Ontdek › Plan

IMC Basis op de Talmaschool

Aangemaakt: 23 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

IMC Basis is een aanvulling van het reguliere onderwijsaanbod voor leerlingen in groep 7- en 8 van scholen in sociaal-economische acherstandswijken. Het verlegt de focus op schoolvakken naar toekomstperspectieven, niet-cognitieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. IMC Basis laat leerlingen kennis maken met de maatschappij door de ogen van bevlogen professionals die als gastdocent hun vak delen. Zo wordt een bijzondere context gecreëerd waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden de wereld met een open, nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te gaan.

Na een ontmoeting tussen IMC Basis en de A. S. Talmaschool bleek dat onze onderwijsvisies veel gelijkenissen vertonen en de praktijk van IMC Basis goed aansluit op die van de A. S. Talmaschool.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdammers zijn betrokken bij hun stad en willen graag hun stad mooier en sterker maken. Dit begint bij de jeugd en de mogelijkheden die zij krijgen. Met dit plan verbinden we verschillende groepen aan elkaar. We willen een proeftuin zijn voor alle sacholen in Rotterdam.

Waarom vernieuwend?

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen; het zijn de basale vaardigheden die van oudsher centraal staan in reguliere basisonderwijs, en die bepalend geacht worden voor een succesvolle verdere (school)carrière. Maar inmiddels groeit het besef dat de zelfontwikkeling van een kind en de keuzes voor later ook in sterke mate bepaald worden door andere eigenschappen, zoals nieuwsgierigheid, durf en motivatie. dit reiken wij de leerlingen, door de ogen van bevlogen professionals aan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

Doe mee

Organisatie: IMC Weekendschool

Contactpersoon: Gemma Beij

Gerelateerde Plannen

Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
Download

Leren voor de toekomst

Het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs door meer dan alleen huiswerkbegeleiding aan te bieden. Zoals het bespreken van obstakels die functioneren in de Rotterdamse samenleving kunnen belemmeren en het aanmoedigen van ouderbetrokkenheid.

Bekijk dit plan
Img 1149

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Kinderen leren de kunst van het democratisch samenleven onder leiding van acteurs in de raadszaal van het stadhuis.

Bekijk dit plan

Vreedzame wijk 3036

Het uitrollen van de Vreedzame school naar Vreedzame wijk

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spel-IQoké-activiteiten voor (hoog) begaafde kinderen!

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan
Bij artikel

"Samen voor Taal"

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan.

Bekijk dit plan
Engels

Na onderwijs komt wereldwijs

Met een actief naschools programma kinderen klaarstomen voor een kansrijke toekomst

Bekijk dit plan
Raw image

Raw.Authentic.Heart Tour 2016 by Fernando Halman

Een interactieve seminar gericht aan jong volwassenen waarin Fernando Halman jou de Raw.Authentic.Heart methode gaat leren.

Bekijk dit plan
Meer plannen