Ontdek › Plan

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Aangemaakt: 12 juni 2017

Heb hart voor onderwijs

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Door fijnmazige vroegsignalering weten we welke peuters in aanmerking komen voor deze voorziening. In een periode van 12 weken komen maximaal 8 kinderen 5 ochtenden per week naar de voorziening. Onder begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker, beiden met specifieke vaardigheden, volgen de peuters (wellicht ivm de start van de pilot in eerste instantie ook kleuters) een programma gestoeld op de basisleerlijnen. Deze onderwijskrachten worden ondersteund vanuit PPO, SO, SCOOR door bv. een orthopedagoog of een psycholoog. De ouders worden ondersteund door MEE en V(oorschoolse)MW. Gedurende deze 12 weken worden de kinderen geobserveerd om na te gaan of zij klaar zijn voor het PO, of er een verlenging nodig is van de begeleiding of dat er een verwijzing nodig is richting SO/MKD. De totale kosten zijn geraamd op € 107.000,-. Hierbij doen we een beroep op Citylab010 voor € 45.000,-

Waarom goed voor Rotterdam?

Een goed begin is het halve werk! Als gesignaleerde kleuters zich kunnen schikken in het reguliere onderwijs en daarmee een goede start kunnen maken, zal dit hun schoolloopbaan positief beïnvloeden en de kans op schooluitval verkleinen. Hierdoor kunnen veel problemen in de toekomst voorkomen worden en dat is goed voor de stad.

Waarom vernieuwend?

Het plan is niet vernieuwend, maar noodzakelijk. Een soortgelijke voorziening bestond in het verleden en was gekoppeld aan SO en SBO. Er zijn in het verleden andere keuzes gemaakt waardoor deze voorziening is verdwenen. Door de huidige problematieken met jonge kinderen is een dergelijke voorziening een "must".

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Kleuters

Doe mee

Organisatie: Wijkoverleg directeuren PO + PPO

Contactpersoon: Peter van Reeven

Gerelateerde Plannen

BuurtBizKids

In BuurtBizKids leren basisschoolkinderen hun mening te vormen en te uiten en gaan de dialoog aan met elkaar en buurtbewoners.

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen.

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan
Vg logo

Verticale Groep

Verticale Groep voegt een leeftijdsgemengde groep toe aan het basisonderwijs om kinderen weerbaarder te maken. Er wordt ook gewerkt aan 21st eeuwse vaardigheden die kinderen leren omgaan met anderen.

Bekijk dit plan
Knikkergek

KnikkerGEK

Experimenteren, leren in het basisonderwijs met en door knikkers: knettergek van knikkers.

Bekijk dit plan
Img 0470

Havenschool

Ondernemende, nieuwsgierige en betrokken jongeren opleiden die bewuste toekomstkeuzes kunnen maken

Bekijk dit plan
Download

Leren voor de toekomst

Het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs door meer dan alleen huiswerkbegeleiding aan te bieden. Zoals het bespreken van obstakels die functioneren in de Rotterdamse samenleving kunnen belemmeren en het aanmoedigen van ouderbetrokkenheid.

Bekijk dit plan
Buitenzijde denktank grijs logo vmbo

Livestream community

Leren binnen en buiten de school door drempelloze kennisdeling

Bekijk dit plan
Meer plannen