Ontdek › Plan

Jeugdacademie Rotterdam

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Jeugdacademie Rotterdam is een platform voor jongeren van 12 t/m 16 die geïnteresseerd zijn in filosofie, kunst en wetenschap.

Het doel van de Jeugdacademie Rotterdam is een platform op te zetten voor kinderen die geïnteresseerd zijn in filosofie en wetenschappen, waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende instellingen die al in Rotterdam bestaan. (de universiteit, scholen, musea, de bibliotheek). Ik wil me richten op kinderen van 12 tot 16 jaar (de onderbouw van het voortgezet onderwijs) met eventueel later een junior afdeling voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het aanbod zal bestaan uit colleges, workshops, onderzoekgroepjes, podcasts en een online community.
Jongeren met een interesse voor filosofie en wetenschap kunnen deze zo verder ontwikkelen en voor musea, de bibliotheek en de universiteit ontstaat er een nieuw publiek en meer bereik binnen deze leeftijdsgroep.

Waarom goed voor Rotterdam?

Bij de jeugdacademie kunnen jongeren hun interesse en talenten ontwikkelen. Jongeren kunnen lid worden van het platform, met elkaar in contact komen en deelnemen aan alle activiteiten die de academie aanbiedt. Nieuwsgierigheid van jongeren wordt beloond en interesse in filosofie, wetenschap en kunst aangewakkerd.

Waarom vernieuwend?

Bestaande initiatieven en instellingen zijn verdeeld door heel Rotterdam. De bestaande educatieve programma’s van musea en scholen worden met dit initiatief verbonden en aangevuld zodat er een uitgebreid en overzichtelijk aanbod ontstaat voor jongeren in Rotterdam. Naast colleges en workshops kunnen jongeren op een vernieuwende manier geïntroduceerd worden met filosofie, wetenschap en kunsten.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Contactpersoon: Tissie Spiering

Wij zoeken

Samenwerking met instellingen en scholen in Rotterdam
Docenten, wetenschappers, kunstenaars, schrijvers die willen bijdragen aan het programma
Financiële middelen

Gerelateerde Plannen

Foto citylab010

The Next School

The Next School organiseert evenementen waar docenten samen met mensen uit de beroepspraktijk een opdracht ontwikkelen voor leerlingen. We matchen docent en professional en begeleiden ze in het ontwikkelen van een goede opdracht.

Bekijk dit plan
1218 rotterdam marketing

Smart port, meiden aan boord

Wij stimuleren meiden te kiezen voor een carrière in de Rotterdamse haven en industrie. Dit doen we met een magazine vol rolmodellen, voor en door meiden, de "Havenskills"-netwerktraining en praktijkbezoeken.

Bekijk dit plan
Kleuters

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bekijk dit plan
Banner citylab010

JONGEREN & TECHNIEK

In ons werk zien wij regelmatig het enthousiasme onder jongeren met betrekking tot techniek. Ons doel is informeel leren stimuleren en te combineren met de arbeidsmarkt, dit plan is een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid.

Bekijk dit plan
Bij artikel

"Samen voor Taal"

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan.

Bekijk dit plan

4 YOU

Kinderen een kans geven op eigen ontplooiing in cultuur,dans,toneel,muziek en ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoeding

Bekijk dit plan
Meer plannen