Ontdek › Plan

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Aangemaakt: 12 juni 2017

Heb hart voor onderwijs

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Door fijnmazige vroegsignalering weten we welke peuters in aanmerking komen voor deze voorziening. In een periode van 12 weken komen maximaal 8 kinderen 5 ochtenden per week naar de voorziening. Onder begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker, beiden met specifieke vaardigheden, volgen de peuters (wellicht ivm de start van de pilot in eerste instantie ook kleuters) een programma gestoeld op de basisleerlijnen. Deze onderwijskrachten worden ondersteund vanuit PPO, SO, SCOOR door bv. een orthopedagoog of een psycholoog. De ouders worden ondersteund door MEE en V(oorschoolse)MW. Gedurende deze 12 weken worden de kinderen geobserveerd om na te gaan of zij klaar zijn voor het PO, of er een verlenging nodig is van de begeleiding of dat er een verwijzing nodig is richting SO/MKD. De totale kosten zijn geraamd op € 107.000,-. Hierbij doen we een beroep op Citylab010 voor € 45.000,-

Waarom goed voor Rotterdam?

Een goed begin is het halve werk! Als gesignaleerde kleuters zich kunnen schikken in het reguliere onderwijs en daarmee een goede start kunnen maken, zal dit hun schoolloopbaan positief beïnvloeden en de kans op schooluitval verkleinen. Hierdoor kunnen veel problemen in de toekomst voorkomen worden en dat is goed voor de stad.

Waarom vernieuwend?

Het plan is niet vernieuwend, maar noodzakelijk. Een soortgelijke voorziening bestond in het verleden en was gekoppeld aan SO en SBO. Er zijn in het verleden andere keuzes gemaakt waardoor deze voorziening is verdwenen. Door de huidige problematieken met jonge kinderen is een dergelijke voorziening een "must".

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Kleuters

Doe mee

Organisatie: Wijkoverleg directeuren PO + PPO

Contactpersoon: Peter van Reeven

Gerelateerde Plannen

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Ruimtereis 2016

Ruimtemissie voor leerlingen

Leerlingen van het Vreewijk Lyceum organiseren en maken hun eigen ruimtereis! Iedereen kan mee doen vanwege de verschillende disciplines.

Bekijk dit plan
Calvijn business school rgb

Versterk je netwerk

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Bekijk dit plan
Mijn boek boek

Mijn boek - Verhalen uit Rotterdam

Rotterdamse verhalen voor leerlingen van alle Rotterdamse basisscholen. Omdat lezen leuk is!

Bekijk dit plan
Campus hoogvliet ai exterieur 1

Projectplan Campus Academie Hoogvliet

Het doel is om bassischoolleerlingen uit groep 8 in Hoogvliet extra aandacht, ondersteuning en huiswerkbegeleiding aan te bieden.

Bekijk dit plan
Infographic archiklas

ArchiKlas - architectuurlessen voor kinderen

Kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs de 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen door middel van een reeks van architectuurlessen, waarin creativiteit en onderzoekend en ontwerpend leren een grote rol speelt.

Bekijk dit plan
Hetadviesbureau small

Het Adviesbureau.

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO van scholen in Rotterdam gaan werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers.

Bekijk dit plan

Uit Grootmoeders Keuken

'Uit Grootmoeders Keuken' is een Rotterdams productlabel met de smaak van 'toen', de producten worden gemaakt met de hulp van Rotterdamse oma's en opa's.

Bekijk dit plan
Meer plannen