Ontdek › Plan

Jouw Opstelling Voor Succes

Aangemaakt: 05 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Het ondersteunen van niet-werkende-werkzoekende Rotterdamse jongeren bij het veroveren van hun plek op de arbeidsmarkt.

Met Jouw Voor Succes begeleiden wij jongeren (en jongvolwassenen) bij het veroveren én behouden van hun plek op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat wij hen ondersteunen bij het scoren van een baan die bij hen past. Ook focussen wij ons op het behoud van betaald werk en dragen wij bij aan de weerbaar- en zelfredzaamheid van onze deelnemers. Dit doen wij door de loopbaanontwikkeling van onze deelnemers te koppelen aan de universele leerlessen, beeldspraken en metaforen uit de voetbalsport.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het aandacht geven aan het jeugdige arbeidsmarktkapitaal dat onze jonge stad rijk is. Dit is niet alleen voor hen belangrijk, maar ook voor Rotterdam. Werk helpt onze jonge Rotterdammers namelijk om baas over eigen leven te worden, zorgt ervoor dat zij zich gewaardeerd(er) voelen en zichzelf beter staande kunnen houden in de hedendaagse maatschappij. Tegelijkertijd dragen zij (volwaardiger) bij aan het economisch verkeer en zullen zij minder (snel) een beroep doen op sociale voorzieningen.

Waarom vernieuwend?

Wij hebben altijd de overtuiging gehad dat de voetbalsport (universele) wijsheden bevat die gebruikt kunnen worden om onze deelnemers hun banenjacht op een positievere manier te doen ervaren. Daarnaast is gebleken de Young UP methodiek ervoor zorgt dat ±76% uitstroomt naar werk en blijft ±80% hiervan aan het werk. Ook bereiken wij deelnemers die zich buiten het beeld van instanties bewegen, werkt onze werkwijze aanlokkelijk richting het bedrijfsleven en zorgt dit voor tastbare baanperspectieven.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Citylab %28plaatje%29

Doe mee

Organisatie: Young UP

Contactpersoon: Dwight Krolis

Telefoon: 010-7670555

Wij zoeken

Voor de lancering van een grootschalige, maar vooral om impactvolle, uitvoering van het programma zijn wij op zoek naar (maatschappelijke) investeerders die willen bijdragen. Daarnaast staan wij erg open voor stimulerende en (vak)inhoudelijke samenwerkingsverbanden, zowel met (maatschappelijke) investeerders, het bedrijfsleven, het onderwijs én concullega’s. Ook zijn wij te allen tijde op zoek naar mogelijkheden om ons bedrijvennetwerk te verbreden en verstevigen.

Gerelateerde Plannen

Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Schoenfabriek wim 1953

Stadswerker

Wij geven mensen de kans om op een van onze projecten aan het werk te gaan. Op basis van hun competenties zorgen wij voor de match naar diverse werkgevers.

Bekijk dit plan

Urban Skills

Leren voor jongeren. Werken voor jongeren.

Bekijk dit plan

Young & FamousFestival

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Bekijk dit plan

lerenondernemerteworden praktijkopleiding

moelijk plaatsbaren jongeren? een doel tegeven

Bekijk dit plan

Project Bijstand

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan
Meer plannen