Ontdek › Plan

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Aangemaakt: 12 juni 2017

Heb hart voor onderwijs

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Door fijnmazige vroegsignalering weten we welke peuters in aanmerking komen voor deze voorziening. In een periode van 12 weken komen maximaal 8 kinderen 5 ochtenden per week naar de voorziening. Onder begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker, beiden met specifieke vaardigheden, volgen de peuters (wellicht ivm de start van de pilot in eerste instantie ook kleuters) een programma gestoeld op de basisleerlijnen. Deze onderwijskrachten worden ondersteund vanuit PPO, SO, SCOOR door bv. een orthopedagoog of een psycholoog. De ouders worden ondersteund door MEE en V(oorschoolse)MW. Gedurende deze 12 weken worden de kinderen geobserveerd om na te gaan of zij klaar zijn voor het PO, of er een verlenging nodig is van de begeleiding of dat er een verwijzing nodig is richting SO/MKD. De totale kosten zijn geraamd op € 107.000,-. Hierbij doen we een beroep op Citylab010 voor € 45.000,-

Waarom goed voor Rotterdam?

Een goed begin is het halve werk! Als gesignaleerde kleuters zich kunnen schikken in het reguliere onderwijs en daarmee een goede start kunnen maken, zal dit hun schoolloopbaan positief beïnvloeden en de kans op schooluitval verkleinen. Hierdoor kunnen veel problemen in de toekomst voorkomen worden en dat is goed voor de stad.

Waarom vernieuwend?

Het plan is niet vernieuwend, maar noodzakelijk. Een soortgelijke voorziening bestond in het verleden en was gekoppeld aan SO en SBO. Er zijn in het verleden andere keuzes gemaakt waardoor deze voorziening is verdwenen. Door de huidige problematieken met jonge kinderen is een dergelijke voorziening een "must".

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Kleuters

Doe mee

Organisatie: Wijkoverleg directeuren PO + PPO

Contactpersoon: Peter van Reeven

Gerelateerde Plannen

Img 0475

Leer- en Veerkracht, in je kracht op school!

Een intensief Integraal meerjarentraject ter bevordering van de mentale veerkracht van leerlingen en leerkrachten.

Bekijk dit plan
2016 10 13 photo 00000230

ROoster10

Meer jongeren haken af bij het reguliere onderwijs om sociale, emotionele, economische of culturele redenen. ROoster10 is hun huiskamer, luisterend oor en huiswerkbegeleiding.

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spel-IQoké-activiteiten voor (hoog) begaafde kinderen!

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan
Ct 001 ava p1

ConnecTeach010– Hét Rotterdamse lerarenplatform

ConnecTeach010 is een online en offline platform voor de Rotterdamse leerkracht. ConnecTeach010 brengt leerkrachten van VVE tot WO met elkaar in verbinding zonder tussenkomst van besturen.

Bekijk dit plan
F83ad43a c548 494b 97ee fe3273fa6c37

Schoolschaken op alle basisscholen in Rotterdam

Schaken op school. In het lesprogramma of na schooltijd in de groepen 3 t/m 6 van alle basisscholen in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
Buitenzijde denktank grijs logo vmbo

Livestream community

Leren binnen en buiten de school door drempelloze kennisdeling

Bekijk dit plan
Meer plannen