Ontdek › Plan

High Performance Solide Plus

Aangemaakt: 29 mei 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Klantwaarde
Wij geven ‘kansloze’ werklozen een kans. En helpen de kloof te overbruggen tussen zij die meedoen en zij die buiten de boot vallen.

Wij verbinden twee groepen Rotterdammers rechtstreeks met elkaar: langdurig werklozen en ondernemers. Via ontmoeten, via wennen aan elkaar en via echte banen voor echte mensen.

Wij werken met en vanuit de gemeenschap Rotterdam omdat we vinden dat dit niet alleen een taak is van de gemeente. We zien dit niet als vacature proces en zetten geen dure
re-integratie middelen in. Wij concentreren ons op mensen die binnen de huidige werkwijze als ‘moeilijke gevallen’ onderin de bak terecht komen.

Kernactiviteiten
Dit plan gaat om om het ‘Plus’ gedeelte van Solide Plus: het aansluiten van voldoende ondernemers die werkgelegenheid bieden voor de Solide deelnemers.

Belangrijkste opgave is het vinden van de ondernemers die meedoen.
Daarnaast organiseren we ontmoetingen. Eenvoudig en inspirerend, voor ieder die wil en op neutraal terrein.

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij richten ons op een groep langdurig werklozen. Mensen die eigenlijk niet meer op zoek zijn naar werk, omdat ze ervaren hebben hoe kansloos dat is. Onze co-creatie richt zich op deze zogenaamde moeilijke gevallen.

Binnen de gemeente nemen zij eerst deel aan het Solide traject, dat hen weer terug in hun kracht zet. Dit is een groep bevlogen mensen binnen Prematching Team Noord.

De deelnemers aan Solide verbinden wij met ondernemers, die geloven in hun bedrijf en in de stad.

Waarom vernieuwend?

Wij maken dingen weer eenvoudig: mensen met een vraag rechtstreeks in contact brengen met mensen die iets te bieden hebben. En dat werkt dus twee kanten op. Ondernemers willen goede mensen ontmoeten. Werklozen willen weer een kans. Waar een menselijke klik ontstaat vinden zij samen een weg.

Dit plan richt zich op het aansluiten van voldoende ondernemers: we willen het eerste jaar zo’n 200 ondernemers hierbij betrekken. Dat vergt inhuur van een ervaren verbindingsofficier en ontmoetingsplekken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Verbindingsofficier 3

Doe mee

Organisatie: BV Boopro

Contactpersoon: Chris Boogert

Wij zoeken

Subsidie voor inhuur verbindingsofficier en organiseren ontmoetingen.
Samenwerking met gemeente en strategische partners.

Gerelateerde Plannen

Offcourse

TALENT ONTWIKKELT

In Rotterdam is een grote vraag naar IT-ers. Tegelijkertijd is het vooral voor kwetsbare doelgroepen lastig om en baan te vinden. Het doel van het project is om binnen 1,5 jaar tijd een innovatieve sociale leer-werkplaats op te zetten.

Bekijk dit plan
Op de site

Lekker Thuis (2)

Lekker Thuis regelt langer thuis wonen. Thuiswonende senioren belonen werkzoekende vijftigplussers voor maatwerk hulp.

Bekijk dit plan

Training voor Statushouders

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving. Hierbij ga ik ze ondersteunen.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 10 31 om 12.04.17

Food for Talk

Food for Talk is een maaltijdvoorziening op wijkniveau voor ouderen: Vrouwen en mannen uit de wijk worden opgeleid om maaltijden te bereiden, studenten worden ingezet om te maaltijden te bezorgen en samen met de ouderen te eten.

Bekijk dit plan
17792467 3d people man person with pieces jigsaw puzzle

Start met Status

Werkgevers met een personeelsvraag koppelen aan werkzoekende statushouders op het bedrijventerrein Schiebroek. Met een innovatieve aanpak vullen we een personeelsbehoefte in en verhogen we de arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Bekijk dit plan
Little star v1

Piccolo Stella

Het creeren van werkervaringsplaatsen voor zwakkeren op de arbeidsmarkt middels een suistanable businessmodel.

Bekijk dit plan
Entree werk

Entree Werk: een succesvolle start!

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Meer plannen