Ontdek › Plan

Meekit Teams

Aangemaakt: 30 november 2016

Cultuur als vernieuwende kracht

Makerspaces en scholen verbinden aan jonge makers, zodat zij met techniek en creativiteit aan de slag gaan én aan de slag blijven!

Tijdens maakworkshops op basisscholen en bij makerspaces ziet Meekit hoe belangrijk het is voor kinderen om met hun handen bezig te zijn. Aan plannen en initiatieven om kinderen hierin te faciliteren is er dan ook geen gebrek in Rotterdam. In gesprek met de iniatiefnemers achter deze faciliteiten ziet Meekit dat er naast mogelijkheden, ook moeilijkheden naar voren komen. Hoe motiveren we bijvoorbeeld álle Rotterdamse kinderen om met techniek en creativiteit aan de slag te gaan, én aan de slag te blijven? Voor een langdurig effect zal de motivatie namelijk niet bij de leerkracht, beleidsmaker of initiatiefnemer moeten liggen, maar bij het kind zelf. Het antwoord van Meekit hierop is om de kinderen naast een offline, ook een online ontmoetingsplek te geven waar ze gestimuleerd worden samen aan de slag te gaan, kennis uit te wisselen en kunnen communiceren. Er worden teams van Rotterdamse jonge makers gevormd, die onder begeleiding van een rolmodel samen aan de slag gaan.

Waarom goed voor Rotterdam?

“Er is behoefte aan arbeidskrachten die kritisch denkvermogen hebben, ondernemend zijn en die adaptief, sociaal en digitaal vaardig zijn.” (Onderwijs010) De Meekit Teams spelen hierop in door de Rotterdamse maakfaciliteiten nóg toegankelijker te maken voor kinderen. Ook stimuleert het project de ontwikkeling van de creatieve, technische, ondernemende en sociale vaardigheden van kinderen. Het resultaat is een langdurig effect waar niet alleen de kinderen zelf, maar ook de stad profijt van heeft.

Waarom vernieuwend?

Het project “Meekit Teams” en het online platform van Meekit zijn geheel gericht op de jonge makers. Teamvorming is een belangrijke factor voor kinderen om zich ergens betrokken bij te voelen en actief deel te nemen. Hier maakt Meekit volop gebruik van door teams van jonge makers te vormen en hen een eigen plek aan te bieden, zowel online als offline. Hiermee onderscheidt het zich van andere platformen, zoals W&T Wijzer, die juist op de docenten, beleidsmakers en initiatiefnemers zijn gericht.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Madieke josefien01

Doe mee

Organisatie: Meekit

Contactpersoon: Joeke van der Veen

E-mail: info@joekevanderveen.com

Wij zoeken

De eerste stap is gezet: samen met 66 donateurs hebben wij een bedrag opgehaald via crowdfunding om een online platform en de basis van de teampagina's professioneel te laten programmeren. Hierop kunnen de jonge makers kennis en ideeën uitwisselen. De volgende stap is om zoveel mogelijk Rotterdamse jonge makers in contact te brengen met Rotterdamse maakinitiatieven en het online platform, en teams te vormen!

Gerelateerde Plannen

Rotterdams Beeldfonds

Het Rotterdams Beeldfonds heeft het doel heel Rotterdam in beeld te brengen en te houden. Dit doen we door de stad fotografisch te documenteren en bestaand fotografisch materiaal te openbaren.

Bekijk dit plan
Sweet spot

From Black Spot to Sweet Spot

10 bedrijven worden gekoppeld aan 10 kunstenaars. Samen onderzoeken ze creativiteit en ondernemerschap.

Bekijk dit plan
Samenleven van dale

Op weg naar Samen Stad

Het Nieuwe Instituut wil samen met partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten geven. We gaan daarom werken aan een actieagenda voor een 'inclusieve' stad.

Bekijk dit plan
Tourbuzz

TOUR-BUZZ

Met een groeiende groep ondernemende Rotterdammers gaat Voz di Rua de kansen en mogelijkheden voor Rotterdam als superdiverse stad onderzoeken. De resultaten worden in samenwerking met Museum Rotterdam gepresenteerd.

Bekijk dit plan
Vt museum rdam 01 web

Cultuurwerkplaats

Het ontwikkelen van het product cultuurwerkplaats middels 2 pilots: Bewoners en culturele ondernemers uit de buurt werken samen aan het verbeteren van de sociale en economische situatie van de wijk en hun bewoners.

Bekijk dit plan
Buildingthecity010

Building "The City"

Een landmark die Rotterdam nog meer op de wereldkaart zet, net als de Euromast, de kubuswoningen de Markthal en de Kuip.

Bekijk dit plan
Artzone 010 artlab

ARTZONE-010

Semi-permanent kunstlaboratorium als experimentele vrijplaats en proeftuin voor beeldende kunst en design.

Bekijk dit plan
Meer plannen