Ontdek › Plan

Keukentaal

Aangemaakt: 29 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Rotterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door

Vernieuwend leer-werkprogramma Keukentaal
Met het leer-werkprogramma Keukentaal creëert Tafelvanzeven leer-werkplekken voor cursisten met een taalachterstand, een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een passie voor koken. Het programma heeft de volgende doelstellingen:
o Zelfstandig deelnemen aan de arbeidsmarkt in Rotterdam op termijn.
o Een voorbeeld zijn voor andere Rotterdammers in een kwetsbare positie.
Dit realiseren we door het verbeteren van het taal-en werkniveau bij de cursisten met:
o Het uitvoeren van cateringopdrachten binnen Tafelvanzeven in opdracht van klanten
o Het werken als keukenhulp bij partners uit de horeca, welzijn en zorg
o Het volgen van de opleiding en het behalen van certificaten voor taal en de horeca bij Tafelvanzeven.
Door aan te sluiten bij de passie van de deelnemers en de taal van de keuken wordt er binnen dit programma op een laagdrempelige wijze gewerkt aan een betere toekomst van de cursisten op de arbeidsmarkt.

Waarom goed voor Rotterdam?

Met Keukentaal versterkt Tafelvanzeven niet alleen de werkvaardigheden van cursisten. Ze creëert ook een betere startpositie op de arbeidsmarkt. Door die kwaliteiten optimaal in te leren zetten worden meerdere doelen gediend:
 Verbetering van de kwaliteit van leven, leren en werken voor de cursisten met grote afstand tot werk
 Verbetering van de kwaliteit van leven en het gezin en de directe omgeving
 Vergroten van de kansen op doorstroom naar werk van cursisten met een migratieachtergrond

Waarom vernieuwend?

Dit programma is vernieuwend omdat het programma de koppeling maakt tussen de ‘universele’ taal van de keuken met de taal van de arbeidsmarkt. In plaats van eerst naar school, dan aan het werk. Vernieuwend aan Keukentaal is ook, dat de eerste stappen op de arbeidsmarkt worden gezet in de veilige omgeving van een warme keten van sociaal ondernemers en maatschappelijk betrokken organisaties. Zij investeren in de begeleiding van cursisten en helpen ze op weg helpen in de keuken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: Tafelvanzeven

Contactpersoon: A. van Egeraat

Wij zoeken

1. Denkkracht om ons concept Keukentaal verder uit te werken en uit te voeren. Om daarmee Rotterdammers, met afstand tot de arbeidsmarkt, die graag in de horeca willen werken met een extra zetje te helpen. 2. Instroom van cursisten met een uitkering. 3. Juridisch advies.

Gerelateerde Plannen

Dsc 3472

27+ en op weg naar een goede toekomst!

Vangnet tussen wal en het schip, 27 plus duurzaam uit de uitkering. Wij doen dit door middel van een unieke combinatie van coaching door ervaringsdeskundigen, inzet van rolmodellen, dagelijks sporten en een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

Bekijk dit plan
Verbindingsofficier 3

High Performance Solide Plus

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Bekijk dit plan
Robin   emma at work

Experience LAB Rotterdam

Jongeren met een chronische fysieke aandoening stimuleren naar een zelfstandige toekomst, door een lokaal netwerk te vormen dat draagvlak creëert en jongeren ondersteunt met als doel een duurzame werkplek te vinden voor deze jongeren.

Bekijk dit plan
Logo seedz rgb

SeedZ - socio-economische incubator in Rotterdam

Door een pragmatische en creatieve aanpak biedt SeedZ met Rotterdamse eigenzinnigheid een werkzaam perspectief op betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap.

Bekijk dit plan

Young & FamousFestival

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Bekijk dit plan
Meer plannen