Ontdek › Plan

Link2Work 2.0

Aangemaakt: 04 mei 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Maatwerk coachingstraject voor uitgevallen Rotterdamse jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 27 jaar. Het doel is zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitstromen naar een betaalde baan, stage of opleiding.

Link2Work stelt zich tot doel om uitgevallen jongeren (geen werk en geen opleiding) in de leeftijdscategorie 16 t/m 27 jaar, te inspireren, motiveren en hen de netwerkvaardigheden en competenties bij te brengen, gericht op het bemachtigen van een betaalde baan, stageplaats of opleidingstraject. In de periode 2018 t/m 2021 (3 schooljaren) willen wij minimaal 130 Rotterdamse jongeren laten deelnemen aan Link2Work 2.0. Wij voorzien hen van de juiste kennis, vaardigheden en attitudes die zij nodig hebben in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan culturele, creatieve en maatschappelijke vorming, waaronder activiteiten in en samen met de buurt. Wij ondersteunen de jongeren bij het opbouwen van een netwerk, waarmee zij zelfredzaam worden en een persoonlijk vangnet creëren. Bovendien zorgen wij ervoor dat er een community wordt gevormd van deelnemers, oud-deelnemers, ondernemers en buurtbewoners. Oud-deelnemers zijn peercoaches voor nieuwe deelnemers.

Waarom goed voor Rotterdam?

In Rotterdam wonen 8000 kwetsbare werkloze jongeren (16-27 jaar). Het uitvalpercentage onder Rotterdamse jongeren in bovengemiddeld. Veel van hen hebben te maken met een bepaalde vorm van multi-problematiek.
Niet enkel voor het individu, maar ook voor de Rotterdamse maatschappij als geheel is dit een groeiend probleem. De jongeren zijn namelijk ook in sociaal/maatschappelijk opzicht inactief, waardoor de binding met de samenleving verdwijnt. Link2Work 2.0 is daarom goed voor Rotterdam.

Waarom vernieuwend?

- Integrale holistische aanpak: waarbij wordt samengewerkt met de overheid, het onderwijs, bedrijfsleven, etc.
- Meester-gezel-leerling methode: deelnemers worden gecoacht door een begeleider (meester) en ervaren deelnemer (gezel).
- Pay-it-forward: oud-deelnemers (peer-coaches) ondersteunen de nieuwe deelnemers.
- Duurzame netwerkvorming: via de Link2Work Vrijdagmiddag Couscous bouwt men een netwerk op.
- Elkaar versterken: de jongeren en de “subdoelgroepen” binnen het project versterken elkaar

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Afbeelding link2work

Doe mee

Organisatie: Stichting Link2Work

Contactpersoon: Marco Kranenburg

Wij zoeken

Wij komen graag in contact met ondernemers, werkgevers en maatschappelijke organisaties in Rotterdam (bij voorkeur de Rotterdamse wijken Delfshaven, Overschie en Prins Alexander) die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan Project Link2Work 2.0. Wij hebben reeds contact met onderwijsorganisaties.

Daarnaast zoeken wij donateurs die een bijdrage beschikbaar kunnen stellen voor de uitvoering van de projectactiviteiten.

Gerelateerde Plannen

Sollicitatietraing voor Turkse uitkeringsgerechtigden

De Turkse uitkeringsgerechtigden beschikken over een curriculum vitae en ze kunnen een motivatiebrief schrijven.

Bekijk dit plan
Irk nedir

Geen woorden maar dagelijkse daden

Steve werkt met swipes, likes, een leuke vraag, een kleine opdracht of prikkelende opmerking. Gedurende ons FAST-programma vitaliseert, motiveert en prepareert Steve dagelijks kandidaten zodanig d persoonlijke doorbraken worden gerealiseerd.

Bekijk dit plan

Training voor Statushouders

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving. Hierbij ga ik ze ondersteunen.

Bekijk dit plan

Groen Rekruten @ CityLab010

Deze (nieuwe) business case richt zich op het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen met een taalachterstand bij het scoren

Bekijk dit plan
Logo midden

De Blauwe Krokodil

Mensen met een arbeidsbeperking die hun digitale talent inzetten en hiermee aanvullend inkomen genereren. Ze kunnen op deze manier deelnemen aan de veranderende arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt.

Bekijk dit plan

MicroFranchise010

MicroFranchise010 ontwikkelt franchise concepten waar werkzoekenden zich als micro-ondernemer op laagdrempelige manier bij aan kunnen sluiten.

Bekijk dit plan
Entree werk

Entree Werk: een succesvolle start!

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Nwelogouitjezelf

van SPANG ONDERNEMEN tot ....Starrenbucks

Spang Ondernemen: Leren, ondernemen en zorgen voor elkaar vanuit een betrokken gemeenschap als basis voor succesvol ondernemerchap

Bekijk dit plan
Meer plannen