Ontdek › Plan

IMC Basis Rotterdam

Subsidie toegekend € 50.000,00

Aangemaakt: 26 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nú wat later is

IMC Basis brengt motivatiegericht aanvullend onderwijs in de klas aan leerlingen van groep 7 & 8 van de basisschool. Vakken als Journalistiek, Recht, Wetenschap, Beeldende Kunst, Horeca, Archeologie, Geneeskunde, Podiumkunst, Politiek. Bevlogen beroepsprofessionals laten leerlingen nú ervaren hoe later eruit kan zien.
"Dit gun je alle kinderen, maar vooral hen die dit het hardst nodig hebben”…

De komende 3 jaar wil IMC Basis gaan opschalen van 1 naar 5 scholen in Rotterdam. Met een substantieel aantal voorbeeldscholen kunnen we laten zien dat het IMC Basis concept in de praktijk werkt en nodigen we uit tot een kwaliteitsimpuls in het onderwijs met groot maatschappelijk rendement. Op de voorbeeldscholen kan daarmee nagedacht worden over hoe een systeemverandering eruit kan zien. De voorbeeldscholen dienen tevens als expertisecentrum voor IMC Basis en zullen ook bijdragen als inspiratiebron voor anderen.

Waarom goed voor Rotterdam?

De basisscholen die wij zullen kiezen zullen kennen allen een hoog leerlinggewicht, de diversiteit en sociaal-economische positie van de wijk verdient aandacht. Het merendeel van de schoolpopulatie heeft van huis uit niet de mogelijkheid om zich breed te oriënteren. Het IMC Basis programma zal een bijdrage leveren aan duurzame verbetering van de wijk door het creëren van betere toekomstperspectieven voor de jongeren en hen te verbinden met gastdocenten als rolmodellen in hun directe omgeving.

Waarom vernieuwend?

De scholen zelf zijn niet in staat om de leerlingen te voorzien in een vergelijkbaar programma.Het project vindt plaats IN de geselecteerde basisscholen, TIJDENS reguliere lestijd. Het lesprogramma van IMC Basis wordt jaarlijks vastgesteld in samenwerking met de scholen en wordt door vrijwillige gastdocenten uitgevoerd in aanwezigheid van de groepsleerkrachten en de IMC Basiscoördinator. De IMC Basiscoördinator draagt samen met de leerkrachten zorg voor integratie met het reguliere lesprogramma.

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Imc basis logo

Doe mee

Organisatie: Stichting IMC Weekendschool

Contactpersoon: Jesje Schalm

Wij zoeken

Draag bij aan het inspireren van jongeren van 10-13 jaar in hun basisschool. Word gastdocent, vrijwilliger of begunstiger van IMC Basis in een van de te selecteren basisscholen bij jou in de buurt.

Gerelateerde Plannen

Images

SKILLS op Zuid

SKILLS lessen met individuele coaching zodat de Rotterdam Zuid leerling zijn krachten en talenten beter leert kennen. De jongeren binnen het onderwijs 1 op 1 begeleiden zodat schooluitval en risicogedrag wordt tegengegaan.

Bekijk dit plan
Logo

The Science Tour & Junior ScienceBattle

Middelbare scholieren helpen bij hun profielkeuze en hun profielwerkstuk laten presenteren voor een publiek in het theater.

Bekijk dit plan
Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bekijk dit plan
P3220093

Onderzoekend leren op de Zalmplaatschool

Onderzoekend en ontwerpend leren op de Zalmplaatschool ! 21 ste Century Skills

Bekijk dit plan
Mamacafe

Mamacafé

Het Mamacafé is een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in dialoog kunnen gaan en waar kinderen kunnen spelen. Tegelijkertijd wordt bijdrage geleverd aan opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering.

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
Kleuters

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Bekijk dit plan
Banner kiesjekoers

Kies Je Koers

Achttienjarige studenten worden met behulp van onze online tool “Kies je koers” beter voorbereid op hun leven na school!

Bekijk dit plan
Meer plannen