Ontdek › Plan

Leren voor de toekomst

Aangemaakt: 01 oktober 2018

Heb hart voor onderwijs

Het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs door meer dan alleen huiswerkbegeleiding aan te bieden. Zoals het bespreken van obstakels die functioneren in de Rotterdamse samenleving kunnen belemmeren en het aanmoedigen van ouderbetrokkenheid.

Uit onderzoek is gebleken dat de vraag naar huiswerkbegeleiding is toegenomen. Onlangs gepubliceerde verslagen bewijzen dat hierdoor de ongelijkheid in het onderwijs is toegenomen.
De leerlingen komen wekelijks op zondag voor 2 uurtjes bijeen. Onder begeleiding van begeleiders die affiniteit hebben met de doelgroep en als rolmodel dienen. Zo kunnen de leerlingen bij deze begeleiders terecht voor vragen die thuis niet gesteld zouden kunnen worden. Naast schoolwerk zal er ook aandacht gegeven worden aan bepaalde zaken zoals de samenleving en diversiteit.
We verwachten op maandbasis een kleine bijdrage van 10 euro per maand van de ouders. Door subsidies willen we de kosten dekken en maandbijdrage laag houden.

Wij vinden het ook belangrijk dat docenten beter omgaan met diversiteit. Samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leveren wij input voor de lerarenopleiding, zodat leraren beter voorbereid worden en de basis van verschillende culturen leren.

Waarom goed voor Rotterdam?

Uit de Onderwijsmonitor blijk dat schooladviezen in Rotterdam nog altijd lager liggen dan de rest van de 4 grote steden. De kinderen hebben genoeg talent, maar door onvoldoende ondersteuning kunnen ze zichzelf niet optimaal ontplooien en is het een investering in de toekomst van niet alleen de kinderen, maar ook de Rotterdamse maatschappij. Op deze manier hopen we bij te dragen aan de doelstelling van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, om binnen 20 jaar de achterstand weg te werken.

Waarom vernieuwend?

Stichting leren voor de toekomst onderscheidt zich van andere huiswerkbegeleidingsinstituten door als mediator op te treden tussen leerling, school en de Rotterdamse samenleving. Zo ondersteunen wij ouders op ouder- en rapportavonden. Op deze manier kan er gezorgd worden voor een optimale betrokkenheid van de ouders op het schoolwerk van de leerlingen. Daarnaast wordt de ouders uitleg gegeven over school- en opvoedingsvraagstukken. We richten ons niet alleen op kinderen maar ook op de ouders.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Download

Doe mee

Organisatie: Leren voor de toekomst

Contactpersoon: Anass Darkaoui

E-mail: anassdrk1@hotmail.com

Wij zoeken

We zijn opzoek naar fondsen die ons kunnen helpen bij het bekostigen van dit plan. Onder de kosten vallen het aanschaffen van laptops en lesmateriaal voor de kinderen.

Gerelateerde Plannen

Images 1

Fawaka Naschools Ondernemen

Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met duurzaam ondernemen. En daarmee zicht op een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Bekijk dit plan
Vieze handen

Tuintje Tono

Groene, (maatschappelijk) duurzame Peuterplus opvang voor kwetsbare kinderen en gezinnen met Hoofd, Hart en Handen.

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Projc

"Maak je eigen vliegplan"

Innovatief en uniek onderwijsproject luchtvaart voor de Rotterdamse VMBO-BB/KB/GL scholen binnen het vak Technologie & Toepassing!

Bekijk dit plan
Ms 1op1 coaching challengesports 1793

Time-out, Rebound!

Schooluitval voorkomen d.m.v. van een Time-Out Traject voor leerlingen van Rotterdamse MBO Startcolleges en voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Noa

Robotics

Leerlingen leren de onderwijsrobot programmeren om hem te laten dansen op eigen geprogrammeerde muziek. In dit plan wordt techniek verbonden met muziek en dans.

Bekijk dit plan
Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
Logo maakotheek

Maakotheek

Maakotheek helpt scholen en leerlingen om Wetenschap & Techniek zo leuk en uitdagend te maken als het is. De Maakotheek komt naar de scholen toe met een gebalanceerd aanbod van kennis, spullen en onderhoud in een roulerend systeem.

Bekijk dit plan
Meer plannen