Ontdek › Plan

Keukentaal

Subsidie toegekend € 63.000,00

Aangemaakt: 29 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Rotterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door

Vernieuwend leer-werkprogramma Keukentaal
Met het leer-werkprogramma Keukentaal creëert Tafelvanzeven leer-werkplekken voor cursisten met een taalachterstand, een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een passie voor koken. Het programma heeft de volgende doelstellingen:
o Zelfstandig deelnemen aan de arbeidsmarkt in Rotterdam op termijn.
o Een voorbeeld zijn voor andere Rotterdammers in een kwetsbare positie.
Dit realiseren we door het verbeteren van het taal-en werkniveau bij de cursisten met:
o Het uitvoeren van cateringopdrachten binnen Tafelvanzeven in opdracht van klanten
o Het werken als keukenhulp bij partners uit de horeca, welzijn en zorg
o Het volgen van de opleiding en het behalen van certificaten voor taal en de horeca bij Tafelvanzeven.
Door aan te sluiten bij de passie van de deelnemers en de taal van de keuken wordt er binnen dit programma op een laagdrempelige wijze gewerkt aan een betere toekomst van de cursisten op de arbeidsmarkt.

Waarom goed voor Rotterdam?

Met Keukentaal versterkt Tafelvanzeven niet alleen de werkvaardigheden van cursisten. Ze creëert ook een betere startpositie op de arbeidsmarkt. Door die kwaliteiten optimaal in te leren zetten worden meerdere doelen gediend:
 Verbetering van de kwaliteit van leven, leren en werken voor de cursisten met grote afstand tot werk
 Verbetering van de kwaliteit van leven en het gezin en de directe omgeving
 Vergroten van de kansen op doorstroom naar werk van cursisten met een migratieachtergrond

Waarom vernieuwend?

Dit programma is vernieuwend omdat het programma de koppeling maakt tussen de ‘universele’ taal van de keuken met de taal van de arbeidsmarkt. In plaats van eerst naar school, dan aan het werk. Vernieuwend aan Keukentaal is ook, dat de eerste stappen op de arbeidsmarkt worden gezet in de veilige omgeving van een warme keten van sociaal ondernemers en maatschappelijk betrokken organisaties. Zij investeren in de begeleiding van cursisten en helpen ze op weg helpen in de keuken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Tvz homepage kruiden

Doe mee

Organisatie: Tafelvanzeven

Contactpersoon: A. van Egeraat

Wij zoeken

1. Denkkracht om ons concept Keukentaal verder uit te werken en uit te voeren. Om daarmee Rotterdammers, met afstand tot de arbeidsmarkt, die graag in de horeca willen werken met een extra zetje te helpen. 2. Instroom van cursisten met een uitkering. 3. Juridisch advies.

Gerelateerde Plannen

Bewegen naar werk 2.0

Proeftuin Bewegen naar Werk 2.0 Delfshaven

Een innovatieve integrale schaalbare aanpak op werkloosheid, vanuit onze beproefde interventie Bewegen naar Werk 1.0. Het Rotterdamse bedrijfsleven en wijknetwerk neemt actief medeverantwoordelijkheid in het werkloosheidsvraagstuk in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Logo 1

De WelWillers

Een groep uitkeringsgerechtigden gaan samen, met en voor elkaar aan de slag om zoveel mogelijk regulier betaalde arbeid te vinden

Bekijk dit plan

Training voor Statushouders

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving. Hierbij ga ik ze ondersteunen.

Bekijk dit plan
Offcourse

TALENT ONTWIKKELT

In Rotterdam is een grote vraag naar IT-ers. Tegelijkertijd is het vooral voor kwetsbare doelgroepen lastig om en baan te vinden. Het doel van het project is om binnen 1,5 jaar tijd een innovatieve sociale leer-werkplaats op te zetten.

Bekijk dit plan
170522 rmunt oaseopzuid inbeeld

Stadskruidentuin R'Munt maakt de Oase op Zuid

Wij maken een oase op Zuid van meer van 100 soorten kruiden en eetbare bloemen, uit alle windstreken. In deze oase groeit plezier in het werk, inzicht in je eigen kracht en de kracht van je omgeving, en vakkunde over natuurlijke groei & echte smaak.

Bekijk dit plan
Sparespace ondernemers jpeg

SpareSpace; Verborgen ondernemerschap in Rotterdam

Veel ondernemerschap is verborgen op zolderkamers of schuurtjes en kan niet/ durft niet een onderneming te starten. SpareSpace bouwwt samen met lokale experts een platform om verborgen ondernemerschap te vinden, verbinden en zichtbaar te maken.

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan
Meer plannen