Ontdek › Plan

Leren voor de toekomst

Aangemaakt: 01 oktober 2018

Heb hart voor onderwijs

Het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs door meer dan alleen huiswerkbegeleiding aan te bieden. Zoals het bespreken van obstakels die functioneren in de Rotterdamse samenleving kunnen belemmeren en het aanmoedigen van ouderbetrokkenheid.

Uit onderzoek is gebleken dat de vraag naar huiswerkbegeleiding is toegenomen. Onlangs gepubliceerde verslagen bewijzen dat hierdoor de ongelijkheid in het onderwijs is toegenomen.
De leerlingen komen wekelijks op zondag voor 2 uurtjes bijeen. Onder begeleiding van begeleiders die affiniteit hebben met de doelgroep en als rolmodel dienen. Zo kunnen de leerlingen bij deze begeleiders terecht voor vragen die thuis niet gesteld zouden kunnen worden. Naast schoolwerk zal er ook aandacht gegeven worden aan bepaalde zaken zoals de samenleving en diversiteit.
We verwachten op maandbasis een kleine bijdrage van 10 euro per maand van de ouders. Door subsidies willen we de kosten dekken en maandbijdrage laag houden.

Wij vinden het ook belangrijk dat docenten beter omgaan met diversiteit. Samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leveren wij input voor de lerarenopleiding, zodat leraren beter voorbereid worden en de basis van verschillende culturen leren.

Waarom goed voor Rotterdam?

Uit de Onderwijsmonitor blijk dat schooladviezen in Rotterdam nog altijd lager liggen dan de rest van de 4 grote steden. De kinderen hebben genoeg talent, maar door onvoldoende ondersteuning kunnen ze zichzelf niet optimaal ontplooien en is het een investering in de toekomst van niet alleen de kinderen, maar ook de Rotterdamse maatschappij. Op deze manier hopen we bij te dragen aan de doelstelling van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, om binnen 20 jaar de achterstand weg te werken.

Waarom vernieuwend?

Stichting leren voor de toekomst onderscheidt zich van andere huiswerkbegeleidingsinstituten door als mediator op te treden tussen leerling, school en de Rotterdamse samenleving. Zo ondersteunen wij ouders op ouder- en rapportavonden. Op deze manier kan er gezorgd worden voor een optimale betrokkenheid van de ouders op het schoolwerk van de leerlingen. Daarnaast wordt de ouders uitleg gegeven over school- en opvoedingsvraagstukken. We richten ons niet alleen op kinderen maar ook op de ouders.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Download

Doe mee

Organisatie: Leren voor de toekomst

Contactpersoon: Anass Darkaoui

E-mail: anassdrk1@hotmail.com

Wij zoeken

We zijn opzoek naar fondsen die ons kunnen helpen bij het bekostigen van dit plan. Onder de kosten vallen het aanschaffen van laptops en lesmateriaal voor de kinderen.

Gerelateerde Plannen

Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bekijk dit plan
Infographic archiklas

ArchiKlas - architectuurlessen voor kinderen

Kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs de 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen door middel van een reeks van architectuurlessen, waarin creativiteit en onderzoekend en ontwerpend leren een grote rol speelt.

Bekijk dit plan
Koeientuin ztekst 2

Floating Farm Educatie

De Floating Farm (FF) wil basisschoolleerlingen in de regio Rotterdam verbinden met de agrarische sector (veehouderij) en dit combineren met kennis over een gezond voedingspatroon.

Bekijk dit plan
Picture

Artship - Supports a creative life

Artship wil een revolutie ontketenen in de manier waarop kunst wordt onderwezen. We geven toegang tot creativiteit, helpen leraren hun passie te delen en bieden hen de beste en meest efficiënte infrastructuur, tools en diensten.

Bekijk dit plan

Adminbedriijf.nl (future financials)

Een ‘ontmoetingsplaats’ waar studenten van het Mbo en van het Hbo uitstekend worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Beeld voor internet

Taal voor Mekaar

We zetten kinderen met een taalachterstand in hun kracht door gelijkere kansen te bieden op een succesvolle toekomst in onze samenleving.

Bekijk dit plan
Imc basis logo

IMC Basis Rotterdam

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nú wat later is

Bekijk dit plan
Diploma uitreiking

IMC Weekendschool Delfshaven & Rotterdam Zuid

Bij IMC Weekendschool laten wij nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals uit uiteenlopende vakgebieden.

Bekijk dit plan
Meer plannen