Ontdek › Plan

Het voordeel van de twijfel

Aangemaakt: 30 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Met dit project willen we pabo-studenten en leraren in het primair onderwijs in Rotterdam verder professionaliseren in het versterken van burgerschap van leerlingen.

Het fundament van dit project is het onderwijsconcept voor burgerschapsvorming 'Het voordeel van de twijfel'. Dat onderwijsconcept willen we verder ontwikkelen en inzetten voor:

- het opleiden van studenten en professionaliseren van opleidingsdocenten van TMH;
- het professionaliseren van leraren in het primair onderwijs in Rotterdam;
- het versterken van burgerschap van leerlingen in het primair onderwijs in Rotterdam.

Verder willen we onderzoeken of dat onderwijsconcept de reeds toegepaste burgerschapsvormende onderwijsactiviteiten op TMH en Rotterdamse basisscholen kan aanvullen en/of versterken. Genoemde (onderzoeks-)activiteiten zullen de ontwikkeling van een leerlijn burgerschapsvorming binnen het TMH-curriculum een aanzienlijke impuls geven. ‘Het voordeel van de twijfel’ stimuleert een onderzoekende houding bij leerlingen en geeft vorm en inhoud aan diversiteit. Leerlingen en studenten ontdekken de kracht van verschillen en leren deze te benutten.

Waarom goed voor Rotterdam?

We willen met dit project niet alleen aansluiten op het landelijk beleid inzake burgerschapsvorming in het onderwijs, maar tevens op de gerelateerde initiatieven in Rotterdam. Door het verder ontwikkelen en implementeren van een TMH-leerlijn voor burgerschapsvorming rusten we onze toekomstige leerkrachten in Rotterdam en omstreken goed toe om er met leerlingen in het (Rotterdamse) basisonderwijs mee aan de slag te gaan.

Waarom vernieuwend?

Dit project is vernieuwend omdat:
- alle TMH-studenten gedurende zes maanden gekoppeld worden aan een leerling die extra aandacht kan gebruiken (uit groep 7 van een Rotterdamse basisschool);
- alle TMH-studenten worden opgeleid in 'De dialoog en het voordeel van de twijfel' waarin ze (nog beter) leren gesprekken te voeren, ook over lastige en gevoelige onderwerpen, met elkaar en met kinderen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Burgerschapsvorming1

Doe mee

Organisatie: Thomas More Hogeschool

Contactpersoon: Rudolf Kampers

Gerelateerde Plannen

Talkx

TALKX - het sprekend kind- lesmethodiek & event

Kinderen een podium geven om hun belevenissen en bevindingen te leren delen. Volwassenen leren te luisteren naar het verhaal en de stem van het kind.

Bekijk dit plan
Rekenen in beweging app 2

Reken in Beweging

Met onze Webapp kunnen leerlingen en docenten actief rekenen in het klaslokaal!

Bekijk dit plan
Zuiderlokaal

ZuiderLokaal

Het bieden van extra taal en rekenlessen en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het PO en van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het VO in Rotterdam Zuid, voor wier ouders dit financieel onbereikbaar is.

Bekijk dit plan
Kleuters

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Bekijk dit plan
Ct 001 ava p1

ConnecTeach010– Hét Rotterdamse lerarenplatform

ConnecTeach010 is een online en offline platform voor de Rotterdamse leerkracht. ConnecTeach010 brengt leerkrachten van VVE tot WO met elkaar in verbinding zonder tussenkomst van besturen.

Bekijk dit plan
Engels

Na onderwijs komt wereldwijs

Met een actief naschools programma kinderen klaarstomen voor een kansrijke toekomst

Bekijk dit plan
Nao %282%29

Nao nou! Een robot in de kleuterklas.

Een robot kan een leerkracht niet vervangen, wel ondersteunen. Wij maken een robotdidactiek voor kleuters en een simpele manier om de robot aan te sturen.

Bekijk dit plan
Meer plannen