Ontdek › Plan

IMC Basis Rotterdam

Aangemaakt: 26 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nú wat later is

IMC Basis brengt motivatiegericht aanvullend onderwijs in de klas aan leerlingen van groep 7 & 8 van de basisschool. Vakken als Journalistiek, Recht, Wetenschap, Beeldende Kunst, Horeca, Archeologie, Geneeskunde, Podiumkunst, Politiek. Bevlogen beroepsprofessionals laten leerlingen nú ervaren hoe later eruit kan zien.
"Dit gun je alle kinderen, maar vooral hen die dit het hardst nodig hebben”…

De komende 3 jaar wil IMC Basis gaan opschalen van 1 naar 5 scholen in Rotterdam. Met een substantieel aantal voorbeeldscholen kunnen we laten zien dat het IMC Basis concept in de praktijk werkt en nodigen we uit tot een kwaliteitsimpuls in het onderwijs met groot maatschappelijk rendement. Op de voorbeeldscholen kan daarmee nagedacht worden over hoe een systeemverandering eruit kan zien. De voorbeeldscholen dienen tevens als expertisecentrum voor IMC Basis en zullen ook bijdragen als inspiratiebron voor anderen.

Waarom goed voor Rotterdam?

De basisscholen die wij zullen kiezen zullen kennen allen een hoog leerlinggewicht, de diversiteit en sociaal-economische positie van de wijk verdient aandacht. Het merendeel van de schoolpopulatie heeft van huis uit niet de mogelijkheid om zich breed te oriënteren. Het IMC Basis programma zal een bijdrage leveren aan duurzame verbetering van de wijk door het creëren van betere toekomstperspectieven voor de jongeren en hen te verbinden met gastdocenten als rolmodellen in hun directe omgeving.

Waarom vernieuwend?

De scholen zelf zijn niet in staat om de leerlingen te voorzien in een vergelijkbaar programma.Het project vindt plaats IN de geselecteerde basisscholen, TIJDENS reguliere lestijd. Het lesprogramma van IMC Basis wordt jaarlijks vastgesteld in samenwerking met de scholen en wordt door vrijwillige gastdocenten uitgevoerd in aanwezigheid van de groepsleerkrachten en de IMC Basiscoördinator. De IMC Basiscoördinator draagt samen met de leerkrachten zorg voor integratie met het reguliere lesprogramma.

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Imc basis logo

Doe mee

Organisatie: Stichting IMC Weekendschool

Contactpersoon: Jesje Schalm

Wij zoeken

Draag bij aan het inspireren van jongeren van 10-13 jaar in hun basisschool. Word gastdocent, vrijwilliger of begunstiger van IMC Basis in een van de te selecteren basisscholen bij jou in de buurt.

Gerelateerde Plannen

Mijn boek boek

Mijn boek - Verhalen uit Rotterdam

Rotterdamse verhalen voor leerlingen van alle Rotterdamse basisscholen. Omdat lezen leuk is!

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Logo2 meesterlijk

Meesterlijk Rotterdam

Vakmanschap in Onderwijs! voor een betere aansluiting op het beroepsveld.

Bekijk dit plan

PCB ZALMPLAAT Onderwijs inclusief

We kunnen in de school preventief passende hulp bieden zodat we uitval voorkomen en leerlingen in hun kracht zetten.

Bekijk dit plan
Plaatje city lab

Thuis in Taal

Met Thuis in Taal werken we op o.a. peuterscholen samen met laaggeletterde ouders om overdracht van taalproblemen te voorkomen.

Bekijk dit plan

Jeugdacademie Rotterdam

Jeugdacademie Rotterdam is een platform voor jongeren van 8 t/m 15 jaar die geïnteresseerd zijn in wetenschap en kunst. Bestaande instellingen en initiatieven worden aangevuld met een nieuwe colleges en workshops en vormen een uitdagend nieuw aanbod.

Bekijk dit plan
Buitenspelen

De Buitenwereld

We breiden de lesruimte van OBS De Kleine Wereld uit naar het plein en de buurt, zodat kinderen uitdagingen aan kunnen gaan in een veilige omgeving. Nieuwsgierigheid, ontmoeting en zorg voor de omgeving zijn sleutelwoorden van De Buitenruimte.

Bekijk dit plan
Makerspace

Makerspace in de bieb!

Bibliotheek Rotterdam heeft met de Makerspace het primaire doel om jeugd en jongeren in aanraking te brengen met nieuwe (maak)technieken, hen door (o.a.) workshops kennis te laten maken met en enthousiasmeren voor moderne techniek en maakcultuur.

Bekijk dit plan
Meer plannen