Ontdek › Plan

Het voordeel van de twijfel

Aangemaakt: 30 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Met dit project willen we pabo-studenten en leraren in het primair onderwijs in Rotterdam verder professionaliseren in het versterken van burgerschap van leerlingen.

Het fundament van dit project is het onderwijsconcept voor burgerschapsvorming 'Het voordeel van de twijfel'. Dat onderwijsconcept willen we verder ontwikkelen en inzetten voor:

- het opleiden van studenten en professionaliseren van opleidingsdocenten van TMH;
- het professionaliseren van leraren in het primair onderwijs in Rotterdam;
- het versterken van burgerschap van leerlingen in het primair onderwijs in Rotterdam.

Verder willen we onderzoeken of dat onderwijsconcept de reeds toegepaste burgerschapsvormende onderwijsactiviteiten op TMH en Rotterdamse basisscholen kan aanvullen en/of versterken. Genoemde (onderzoeks-)activiteiten zullen de ontwikkeling van een leerlijn burgerschapsvorming binnen het TMH-curriculum een aanzienlijke impuls geven. ‘Het voordeel van de twijfel’ stimuleert een onderzoekende houding bij leerlingen en geeft vorm en inhoud aan diversiteit. Leerlingen en studenten ontdekken de kracht van verschillen en leren deze te benutten.

Waarom goed voor Rotterdam?

We willen met dit project niet alleen aansluiten op het landelijk beleid inzake burgerschapsvorming in het onderwijs, maar tevens op de gerelateerde initiatieven in Rotterdam. Door het verder ontwikkelen en implementeren van een TMH-leerlijn voor burgerschapsvorming rusten we onze toekomstige leerkrachten in Rotterdam en omstreken goed toe om er met leerlingen in het (Rotterdamse) basisonderwijs mee aan de slag te gaan.

Waarom vernieuwend?

Dit project is vernieuwend omdat:
- alle TMH-studenten gedurende zes maanden gekoppeld worden aan een leerling die extra aandacht kan gebruiken (uit groep 7 van een Rotterdamse basisschool);
- alle TMH-studenten worden opgeleid in 'De dialoog en het voordeel van de twijfel' waarin ze (nog beter) leren gesprekken te voeren, ook over lastige en gevoelige onderwerpen, met elkaar en met kinderen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Burgerschapsvorming1

Doe mee

Organisatie: Thomas More Hogeschool

Contactpersoon: Rudolf Kampers

Gerelateerde Plannen

Diploma uitreiking

IMC Weekendschool Delfshaven & Rotterdam Zuid

Bij IMC Weekendschool laten wij nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals uit uiteenlopende vakgebieden.

Bekijk dit plan
Hetadviesbureau small

Het Adviesbureau.

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO van scholen in Rotterdam gaan werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers.

Bekijk dit plan

4 YOU

Kinderen een kans geven op eigen ontplooiing in cultuur,dans,toneel,muziek en ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoeding

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan

PCB ZALMPLAAT Onderwijs inclusief

We kunnen in de school preventief passende hulp bieden zodat we uitval voorkomen en leerlingen in hun kracht zetten.

Bekijk dit plan
Klaar voor de toekomst

010010 010 Klaar voor de toekomst

We zitten aan de vooravond van een enorme technologische versnelling. Willen we daar als Rotterdam op voorbereid zijn dan moeten we zorgen dat onze kinderen daarop zijn voorbereid anders missen we de boot!

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Image

debat010

Rotterdamse leerlingen uit verschillende culturen, religies en lagen van de bevolking gaan met elkaar in debat.

Bekijk dit plan
Meer plannen