Ontdek › Plan

Little Wotan: Kunstlab voor stedelijke transitie

Subsidie toegekend € 85.000,00

Aangemaakt: 30 april 2018

Cultuur als vernieuwende kracht

Little Wotan ontwikkelt kunstprojecten voor stedelijke transitie; in co-creatie met bewoners, kunstenaars en wetenschappers. We gebruiken daarvoor interactieve werkvormen waaronder serious games, met als doel: maatschappelijke impact realiseren.

We zetten kunst, serious gaming en storytelling in om samen met Rotterdammers een antwoord te formuleren op de vraag: Wat zijn de kansen en uitdagingen van onze (toekomstige) stad?

Vertrekkend vanuit drie urgente maatschappelijke thema’s, ontwikkelt Little Wotan drie projecten om gewenste en ongewenste toekomstscenario’s te verkennen zodat we samen beter in staat zijn om richting en invulling te geven aan de toekomst van Rotterdam. We beogen minimaal 40.000 Rotterdammers actief te betrekken via:

- Ring of Resilience (klimaatbestendigheid): stadsoperaproject rondom ‘het stijgende water’, 66 activiteiten (voorstellingen, workshops, presentaties);

- City of U (veerkracht en weerbaarheid): ‘real life city game’ rondom 21e eeuwse heldentocht;

- Het Polarisatiecircus (inclusiviteit): Circustheater-game met framing-modellen uit de bestuurskunde en filosofie

Onze partners zijn o.a.: Operadagen Rotterdam, Verhalenhuis Belvédère, Conny Janssen Danst, M4H Makers District, TU Delft.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam staat voor complexe (21e eeuwse) uitdagingen. Om deze het hoofd te kunnen bieden, is actieve betrokkenheid van zo veel mogelijk (verschillende) Rotterdammers, bij de stad en met elkaar, essentieel. We willen met ons stadslaboratorium de kracht van verbeelding, serious gaming en storytelling inzetten om daarmee engagement te stimuleren, onderling begrip te creëren, creativiteit te stimuleren en hen handreikingen te bieden om beter om te gaan met complexe uitdagingen.

Waarom vernieuwend?

We ontwikkelen ,i.s.m. andere kunstenaars en organisaties,totaalervaringen die beklijven en inspireren. We gebruiken kunst en verbeeldingskracht om, in gelijkwaardigheid met publiek, de toekomst mede vorm te geven. Wij geloven dat interactieve cocreatieprojecten, waarin publiek eigenaarschap heeft over het resultaat, de motor voor betekenisvolle verandering kunnen zijn. We betrekken wetenschappers om de methode te helpen ontwikkelen en de impact ervan te meten. Deze ‘totaalaanpak’ is vernieuwend

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

 18

Doe mee

Organisatie: Stichting Little Wotan

Contactpersoon: Lydie van Gool

E-mail: lydie@littlewotan.nl

Telefoon: 06 17 97 28 25

Wij zoeken

Samenwerking, kennisopbouw, financiering

Gerelateerde Plannen

The commune background

TheCommune

The Commune is Rotterdam’s first design community dedicated to social innovation in the city.

Bekijk dit plan
Img 8863

Kunst & Dementie (bij Kunstuitleen Rotterdam)

Een positieve kunstervaring voor mensen met dementie en hun naaste(n).

Bekijk dit plan
Vb medium

Vernieuwende vertelvormen voor journalistiek

Online tijdschrift Vers Beton brengt Rotterdamse onderzoeksjournalistiek naar een groter publiek door middel van een vernieuwende manier van online storytelling, in samenwerking met de Rotterdamse creatieve industrie.

Bekijk dit plan
Samenleven van dale

Op weg naar Samen Stad

Het Nieuwe Instituut wil samen met partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten geven. We gaan daarom werken aan een actieagenda voor een 'inclusieve' stad.

Bekijk dit plan

Healthy People Lab: casus 2

Healthy People is een Citylab waarin de Maasstad Academie, The Patching Zone uitnodigt als aanjager voor transitie in de zorgopleiding, dit doen we aan de hand van casus 2..

Bekijk dit plan
Cover

Multiform

Multiform is an innovative tool to challenge the issue of inclusivity in our 21st century, diverse society. Multiform proposes games in the context of the sport class at school to teach openness and empathy, which will then filter into wider society.

Bekijk dit plan
Bureauconvoi websiteblokken 600x400px def4

Convoi Exceptionnel

Convoi Exceptionnel is een jaargang voor jongeren uit Rotterdam die willen ontdekken wat voor hen in de toekomst allemaal mogelijk is, op het gebied van kunst, cultuur, media en maatschappij.

Bekijk dit plan
Participatory theater

Atelier Buiten: Actie in De Groene Connectie

We're experimenting with innovative ways to co-create in public space with citizens through Participatory Arts.

Bekijk dit plan
Meer plannen