Ontdek › Plan

IMC Basis op de Talmaschool

Aangemaakt: 23 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

IMC Basis is een aanvulling van het reguliere onderwijsaanbod voor leerlingen in groep 7- en 8 van scholen in sociaal-economische acherstandswijken. Het verlegt de focus op schoolvakken naar toekomstperspectieven, niet-cognitieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. IMC Basis laat leerlingen kennis maken met de maatschappij door de ogen van bevlogen professionals die als gastdocent hun vak delen. Zo wordt een bijzondere context gecreëerd waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden de wereld met een open, nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te gaan.

Na een ontmoeting tussen IMC Basis en de A. S. Talmaschool bleek dat onze onderwijsvisies veel gelijkenissen vertonen en de praktijk van IMC Basis goed aansluit op die van de A. S. Talmaschool.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdammers zijn betrokken bij hun stad en willen graag hun stad mooier en sterker maken. Dit begint bij de jeugd en de mogelijkheden die zij krijgen. Met dit plan verbinden we verschillende groepen aan elkaar. We willen een proeftuin zijn voor alle sacholen in Rotterdam.

Waarom vernieuwend?

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen; het zijn de basale vaardigheden die van oudsher centraal staan in reguliere basisonderwijs, en die bepalend geacht worden voor een succesvolle verdere (school)carrière. Maar inmiddels groeit het besef dat de zelfontwikkeling van een kind en de keuzes voor later ook in sterke mate bepaald worden door andere eigenschappen, zoals nieuwsgierigheid, durf en motivatie. dit reiken wij de leerlingen, door de ogen van bevlogen professionals aan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

Doe mee

Organisatie: IMC Weekendschool

Contactpersoon: Gemma Beij

Gerelateerde Plannen

Diploma uitreiking

IMC Weekendschool Delfshaven & Rotterdam Zuid

Bij IMC Weekendschool laten wij nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals uit uiteenlopende vakgebieden.

Bekijk dit plan
Plaatje city lab

Thuis in Taal

Met Thuis in Taal werken we op o.a. peuterscholen samen met laaggeletterde ouders om overdracht van taalproblemen te voorkomen.

Bekijk dit plan
Img 0475

Leer- en Veerkracht, in je kracht op school!

Een intensief Integraal meerjarentraject ter bevordering van de mentale veerkracht van leerlingen en leerkrachten.

Bekijk dit plan
Hqdefault

Digitaal schoolplein scholengroep Charlois.

Het digitale schoolplein (een sociaal platform) van de scholengroep Charlois brengt experts binnen de scholengroep samen

Bekijk dit plan
Shutterstock 113457850

ONDERWIJSLAB & TALENTSCOUTPROGRAMMA

Het realiseren van een voltijds onderwijsvoorziening voor hoog-intelligente én hoog-sensitieve leerlingen, waarbij de school op een innovatieve manier als onderwijslab en talentscoutprogramma wordt ingericht.

Bekijk dit plan
Img 6344

"Maak nieuwsgierig onderwijs"

Een nieuw onderwijsconcept. Binnen -en buitenschools worden nieuwe kennis en vaardigheden gekoppeld aan innovatie op alle gebieden

Bekijk dit plan
Imc basis logo

IMC Basis Rotterdam

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nú wat later is

Bekijk dit plan
Meer plannen