowWizzKid BV

Contactpersoon: Joep Hendricks

Gerelateerde Plannen

Buitenspelen

De Buitenwereld

We breiden de lesruimte van OBS De Kleine Wereld uit naar het plein en de buurt, zodat kinderen uitdagingen aan kunnen gaan in een veilige omgeving. Nieuwsgierigheid, ontmoeting en zorg voor de omgeving zijn sleutelwoorden van De Buitenruimte.

Bekijk dit plan
Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

IMC Basis op de Talmaschool

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Bekijk dit plan
1218 rotterdam marketing

Smart port, meiden aan boord

Wij stimuleren meiden te kiezen voor een carrière in de Rotterdamse haven en industrie. Dit doen we met een magazine vol rolmodellen, voor en door meiden, de "Havenskills"-netwerktraining en praktijkbezoeken.

Bekijk dit plan
2016 10 13 photo 00000230

ROoster10

Meer jongeren haken af bij het reguliere onderwijs om sociale, emotionele, economische of culturele redenen. ROoster10 is hun huiskamer, luisterend oor en huiswerkbegeleiding.

Bekijk dit plan
Img 0475

Leer- en Veerkracht, in je kracht op school!

Een intensief Integraal meerjarentraject ter bevordering van de mentale veerkracht van leerlingen en leerkrachten.

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Kleuters

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Bekijk dit plan
Aanvraag

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Bekijk dit plan
Meer plannen