Ontdek › Plan

Kansrijke Tuinen

Subsidie toegekend

Aangemaakt: 18 mei 2017

Onderwerpen: Fijne Rotterdamse buitenruimte (€ 42.000,00) en Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten (€ 10.000,00)

Gezamenlijk tuinieren in de wijk voor een mooie, veilige en kindvriendelijke buitenruimte

Op een netwerk van zes buurtmoestuinen wordt door Rotterdammers gewerkt aan een mooie, groene leefomgeving en het verbouwen van gezond voedsel. De tuinen worden de afgelopen jaren meer en meer ingezet als platform voor aanvullende effecten. Hierbij valt te denken aan de positieve effecten die de buurttuinen hebben op het gebied van een schone, hele en veilige buitenruimte, en op de rol die de buurttuinen spelen in het creëren van een kansrijke, kindvriendelijke omgeving. Gezien de positieve resultaten, is het plan ontstaan een organisatie ‘GroenGoed’ te ontwikkelen die zich gericht en professioneel richt op het nastreven van deze effecten.

Waarom goed voor Rotterdam?

Samen tuinieren heeft veel mooie effecten op het leven en samenleven in de stad. Het levert meer levendigheid en positieve aanwezigheid op straat op, een sterkere sociale cohesie, een vriendelijke vorm van sociale controle en veiligheid. Door samen met buurtbewoners in de buitenruimte te tuinieren wordt men actiever, meer betrokken bij wat er speelt in de wijk en men gaat duurzamer leven. Zo ontstaan gezinsvriendelijke wijken waar het prettig wonen en werken is voor alle generaties.

Waarom vernieuwend?

De tuinen inzetten als gericht middel om de buitenruimte schoon, veilig en kindvriendelijk te maken is een vernieuwend gebruik van de tuinen. Zo ontstaat een innovatieve mix van: een netwerk van laagdrempelige
‘tuinen van de wijk’, waar fysiek werk in de buitenruimte ingezet wordt voor een groene en kindvriendelijke omgeving, en waar een unieke combinatie bestaat van professionele
begeleiding én zelfbeheer door buurtbewoners én goede samenwerking met het
wijknetwerk van organisaties.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Groengoed!

Doe mee

Organisatie: GroenGoed

Contactpersoon: Daniel Opbroek

Wij zoeken

Een buurttuin valt of staat bij een bruisende groep deelnemers. Kom langs op een van de tuinen om mee te tuinieren, of misschien vind je het leuk om een activiteit te organiseren? Oogst gegarandeerd.

Gerelateerde Plannen

Straatkijkers2

De Rotterdamse Straatkijkers

100 dagen uitkijken op 1 lijn. De straten maken Rotterdam! Deze willen wij in de kijker zetten als onderdeel van de stad!

Bekijk dit plan
Banner rec def

Healing Places - Prototypes

Healing Places is a cross-disciplinary project that aims to create in Rotterdam West prototypes of sensory and therapeutic spaces in the city to improve the population’s physical and mental health.

Bekijk dit plan
Grondstoffen station schetsontwerp

Afrikaandermarkt grondstoffen station

Het plaatsen van een afvalinzamel- en verwerkingsstation voor de Afrikaandermarkt, om meer restafval hoogwaardig te kunnen hergebruiken, zwerfafval te voorkomen en te communiceren over afval is grondstof.

Bekijk dit plan

STADSSTUKKEN

City Pieces maakt de diversiteit van stedelijke omgeving zichtbaar middels interactieve installaties die een verbinding maken met de omgeving en haar bewoners.

Bekijk dit plan
Rattrap

Het Rattenparadijs

Het rattenparadijs is een plan om de rattenoverlast in het groen te verminderen. We doen dit met een nieuwe observatie- en vangmethode waarbij grote aantrekkelijke kooien als observatie- en vangmethode worden gebruikt.

Bekijk dit plan

"Hout van Rotterdam"

"De eerste wereldstad die zijn eigen gekapte hout inzet als gemeengoed, samen met zijn inwoners, binnen de buitenruimte!"

Bekijk dit plan
Levendlicht concept

Levend Licht

Het project brengt door interactief licht de brugwachtershuisjes van Rotterdam tijdens zonsondergang tot leven. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een levendig, poetisch en menselijk straatbeeld in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Pretotype 1  city sky temple met uitleg

City Sky Temple

Door middel van het intrigeren van een therapeutische rooftop stilte tuin hebben de overprikkelde Rotterdammers een toevluchtsoord van groenvoorziening te midden van de stad waar zij tot rust kunnen komen en kunnen ontspannen.

Bekijk dit plan
Meer plannen