Ontdek › Plan

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Aangemaakt: 12 juni 2017

Heb hart voor onderwijs

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Door fijnmazige vroegsignalering weten we welke peuters in aanmerking komen voor deze voorziening. In een periode van 12 weken komen maximaal 8 kinderen 5 ochtenden per week naar de voorziening. Onder begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker, beiden met specifieke vaardigheden, volgen de peuters (wellicht ivm de start van de pilot in eerste instantie ook kleuters) een programma gestoeld op de basisleerlijnen. Deze onderwijskrachten worden ondersteund vanuit PPO, SO, SCOOR door bv. een orthopedagoog of een psycholoog. De ouders worden ondersteund door MEE en V(oorschoolse)MW. Gedurende deze 12 weken worden de kinderen geobserveerd om na te gaan of zij klaar zijn voor het PO, of er een verlenging nodig is van de begeleiding of dat er een verwijzing nodig is richting SO/MKD. De totale kosten zijn geraamd op € 107.000,-. Hierbij doen we een beroep op Citylab010 voor € 45.000,-

Waarom goed voor Rotterdam?

Een goed begin is het halve werk! Als gesignaleerde kleuters zich kunnen schikken in het reguliere onderwijs en daarmee een goede start kunnen maken, zal dit hun schoolloopbaan positief beïnvloeden en de kans op schooluitval verkleinen. Hierdoor kunnen veel problemen in de toekomst voorkomen worden en dat is goed voor de stad.

Waarom vernieuwend?

Het plan is niet vernieuwend, maar noodzakelijk. Een soortgelijke voorziening bestond in het verleden en was gekoppeld aan SO en SBO. Er zijn in het verleden andere keuzes gemaakt waardoor deze voorziening is verdwenen. Door de huidige problematieken met jonge kinderen is een dergelijke voorziening een "must".

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Kleuters

Doe mee

Organisatie: Wijkoverleg directeuren PO + PPO

Contactpersoon: Peter van Reeven

Gerelateerde Plannen

Logo maakotheek

Maakotheek

Maakotheek helpt scholen en leerlingen om Wetenschap & Techniek zo leuk en uitdagend te maken als het is. De Maakotheek komt naar de scholen toe met een gebalanceerd aanbod van kennis, spullen en onderhoud in een roulerend systeem.

Bekijk dit plan
Logo imc basis nieuwe huisstijlkleuren

IMC Basis op de Talmaschool

Maatschappijgericht onderwijs integreren op de Talmaschool met als doel de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Bekijk dit plan
Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
1383758 1421285188084569 1395309728 n

Onderwijs van de 21e eeuw!

Een onderwijsysteem invoeren waarin ieder kind zich maximaal ontplooit, talent mag ontwikkelen en klaar is voor de toekomst.

Bekijk dit plan
Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
Ct 001 ava p1

ConnecTeach010– Hét Rotterdamse lerarenplatform

ConnecTeach010 is een online en offline platform voor de Rotterdamse leerkracht. ConnecTeach010 brengt leerkrachten van VVE tot WO met elkaar in verbinding zonder tussenkomst van besturen.

Bekijk dit plan
Aware online   training bewust op het internet voor ouders3

Rotterdam: bewust en veilig op het internet

Rotterdamse jeugd, ouders en professionals bewuster en veiliger op het internet maken.

Bekijk dit plan
Mijn boek boek

Mijn boek - Verhalen uit Rotterdam

Rotterdamse verhalen voor leerlingen van alle Rotterdamse basisscholen. Omdat lezen leuk is!

Bekijk dit plan
Meer plannen