Ontdek › Plan

Het voordeel van de twijfel

Aangemaakt: 30 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Met dit project willen we pabo-studenten en leraren in het primair onderwijs in Rotterdam verder professionaliseren in het versterken van burgerschap van leerlingen.

Het fundament van dit project is het onderwijsconcept voor burgerschapsvorming 'Het voordeel van de twijfel'. Dat onderwijsconcept willen we verder ontwikkelen en inzetten voor:

- het opleiden van studenten en professionaliseren van opleidingsdocenten van TMH;
- het professionaliseren van leraren in het primair onderwijs in Rotterdam;
- het versterken van burgerschap van leerlingen in het primair onderwijs in Rotterdam.

Verder willen we onderzoeken of dat onderwijsconcept de reeds toegepaste burgerschapsvormende onderwijsactiviteiten op TMH en Rotterdamse basisscholen kan aanvullen en/of versterken. Genoemde (onderzoeks-)activiteiten zullen de ontwikkeling van een leerlijn burgerschapsvorming binnen het TMH-curriculum een aanzienlijke impuls geven. ‘Het voordeel van de twijfel’ stimuleert een onderzoekende houding bij leerlingen en geeft vorm en inhoud aan diversiteit. Leerlingen en studenten ontdekken de kracht van verschillen en leren deze te benutten.

Waarom goed voor Rotterdam?

We willen met dit project niet alleen aansluiten op het landelijk beleid inzake burgerschapsvorming in het onderwijs, maar tevens op de gerelateerde initiatieven in Rotterdam. Door het verder ontwikkelen en implementeren van een TMH-leerlijn voor burgerschapsvorming rusten we onze toekomstige leerkrachten in Rotterdam en omstreken goed toe om er met leerlingen in het (Rotterdamse) basisonderwijs mee aan de slag te gaan.

Waarom vernieuwend?

Dit project is vernieuwend omdat:
- alle TMH-studenten gedurende zes maanden gekoppeld worden aan een leerling die extra aandacht kan gebruiken (uit groep 7 van een Rotterdamse basisschool);
- alle TMH-studenten worden opgeleid in 'De dialoog en het voordeel van de twijfel' waarin ze (nog beter) leren gesprekken te voeren, ook over lastige en gevoelige onderwerpen, met elkaar en met kinderen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Burgerschapsvorming1

Doe mee

Organisatie: Thomas More Hogeschool

Contactpersoon: Rudolf Kampers

Gerelateerde Plannen

Gelukshuislogo

Gelukkige scholen op Zuid

Geluk implementeren op de basisscholen in Zuid door middel van de gelukskoffermethodiek.

Bekijk dit plan
Calvijn business school rgb

Versterk je netwerk

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Bekijk dit plan
Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

IMC Basis op de Talmaschool

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Bekijk dit plan
Banner citylab010

JONGEREN & TECHNIEK

In ons werk zien wij regelmatig het enthousiasme onder jongeren met betrekking tot techniek. Ons doel is informeel leren stimuleren en te combineren met de arbeidsmarkt, dit plan is een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid.

Bekijk dit plan

Flippen in Rotterdam; actieve leerlingen in de klas!

De leerling en docent creëren samen in een theaterlab kunstgeschiedenis instructiefilmpjes voor het voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Vieze handen

Tuintje Tono

Groene, (maatschappelijk) duurzame Peuterplus opvang voor kwetsbare kinderen en gezinnen met Hoofd, Hart en Handen.

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen.

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan
Banner kiesjekoers

Kies Je Koers

Achttienjarige studenten worden met behulp van onze online tool “Kies je koers” beter voorbereid op hun leven na school!

Bekijk dit plan
Meer plannen