Ontdek › Plan

Little Wotan: Kunstlab voor stedelijke transitie

Subsidie toegekend € 85.000,00

Aangemaakt: 30 april 2018

Cultuur als vernieuwende kracht

Little Wotan ontwikkelt kunstprojecten voor stedelijke transitie; in co-creatie met bewoners, kunstenaars en wetenschappers. We gebruiken daarvoor interactieve werkvormen waaronder serious games, met als doel: maatschappelijke impact realiseren.

We zetten kunst, serious gaming en storytelling in om samen met Rotterdammers een antwoord te formuleren op de vraag: Wat zijn de kansen en uitdagingen van onze (toekomstige) stad?

Vertrekkend vanuit drie urgente maatschappelijke thema’s, ontwikkelt Little Wotan drie projecten om gewenste en ongewenste toekomstscenario’s te verkennen zodat we samen beter in staat zijn om richting en invulling te geven aan de toekomst van Rotterdam. We beogen minimaal 40.000 Rotterdammers actief te betrekken via:

- Ring of Resilience (klimaatbestendigheid): stadsoperaproject rondom ‘het stijgende water’, 66 activiteiten (voorstellingen, workshops, presentaties);

- City of U (veerkracht en weerbaarheid): ‘real life city game’ rondom 21e eeuwse heldentocht;

- Het Polarisatiecircus (inclusiviteit): Circustheater-game met framing-modellen uit de bestuurskunde en filosofie

Onze partners zijn o.a.: Operadagen Rotterdam, Verhalenhuis Belvédère, Conny Janssen Danst, M4H Makers District, TU Delft.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam staat voor complexe (21e eeuwse) uitdagingen. Om deze het hoofd te kunnen bieden, is actieve betrokkenheid van zo veel mogelijk (verschillende) Rotterdammers, bij de stad en met elkaar, essentieel. We willen met ons stadslaboratorium de kracht van verbeelding, serious gaming en storytelling inzetten om daarmee engagement te stimuleren, onderling begrip te creëren, creativiteit te stimuleren en hen handreikingen te bieden om beter om te gaan met complexe uitdagingen.

Waarom vernieuwend?

We ontwikkelen ,i.s.m. andere kunstenaars en organisaties,totaalervaringen die beklijven en inspireren. We gebruiken kunst en verbeeldingskracht om, in gelijkwaardigheid met publiek, de toekomst mede vorm te geven. Wij geloven dat interactieve cocreatieprojecten, waarin publiek eigenaarschap heeft over het resultaat, de motor voor betekenisvolle verandering kunnen zijn. We betrekken wetenschappers om de methode te helpen ontwikkelen en de impact ervan te meten. Deze ‘totaalaanpak’ is vernieuwend

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

 18

Doe mee

Organisatie: Stichting Little Wotan

Contactpersoon: Lydie van Gool

E-mail: lydie@littlewotan.nl

Telefoon: 06 17 97 28 25

Wij zoeken

Samenwerking, kennisopbouw, financiering

Gerelateerde Plannen

Daydream sideview

Daydream

Een donkere, zachte ruimte waarin zakenlui tussen de werkuren door kunnen genieten van muziek en visuals, gebaseerd op de brainwave entertainment voor een optimaal resultaat. Rust en ruimte staan centraal.

Bekijk dit plan
Stadspodium knitting in the city 28 augustus fotografie joline van den oever dsc 0497

Een Granny's Finest club in iedere wijk van Rotterdam

De handwerkclub en het designermerk van Granny's Finest zijn middelen om ouderen maar ook generaties op laagdrempelige wijze bij elkaar te brengen. Hierdoor wordt eenzaamheid onder ouderen voorkomen.

Bekijk dit plan
Verstopt pand

Bouwplaats Brienenoord

Bouwplaats Brienenoord is een sociaal, artistiek en duurzaam herontwikkelingsproject van het oude zomerkampgebouw op het Eiland van Brienenoord.

Bekijk dit plan
Skarlokaal kids

SKARlokaal

SKARlokaal is een vorm van “embedded kunstenaarschap”: kunstenaars huren leegstaande ruimten in of nabij een school, en gaan vandaaruit een langdurige relatie aan met school en omgeving.

Bekijk dit plan
Samenleven van dale

Op weg naar Samen Stad

Het Nieuwe Instituut wil samen met partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten geven. We gaan daarom werken aan een actieagenda voor een 'inclusieve' stad.

Bekijk dit plan
Sweet spot

From Black Spot to Sweet Spot

10 bedrijven worden gekoppeld aan 10 kunstenaars. Samen onderzoeken ze creativiteit en ondernemerschap.

Bekijk dit plan
Voorkantfoto

Een medialab voor kinderen

Iedere vakantie keuze uit een serie workshops waar creativiteit met digitale media centraal staat. Werken aan je 21e eeuwse vaardigheden was nog nooit zo leuk!

Bekijk dit plan
3897499 orig

Muziek

Muziektechnologie

Bekijk dit plan
Meer plannen