Ontdek › Plan

Jeugdacademie Rotterdam

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Jeugdacademie Rotterdam is een platform voor jongeren van 12 t/m 16 die geïnteresseerd zijn in filosofie, kunst en wetenschap.

Het doel van de Jeugdacademie Rotterdam is een platform op te zetten voor kinderen die geïnteresseerd zijn in filosofie en wetenschappen, waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende instellingen die al in Rotterdam bestaan. (de universiteit, scholen, musea, de bibliotheek). Ik wil me richten op kinderen van 12 tot 16 jaar (de onderbouw van het voortgezet onderwijs) met eventueel later een junior afdeling voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het aanbod zal bestaan uit colleges, workshops, onderzoekgroepjes, podcasts en een online community.
Jongeren met een interesse voor filosofie en wetenschap kunnen deze zo verder ontwikkelen en voor musea, de bibliotheek en de universiteit ontstaat er een nieuw publiek en meer bereik binnen deze leeftijdsgroep.

Waarom goed voor Rotterdam?

Bij de jeugdacademie kunnen jongeren hun interesse en talenten ontwikkelen. Jongeren kunnen lid worden van het platform, met elkaar in contact komen en deelnemen aan alle activiteiten die de academie aanbiedt. Nieuwsgierigheid van jongeren wordt beloond en interesse in filosofie, wetenschap en kunst aangewakkerd.

Waarom vernieuwend?

Bestaande initiatieven en instellingen zijn verdeeld door heel Rotterdam. De bestaande educatieve programma’s van musea en scholen worden met dit initiatief verbonden en aangevuld zodat er een uitgebreid en overzichtelijk aanbod ontstaat voor jongeren in Rotterdam. Naast colleges en workshops kunnen jongeren op een vernieuwende manier geïntroduceerd worden met filosofie, wetenschap en kunsten.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Contactpersoon: Tissie Spiering

Wij zoeken

Samenwerking met instellingen en scholen in Rotterdam
Docenten, wetenschappers, kunstenaars, schrijvers die willen bijdragen aan het programma
Financiële middelen

Gerelateerde Plannen

Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
Ct 001 ava p1

ConnecTeach010– Hét Rotterdamse lerarenplatform

ConnecTeach010 is een online en offline platform voor de Rotterdamse leerkracht. ConnecTeach010 brengt leerkrachten van VVE tot WO met elkaar in verbinding zonder tussenkomst van besturen.

Bekijk dit plan
P3220093

Onderzoekend leren op de Zalmplaatschool

Onderzoekend en ontwerpend leren op de Zalmplaatschool ! 21 ste Century Skills

Bekijk dit plan
Coolll

COOLLL (werknaam)

Experimentele vaardigheden en techniek voor VO-leerlingen. Serieus werk maken van verbinding van VO- en PO-scholen, inhoudelijke aanbieders, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Bekijk dit plan
Yp2

Naar nieuwe comfort zones

Jongeren met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden werken internationaal samen aan de stad van morgen.

Bekijk dit plan
Koeientuin ztekst 2

Floating Farm Educatie

De Floating Farm (FF) wil basisschoolleerlingen in de regio Rotterdam verbinden met de agrarische sector (veehouderij) en dit combineren met kennis over een gezond voedingspatroon.

Bekijk dit plan
Logo maakotheek

Maakotheek

Maakotheek helpt scholen en leerlingen om Wetenschap & Techniek zo leuk en uitdagend te maken als het is. De Maakotheek komt naar de scholen toe met een gebalanceerd aanbod van kennis, spullen en onderhoud in een roulerend systeem.

Bekijk dit plan
Meer plannen