Ontdek › Plan

High Performance Solide Plus

Aangemaakt: 29 mei 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Klantwaarde
Wij geven ‘kansloze’ werklozen een kans. En helpen de kloof te overbruggen tussen zij die meedoen en zij die buiten de boot vallen.

Wij verbinden twee groepen Rotterdammers rechtstreeks met elkaar: langdurig werklozen en ondernemers. Via ontmoeten, via wennen aan elkaar en via echte banen voor echte mensen.

Wij werken met en vanuit de gemeenschap Rotterdam omdat we vinden dat dit niet alleen een taak is van de gemeente. We zien dit niet als vacature proces en zetten geen dure
re-integratie middelen in. Wij concentreren ons op mensen die binnen de huidige werkwijze als ‘moeilijke gevallen’ onderin de bak terecht komen.

Kernactiviteiten
Dit plan gaat om om het ‘Plus’ gedeelte van Solide Plus: het aansluiten van voldoende ondernemers die werkgelegenheid bieden voor de Solide deelnemers.

Belangrijkste opgave is het vinden van de ondernemers die meedoen.
Daarnaast organiseren we ontmoetingen. Eenvoudig en inspirerend, voor ieder die wil en op neutraal terrein.

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij richten ons op een groep langdurig werklozen. Mensen die eigenlijk niet meer op zoek zijn naar werk, omdat ze ervaren hebben hoe kansloos dat is. Onze co-creatie richt zich op deze zogenaamde moeilijke gevallen.

Binnen de gemeente nemen zij eerst deel aan het Solide traject, dat hen weer terug in hun kracht zet. Dit is een groep bevlogen mensen binnen Prematching Team Noord.

De deelnemers aan Solide verbinden wij met ondernemers, die geloven in hun bedrijf en in de stad.

Waarom vernieuwend?

Wij maken dingen weer eenvoudig: mensen met een vraag rechtstreeks in contact brengen met mensen die iets te bieden hebben. En dat werkt dus twee kanten op. Ondernemers willen goede mensen ontmoeten. Werklozen willen weer een kans. Waar een menselijke klik ontstaat vinden zij samen een weg.

Dit plan richt zich op het aansluiten van voldoende ondernemers: we willen het eerste jaar zo’n 200 ondernemers hierbij betrekken. Dat vergt inhuur van een ervaren verbindingsofficier en ontmoetingsplekken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Verbindingsofficier 3

Doe mee

Organisatie: BV Boopro

Contactpersoon: Chris Boogert

Wij zoeken

Subsidie voor inhuur verbindingsofficier en organiseren ontmoetingen.
Samenwerking met gemeente en strategische partners.

Gerelateerde Plannen

Facilicom Traineeship

Inrichten van een traineeship voor jongeren (jongens en meisjes) die net hun opleiding niveau 2 bij het Albeda hebben afgerond.

Bekijk dit plan
Logo eigendraads

EigenDraads

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Bekijk dit plan

Opleider in de wijk!

Gratis opleidingen in toegangkelijk locaties (Afrikaanderwijk) voor kansloze werklozen en voor de minima's die willen doorstromen.

Bekijk dit plan
Arbeidsmarkt

Overschie Werkt

Werkgelegenheidsproject door samenwerking met welzijnsorganisatie en lokale ondernemers.

Bekijk dit plan

Urban Skills

Leren voor jongeren. Werken voor jongeren.

Bekijk dit plan
Logo seedz rgb

SeedZ - socio-economische incubator in Rotterdam

Door een pragmatische en creatieve aanpak biedt SeedZ met Rotterdamse eigenzinnigheid een werkzaam perspectief op betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap.

Bekijk dit plan
Op de site

Lekker Thuis (2)

Lekker Thuis regelt langer thuis wonen. Thuiswonende senioren belonen werkzoekende vijftigplussers voor maatwerk hulp.

Bekijk dit plan
Offcourse

TALENT ONTWIKKELT

In Rotterdam is een grote vraag naar IT-ers. Tegelijkertijd is het vooral voor kwetsbare doelgroepen lastig om en baan te vinden. Het doel van het project is om binnen 1,5 jaar tijd een innovatieve sociale leer-werkplaats op te zetten.

Bekijk dit plan
Meer plannen