Ontdek › Plan

Meesterlijk Rotterdam

Aangemaakt: 31 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Vakmanschap in Onderwijs! voor een betere aansluiting op het beroepsveld.

Wij stimuleren een betere beroeps- en studiekeuze door een betere aansluiting op het beroepsveld te bewerkstelligen.
We halen vakmanschap en ambacht terug in het onderwijs! Hierbij stellen we de leerkracht centraal.
Wij zijn 21th century skills gericht, bieden social media lessen aan in het basisonderwijs

Waarom goed voor Rotterdam?

Vakmanschap en ambacht verdwijnt niet! Leraren staan weer vanuit een passie voor de klas. Onderwijs en bedrijfsleven passen beter op elkaar. Waardoor onderwijs ook interessant is voor mensen uit bedrijfsleven.
Leerlingen zijn beter voorbereid op de toekomst.
Betere verwachtingen uit het bedrijfsleven.
Onderwijs is dynamisch en hip! Nieuwe aanwas leerkrachten vanuit bedrijfsleven maakt dat er geen leraren te kort hoeft te zijn.

Waarom vernieuwend?

In verschillende beroepsbranches zijn tekorten. De opleidingen die vakmannen en vrouwen moeten opleiden, worden steeds kleiner.
Wij verbinden onderwijs en vakmanschap (beroepsveld) op een dynamische manier! Wij vergroten de kans op werk. Wij creëren betere studie- en beroepskeuzes
Wij creëren kansen voor iedereen, laag en hoog opgeleid. Wij halen de wereld naar binnen en laten kinderen eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.
En dit begint in het basisonderwijs :-)

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo2 meesterlijk

Doe mee

Organisatie: Meesterlijk Rotterdam

Contactpersoon: Stephanie de Prins

Wij zoeken

Een kritische noot, die mede met ons de denktank vormt. Zodat we het beoogde doel niet uit het oog verliezen.
We hebben het doel helder in beeld, en we moeten niet afdwalen

Gerelateerde Plannen

Citylab 2018

Huiswerkbegeleiding en sporten in samenwerking

Ouders / buurtbewoners worden in samenwerking met de Valentijnschool en SportSchool010 opgeleid tot huiswerkbegeleider van basisschoolkinderen. Huiswerk maken en sporten m.m.v. ouders zelf!

Bekijk dit plan
Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bekijk dit plan
Download

Leren voor de toekomst

Het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs door meer dan alleen huiswerkbegeleiding aan te bieden. Zoals het bespreken van obstakels die functioneren in de Rotterdamse samenleving kunnen belemmeren en het aanmoedigen van ouderbetrokkenheid.

Bekijk dit plan
Bij artikel

"Samen voor Taal"

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan.

Bekijk dit plan
Images

SKILLS op Zuid

SKILLS lessen met individuele coaching zodat de Rotterdam Zuid leerling zijn krachten en talenten beter leert kennen. De jongeren binnen het onderwijs 1 op 1 begeleiden zodat schooluitval en risicogedrag wordt tegengegaan.

Bekijk dit plan
Beweeglokaal

BeweegPlus School

Minder zitten - meer bewegen!

Bekijk dit plan
Logo maakotheek

Maakotheek

Maakotheek helpt scholen en leerlingen om Wetenschap & Techniek zo leuk en uitdagend te maken als het is. De Maakotheek komt naar de scholen toe met een gebalanceerd aanbod van kennis, spullen en onderhoud in een roulerend systeem.

Bekijk dit plan
Zuiderlokaal

ZuiderLokaal

Het bieden van extra taal en rekenlessen en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het PO en van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het VO in Rotterdam Zuid, voor wier ouders dit financieel onbereikbaar is.

Bekijk dit plan
Meer plannen